Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2379 - 2398, 12.11.2017

Öz

Kaynakça

 • Bassnett, Susan; Lefevere, André (1998) Constructing Cultures: Essays On Literary Translation Topics in Translation. Clevedon, İngiltere: Multilingual Matters.
 • Bassnett, Susan (2002) Translation Studies. London, Kanada; New York, ABD: Routledge,
 • Lakoff, George; Johnson, Mark (2003) Metaphors We Live By. Şikago, ABD: University of Chicago Press.
 • Lefevere, André (1991) "Translation and Comparative Literature: The Search for the Center.” TTR : traduction, terminologie, rédaction 4 içerisinde s. 129-144. Montreal, Kanada: Erudit.
 • Lefevere, André (1992) Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Matur, Bejan (1996) Rüzgar Dolu Konaklar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (1999) Tanrı Görmesin Harflerimi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Ayın Büyüttüğü Oğullar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Onun Çölünde. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2004) In the Temple of A Patient God (Çev. Ruth Christie). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Matur, Bejan (2008) İbrahim’in Beni Terketmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2012) How Abraham Abandoned Me (Çev. Ruth Christie, Selçuk Berilgen). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Venuti, Lawrence (2000) “Translation, Community, Utopia.” The Translation Studies Reader (ed. Lawrence Venuti) içerisinde s. 468-489. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2379 - 2398, 12.11.2017

Öz

Kaynakça

 • Bassnett, Susan; Lefevere, André (1998) Constructing Cultures: Essays On Literary Translation Topics in Translation. Clevedon, İngiltere: Multilingual Matters.
 • Bassnett, Susan (2002) Translation Studies. London, Kanada; New York, ABD: Routledge,
 • Lakoff, George; Johnson, Mark (2003) Metaphors We Live By. Şikago, ABD: University of Chicago Press.
 • Lefevere, André (1991) "Translation and Comparative Literature: The Search for the Center.” TTR : traduction, terminologie, rédaction 4 içerisinde s. 129-144. Montreal, Kanada: Erudit.
 • Lefevere, André (1992) Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Matur, Bejan (1996) Rüzgar Dolu Konaklar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (1999) Tanrı Görmesin Harflerimi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Ayın Büyüttüğü Oğullar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Onun Çölünde. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2004) In the Temple of A Patient God (Çev. Ruth Christie). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Matur, Bejan (2008) İbrahim’in Beni Terketmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2012) How Abraham Abandoned Me (Çev. Ruth Christie, Selçuk Berilgen). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Venuti, Lawrence (2000) “Translation, Community, Utopia.” The Translation Studies Reader (ed. Lawrence Venuti) içerisinde s. 468-489. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2379 - 2398, 12.11.2017

Öz

Kaynakça

 • Bassnett, Susan; Lefevere, André (1998) Constructing Cultures: Essays On Literary Translation Topics in Translation. Clevedon, İngiltere: Multilingual Matters.
 • Bassnett, Susan (2002) Translation Studies. London, Kanada; New York, ABD: Routledge,
 • Lakoff, George; Johnson, Mark (2003) Metaphors We Live By. Şikago, ABD: University of Chicago Press.
 • Lefevere, André (1991) "Translation and Comparative Literature: The Search for the Center.” TTR : traduction, terminologie, rédaction 4 içerisinde s. 129-144. Montreal, Kanada: Erudit.
 • Lefevere, André (1992) Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Matur, Bejan (1996) Rüzgar Dolu Konaklar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (1999) Tanrı Görmesin Harflerimi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Ayın Büyüttüğü Oğullar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Onun Çölünde. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2004) In the Temple of A Patient God (Çev. Ruth Christie). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Matur, Bejan (2008) İbrahim’in Beni Terketmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2012) How Abraham Abandoned Me (Çev. Ruth Christie, Selçuk Berilgen). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Venuti, Lawrence (2000) “Translation, Community, Utopia.” The Translation Studies Reader (ed. Lawrence Venuti) içerisinde s. 468-489. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2379 - 2398, 12.11.2017

Öz

Kaynakça

 • Bassnett, Susan; Lefevere, André (1998) Constructing Cultures: Essays On Literary Translation Topics in Translation. Clevedon, İngiltere: Multilingual Matters.
 • Bassnett, Susan (2002) Translation Studies. London, Kanada; New York, ABD: Routledge,
 • Lakoff, George; Johnson, Mark (2003) Metaphors We Live By. Şikago, ABD: University of Chicago Press.
 • Lefevere, André (1991) "Translation and Comparative Literature: The Search for the Center.” TTR : traduction, terminologie, rédaction 4 içerisinde s. 129-144. Montreal, Kanada: Erudit.
 • Lefevere, André (1992) Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Matur, Bejan (1996) Rüzgar Dolu Konaklar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (1999) Tanrı Görmesin Harflerimi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Ayın Büyüttüğü Oğullar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Onun Çölünde. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2004) In the Temple of A Patient God (Çev. Ruth Christie). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Matur, Bejan (2008) İbrahim’in Beni Terketmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2012) How Abraham Abandoned Me (Çev. Ruth Christie, Selçuk Berilgen). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Venuti, Lawrence (2000) “Translation, Community, Utopia.” The Translation Studies Reader (ed. Lawrence Venuti) içerisinde s. 468-489. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.

