Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Liberal Breakthrough in the First Years of the Multi-Party Political System: Hür Fikirler Dergisi and Ali Fuad Başgil

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2963 - 2979, 18.12.2017

Öz

The inevitability of multi-party political life has come to light during the mid-1940s in the context of both internal and external dynamics and liberal ideas have begun to sprout. One of the periodicals published in this environment is Hür Fikirler Dergisi. The media organ of Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti, the journal, was one of the focal points of important liberalism debates as. Although most of the articles were written by the founding members of the association, the journal was open to non-members as well. The journal was led by Ali Fuad Başgil, one of the important figures of our political life, became popular with the authentic articles, translations, and news. Issues of the journal published between 1948-1949 have been thoroughly examined. On the axis of periodical discussions, theoretical, descriptive and historical analyses regarding the basic concepts of political philosophy such as ideology, freedom, and power were included.

Kaynakça

 • Adıvar, H. E. (1949). Hür Adam Yetiştirmek. Hür Fikirler Dergisi. S.3, 115-124.
 • Ahmad, F. (1992). Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980. İstanbul: Hij Yayın.
 • Alkan, İ. (1949a). Ekonomi ve Fikir Hürriyeti. Hür Fikirler Dergisi. S. 3, 115-116.
 • Alkan, İ. (1949b). Ekonomide Devletçilik ve Fert Hürriyeti. Hür Fikirler Dergisi. S. 4, 174-176.
 • Başgil, A. F. (1948a). Başlarken. Hür Fikirler Dergisi. S. 1, 1-2.
 • Başgil, A. F. (1948b). Demokrasilerin Tehlikesi ve Çifte Meclis Usulü. Hür Fikirler Dergisi. S. 2, 75-78.
 • Başgil, A. F. (1949a). Demokrasi ve Mekteplerimiz. Hür Fikirler Dergisi. S. 10, 391-400.
 • Başgil, A. F. (1949b). Tek Meclis Usulünün Dayandığı Esaslar. Hür Fikirler Dergisi. S. 4, 165-168.
 • Başgil, A. F. (1949c). Demokrasilerde İkinci Meclis ve Faydaları. Hür Fikirler Dergisi. S. 3, 125-130.
 • Başgil, A. F. (2006). Demokrasi Yolunda. İstanbul: Yağmur Yayınevi.
 • Baykan, M. (2013). Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil. (Ed. Cevdet Yılmaz). Samsun: Çarşamba Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Burçak, R. S. (1979). Türkiye’de Demokrasiye Geçiş 1945-1950. Ankara: Olgaç Matbaası.
 • Dayı, İ. (2006). Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Demokrasi Yolunda. İstanbul: Yağmur Yayınları.
 • Dönmezer, S. (1948). Hürriyete İnanmak ve İman Etmek. Hür Fikirler Dergisi. S. 2, 66-70.
 • Einstein, A. (1949). Fikirlerde İnkılap Zarureti. Hür Fikirler Dergisi. S. 6-7, 275-278.
 • Emeç, S. R. (1949). Türklüğe Yakışan Demokrasi Bayrağı. Hür Fikirler Dergisi. S. 3, 103-104.
 • Gökalp, M. (1963). Haksızlıklar Karşısında Susmayan Alim: Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hayatı-Şahsiyeti Mücadeleleri. İstanbul: Santral Yayınevi. Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin Beyannamesi (1947). İstanbul: Vatan Matbaası.
 • Karpat, K. H. (2008). Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal Kültürel Ekonomik Temeller. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Koçak, C. (2005). Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980. (Ed. Sina Akşin). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Örnek, C. (2015). Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı Antikomünizm ve Amerikan Etkisi. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Özçelik, A., S. (1949). Fikir Hürriyeti. Hür Fikirler Dergisi. S. 6-7, 261-263.
 • Özgür, N. (1948). Demokrasinin İstikbali. Hür Fikirler Dergisi. S. 2, 51-54.
 • Özturanlı, M. İ. (1949). Hürriyet ve Hürriyetsizlik Karşısında Türkiye. Hür Fikirler Dergisi. S. 9, 358-362.
 • Reves, E. (1949). Sosyalizmin İflası. Hür Fikirler Dergisi. S. 11, 573-578.
 • Toker, M. (1990). Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944-1973: Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Tosun, K. (1949). Devletçilik Meselemiz. Hür Fikirler Dergisi. S. 4, 185-189.
 • Tunçay, M., Kuyaş, A., Oktay, A. ve Ersel, H. (2005), “Nuri Demirağ’ın Milli Kalkınma Partisi”, Cumhuriyet Ansiklopedisi 1941-1960, Cilt 2, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.72.
 • Yörük, A. K. (1949a). Devletçilik ve Hürriyet. Hür Fikirler Dergisi. S. 4, 148-157.
 • Yörük, A. K. (1949b). Diktatörlüğün Tahripkarlığı. Hür Fikirler Dergisi. S. 9, 343-347.
 • Zürcher, E. J. (2002). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. (Çev: Yasemin Saner Gönen). İstanbul: İletişim Yayınları.

