Telif Hakkı

TELİF HAKKI SÖZLEŞMESİ 

1- İtobiad’da yayınlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarına aittir.
2- İtobiad Dergisine gönderilen makalenin yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu,
3- İlgili yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
4- Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını, Makale alıntı kurallarına riayet edildikten sonra en fazla %20 intihal benzerlik oranına haiz olduğunu.
5- Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
6- Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini,
7- Sunulan makale üzerinde editoryal inceleme ardından başlayan hakem süreci devam ederken süreci aksatmaya dayalı ve keyfi olarak makaleyi geri çekemeyeceğini,
8- Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.
9- Yayıncının izni olmadan ticari amaçlı kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kaynak göstermek şartıyla bilimsel çalışmalarda Editörlükten izin almadan kısmen kullanılabilir.
10- Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı söylemler ile hukuken suç kabul edilen her tür yazılar çalışmamda yer almamaktadır. Bu tür yazıların bulunması halinde tüm cezai ve hukuki yaptırımları kabul ederim.
11- Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından derginin Editörleri sorumludur.
12- Çalışmamın yayınlanması halinde herhangi bir telif ücreti talep etmeyeceğim.
13- İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'ne çalışmamı göndermekle (YÜKLEMEKLE) bütün Telif Hakkı Sözleşmesini kabul etmekteyim.
14- Ben/Biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Ayrıca Ben/Biz makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini taahhüt ederim/ederiz.

Not: Telif Hakkı Sözleşmesi makale yükleme esnasında sizlerin kabulüne sunulmaktadır. Bu sözleşmeyi kabul etmediğinizde dergiye çalışmanızı yükleyemeyeceğinizi bildiririz. 

  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.