BEJAN MATUR ÇEVİRİLERİNDEN ÖRNEKLERLE METAFORİK BİR YENİDEN YAZMA EYLEMİ OLARAK ŞİİR ÇEVİRİSİ

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2379 - 2398, 12.11.2017

Öz

Bu çalışmada, Bejan Matur’un Türkçede 1996 – 2002 ve 2008 yıllarında, İngilizcede 2004 ve 2012 yıllarında yayınlanmış olan Sabır Tanrısının Tapınağında (In The Temple Of A Patient God) ve İbrahim’in Beni Terk Etmesi (How Abraham Abandoned Me) başlıklı kitaplarında yeniden yazma deneyimi incelenmekte ve George Lakoff ve Mark Johnson’ın geliştirdiği metafor kuramından yola çıkarak erek metinler çözümlenmektedir. Çalışma üç kısımdan oluşmaktadır: İlk kısımda, çeviri eylemini yeniden yazma eylemi olarak ele alan yaklaşımlar (Bassnett, Lefevere, Venuti) incelenmektedir. İkinci kısımda, erek metinleri inceleme çerçevesini oluşturan kavramlar (ontolojik metafor, yapısal metafor, yönelimsel metafor ve kavramsal gösterim) ele alınmaktadır. Üçüncü kısımda ise erek metinlerdeki metaforların nasıl yeniden yaratıldığı metinlerden alınan örneklerle tartışmaya açılmaktadır. Bu çalışma sonucunda, Bejan Matur çevirilerinde, somutlaştırma, deyiş kaydırma, yerlileştirme, yabancılaştırma gibi çeviri stratejilerinin kullanıldığı görülmüş ve çevirmenlerin erek metindeki metaforların yaratım sürecinde metaforik bir yeniden yazma eylemi gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Bassnett, Susan; Lefevere, André (1998) Constructing Cultures: Essays On Literary Translation Topics in Translation. Clevedon, İngiltere: Multilingual Matters.
 • Bassnett, Susan (2002) Translation Studies. London, Kanada; New York, ABD: Routledge,
 • Lakoff, George; Johnson, Mark (2003) Metaphors We Live By. Şikago, ABD: University of Chicago Press.
 • Lefevere, André (1991) "Translation and Comparative Literature: The Search for the Center.” TTR : traduction, terminologie, rédaction 4 içerisinde s. 129-144. Montreal, Kanada: Erudit.
 • Lefevere, André (1992) Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Matur, Bejan (1996) Rüzgar Dolu Konaklar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (1999) Tanrı Görmesin Harflerimi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Ayın Büyüttüğü Oğullar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Onun Çölünde. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2004) In the Temple of A Patient God (Çev. Ruth Christie). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Matur, Bejan (2008) İbrahim’in Beni Terketmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2012) How Abraham Abandoned Me (Çev. Ruth Christie, Selçuk Berilgen). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Venuti, Lawrence (2000) “Translation, Community, Utopia.” The Translation Studies Reader (ed. Lawrence Venuti) içerisinde s. 468-489. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.

Poetry Translation As An Act of Metaphor Based Rewriting with Examples From Bejan Matur's Translations

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2379 - 2398, 12.11.2017

Öz

In this study, the strategies adopted through the translation of Bejan Matur’s books titled In The Temple Of A Patient God (Sabır Tanrısının Tapınağında) and How Abraham Abandoned Me (Ibrahim’in Beni Terk Etmesi) published in Turkish between 1996 – 2002 and 1998 and translated into English in 2004 and 2012, are discussed. The study consists of three stages: In the first stage, theoretical approaches to translation as rewriting (Bassnett, Lefevere, Venuti) are analyzed. In the second stage, the concepts (ontological metaphor, structural metaphor, orientational metaphor and conceptual mapping) used for the analysis of texts are discussed. In the third stage, the creational processes of metaphors are analyzed in the light of the target texts. Consequently, it is found out that in the translation of poems, techiques of concretization, shifts of expression, domestication and foreignization are used and translators carried out a metaphor-based rewriting action in the creation of the target texts.

Kaynakça

 • Bassnett, Susan; Lefevere, André (1998) Constructing Cultures: Essays On Literary Translation Topics in Translation. Clevedon, İngiltere: Multilingual Matters.
 • Bassnett, Susan (2002) Translation Studies. London, Kanada; New York, ABD: Routledge,
 • Lakoff, George; Johnson, Mark (2003) Metaphors We Live By. Şikago, ABD: University of Chicago Press.
 • Lefevere, André (1991) "Translation and Comparative Literature: The Search for the Center.” TTR : traduction, terminologie, rédaction 4 içerisinde s. 129-144. Montreal, Kanada: Erudit.
 • Lefevere, André (1992) Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Matur, Bejan (1996) Rüzgar Dolu Konaklar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (1999) Tanrı Görmesin Harflerimi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Ayın Büyüttüğü Oğullar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2002) Onun Çölünde. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2004) In the Temple of A Patient God (Çev. Ruth Christie). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Matur, Bejan (2008) İbrahim’in Beni Terketmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Matur, Bejan (2012) How Abraham Abandoned Me (Çev. Ruth Christie, Selçuk Berilgen). West Yorkshire, İngiltere: Arc Publications.
 • Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.
 • Venuti, Lawrence (2000) “Translation, Community, Utopia.” The Translation Studies Reader (ed. Lawrence Venuti) içerisinde s. 468-489. London, Kanada; New York, ABD: Routledge.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Göksenin ABDAL
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
0000-0002-7122-0516
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Kasım 2017
Başvuru Tarihi 30 Eylül 2017
Kabul Tarihi 16 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Abdal, G. (2017). BEJAN MATUR ÇEVİRİLERİNDEN ÖRNEKLERLE METAFORİK BİR YENİDEN YAZMA EYLEMİ OLARAK ŞİİR ÇEVİRİSİ . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2379-2398 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/340852
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.