Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Semantıc Relatıon Of Garden And Its Factors In The Bâkî Dîvân

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3228 - 3251, 29.12.2017

Öz

The garden and its elements have always taken its place from the beginning of classical Turkish poetry. Poets have created a wide range of meanings by taking advantage of the diversity of garden elements. Divan has been studied, the couplets related to garden were determined. Couplets have been related to in semantic were determined, put title that they belong. The general explanations have been made related to these semantics, how and with which purposes were the outstanding characteristics used has been explained by giving sample couplets. Bâkî determines from the garden frequently while saying related to life. This has once again revealed that to what extent Bâkî as a poet was related to the world. Also another standing out aspect that the usage and the semantic relation of the garden and its factors passed in the couplets were unused or rare before.

Kaynakça

  • Küçük, S. (2014). Bâkî Dîvânı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap.

Bâkî Dîvânı’nda Bahçe ve Unsurlarının Anlamsal İlişkileri

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3228 - 3251, 29.12.2017

Öz

Bahçe ve unsurları klâsik Türk şiirinin başlangıcından itibaren şiirdeki yerini sürekli almıştır.  Şâirler bahçe unsurlarındaki çeşitlilikten istifade ederek geniş bir anlam yelpazesi oluşturmuşlardır. Makalede Bâkî Dîvânı incelenmiş, divanda bahçe ve unsurlarıyla ilgili olan beyitler tespit edilmiştir. Bu beyitlerin anlamsal olarak hangi sözcükle ilgili olduğu belirlenerek, beyitler ait oldukları başlığın altına alınmıştır. Daha sonra bu anlamlarla ilgili genel açıklamalar yapılmış, öne çıkan özelliklerin bahçe ve unsurlarıyla nasıl ve ne amaçla kullanıldığı örnek beyitler verilerek açıklanmıştır. Maddî hayatla ilgili beyitlerde Bâkî’nin bahçe ve unsurlarından sıkça yararlandığı görülür. Bu, Bâkî’nin dış dünyayla ne derece bağlantılı bir şâir olduğunu ortaya koyar. Ayrıca bahçe ve unsurlarının geçtiği bazı beyitlerdeki kullanımların ve anlamsal ilişkilerin önceden kullanılmamış ya da az rastlanır olması dikkati çeken başka bir husustur.  

Kaynakça

  • Küçük, S. (2014). Bâkî Dîvânı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fırat SEVİNÇ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-3618-5169
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 7 Kasım 2017
Kabul Tarihi 29 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Sevinç, F. (2017). Bâkî Dîvânı’nda Bahçe ve Unsurlarının Anlamsal İlişkileri . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 3228-3251 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/349849
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.