Çok Partili Siyasal Hayatın İlk Yıllarında Liberal Bir Çıkış: Hür Fikirler Dergisi ve Ali Fuad Başgil

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2963 - 2979, 18.12.2017

Öz

1940’lı yılların ortalarıyla birlikte gerek iç gerekse de dış dinamikler bağlamında çok partili siyasal hayatın kaçınılmazlığı gün yüzüne çıkmış, liberal fikirler filizlenmeye başlamıştır. Bu ortamda yayın hayatına başlayan periyodiklerden birisi de Hür Fikirler Dergisi’dir. Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’nin yayın organı olarak, yaklaşık 1 yıl faaliyet gösteren dergi, dönemin önemli liberalizm tartışmalarının odaklarından birisi olmuştur. Dergideki yazıların büyük bir bölümü cemiyetin kurucu üyeleri tarafından kaleme alınsa da cemiyet üyesi olmayanlara da açık bir yapının varlığından söz edilebilir. Siyasal hayatımızın önemli figürlerinden Ali Fuad Başgil öncülüğünde çıkan dergi, içerisinde yer verdiği özgün makale, çeviri ve haberlerle adından söz ettirmiştir. Derginin 1948-1949 tarihleri arasında basılan sayıları eksiksiz olarak incelenmiştir. Dönemsel tartışmalar ekseninde ideoloji, özgürlük, iktidar gibi siyaset felsefesinin temel kavramlarına yönelik teorik, betimsel ve tarihsel çözümlemelere yer verilmiştir.                                       

Kaynakça

 • Adıvar, H. E. (1949). Hür Adam Yetiştirmek. Hür Fikirler Dergisi. S.3, 115-124.
 • Ahmad, F. (1992). Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980. İstanbul: Hij Yayın.
 • Alkan, İ. (1949a). Ekonomi ve Fikir Hürriyeti. Hür Fikirler Dergisi. S. 3, 115-116.
 • Alkan, İ. (1949b). Ekonomide Devletçilik ve Fert Hürriyeti. Hür Fikirler Dergisi. S. 4, 174-176.
 • Başgil, A. F. (1948a). Başlarken. Hür Fikirler Dergisi. S. 1, 1-2.
 • Başgil, A. F. (1948b). Demokrasilerin Tehlikesi ve Çifte Meclis Usulü. Hür Fikirler Dergisi. S. 2, 75-78.
 • Başgil, A. F. (1949a). Demokrasi ve Mekteplerimiz. Hür Fikirler Dergisi. S. 10, 391-400.
 • Başgil, A. F. (1949b). Tek Meclis Usulünün Dayandığı Esaslar. Hür Fikirler Dergisi. S. 4, 165-168.
 • Başgil, A. F. (1949c). Demokrasilerde İkinci Meclis ve Faydaları. Hür Fikirler Dergisi. S. 3, 125-130.
 • Başgil, A. F. (2006). Demokrasi Yolunda. İstanbul: Yağmur Yayınevi.
 • Baykan, M. (2013). Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil. (Ed. Cevdet Yılmaz). Samsun: Çarşamba Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Burçak, R. S. (1979). Türkiye’de Demokrasiye Geçiş 1945-1950. Ankara: Olgaç Matbaası.
 • Dayı, İ. (2006). Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Demokrasi Yolunda. İstanbul: Yağmur Yayınları.
 • Dönmezer, S. (1948). Hürriyete İnanmak ve İman Etmek. Hür Fikirler Dergisi. S. 2, 66-70.
 • Einstein, A. (1949). Fikirlerde İnkılap Zarureti. Hür Fikirler Dergisi. S. 6-7, 275-278.
 • Emeç, S. R. (1949). Türklüğe Yakışan Demokrasi Bayrağı. Hür Fikirler Dergisi. S. 3, 103-104.
 • Gökalp, M. (1963). Haksızlıklar Karşısında Susmayan Alim: Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hayatı-Şahsiyeti Mücadeleleri. İstanbul: Santral Yayınevi. Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin Beyannamesi (1947). İstanbul: Vatan Matbaası.
 • Karpat, K. H. (2008). Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal Kültürel Ekonomik Temeller. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Koçak, C. (2005). Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980. (Ed. Sina Akşin). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Örnek, C. (2015). Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı Antikomünizm ve Amerikan Etkisi. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Özçelik, A., S. (1949). Fikir Hürriyeti. Hür Fikirler Dergisi. S. 6-7, 261-263.
 • Özgür, N. (1948). Demokrasinin İstikbali. Hür Fikirler Dergisi. S. 2, 51-54.
 • Özturanlı, M. İ. (1949). Hürriyet ve Hürriyetsizlik Karşısında Türkiye. Hür Fikirler Dergisi. S. 9, 358-362.
 • Reves, E. (1949). Sosyalizmin İflası. Hür Fikirler Dergisi. S. 11, 573-578.
 • Toker, M. (1990). Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944-1973: Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Tosun, K. (1949). Devletçilik Meselemiz. Hür Fikirler Dergisi. S. 4, 185-189.
 • Tunçay, M., Kuyaş, A., Oktay, A. ve Ersel, H. (2005), “Nuri Demirağ’ın Milli Kalkınma Partisi”, Cumhuriyet Ansiklopedisi 1941-1960, Cilt 2, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.72.
 • Yörük, A. K. (1949a). Devletçilik ve Hürriyet. Hür Fikirler Dergisi. S. 4, 148-157.
 • Yörük, A. K. (1949b). Diktatörlüğün Tahripkarlığı. Hür Fikirler Dergisi. S. 9, 343-347.
 • Zürcher, E. J. (2002). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. (Çev: Yasemin Saner Gönen). İstanbul: İletişim Yayınları.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atıl Cem ÇİÇEK
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9859-182X
Türkiye


Gökbörü ÖNALP Bu kişi benim
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8098-1483
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 11 Kasım 2017
Kabul Tarihi 17 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Çiçek, A. C. & Önalp, G. (2017). Çok Partili Siyasal Hayatın İlk Yıllarında Liberal Bir Çıkış: Hür Fikirler Dergisi ve Ali Fuad Başgil . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2963-2979 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/351283
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.