Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yaşlı Bakım Teknikerliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2512 - 2521, 26.11.2017

Öz

Yaşlı bakım teknikerliği, üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan 2 yıllık yaşlı bakım önlisans eğitimini tamamlayan bireylere verilen ünvandır. Bu çalışmanın amacı yaşlı bakım teknikerliği bölümünde okuyan öğrencilerin mesleki kaygı düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Kesitsel tipteki bu çalışmaya Karabük Üniversitesinde yaşlı bakım teknikerliği okuyan son sınıf öğrencileri dahil edildi. Öğrencilere bölümleri hakkında bilgi düzeyleri, mesleki tanımlar, çalışma sahası hakkında sorular yönelten anket formu ve Beck Anksiyete Ölçeği uygulandı. Anksiyete düzeyleri ile mesleki bakış açıları arasında ilişki olup olmadığı değerlendirildi. Yaşlı bakımı son sınıfta okuyan 186 öğrenciden 159’ u (%85,48)  katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,98±1,80 yıl olup  %26,4’ ü erkek, %73,6’ sı kadındı. Katılımcıların %73,6’ sı bölüme isteyerek geldiğini, %51,6’ sı bölümden memnun olduğunu, %90,6’ sı meslekleriyle ilgili gelecek kaygısı duymakta idiler. Öğrencilerin genel anksiyete düzeyleri ile sorgulanan değişkenler arasında bir ilişki bulunamadı. Öğrencilerin çoğunluğu bölümden memnun olduğunu ve gelecekte mesleklerine olan ihtiyacın artacağını belirtmişlerdir. Mesleki kaygılarının asıl sebebinin sertifikasyon programları sonucu yetiştirilen yaşlı bakım elemanlarıyla yaşlı bakım teknikerleri ile aynı şekilde değerlendirilmesi olduğu anlaşılmaktadır.                 

Kaynakça

 • Aşti, Nesrİn, Gülter Acar, Hatİce Bağci, and İsmaİl Bağci. 2011. 'Sağlık bakım profesyoneli olarak yetişecek öğrencilerin ruhsal durumları ve yaklaşımlar', Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1,21.
 • Aydın, Selami, and Buğra Zengin. 2008. 'Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti', Journal of Language and Linguistic Studies, 4: 81-94.
 • Bayar, Kılıçhan, Gülcihan Çadır, and Banu Bayar. 2009. 'Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Düşünce ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi', TAF Preventive Medicine Bulletin, 8.
 • Beğer, Tanju, and Hakan Yavuzer. 2012. 'Yaşlılık ve yaşlılık epidemiyolojisi', Klinik gelişim, 25: 1-3.
 • Canbaz, Sevgi, A Tevfik Sünter, Servet Aker, and Yıldız Pekşen. 2007. 'Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler', Genel Tıp Dergisi, 17: 15-19.
 • Ceylan, Harun. 2015. 'Yaşlanan Türkİye’de Yaşli Bakim Personelİne Duyulan İhtİyaç Ve Yaşli Bakim Programlarinin Önemİ', COLLEGES: 61.
 • Dereli, Feyza, and Sinem Kabataş. 2009. 'Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi', Yeni Tıp Dergisi, 26: 31-36.
 • Government. 22 Mayıs 2014. "Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik." In. Resmi Gazete.
 • Gökbunar, Ali Rıza, and Özgür Emre Koç. 2009. 'Demografik Değişimlerin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Etkisi ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumlarının Mali Yapısının Analizi', Sosyal Bilimler, 7: 15-34.
 • Oğlak, Sema. 2008. 'Türkiye'de bakıma muhtaç bireylerin bakım hizmetlerinde sosyal bakım elemanının eğitimi ve istihdam açısından önemi. Özveri Dergisi', ÖZ-VERİ Dergisi, 5.
 • Özçakar, Nilgün, Mehtap Kartal, Gülay Dİrİk, Nil Tekin, and Dilek Güldal. 2012. 'Burnout and relevant factors in nursing staff: what affects the staff working in an elderly nursing home?', Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 15.
 • Robison, Julie, Richard Fortinsky, Alison Kleppinger, Noreen Shugrue, and Martha Porter. 2009. 'A broader view of family caregiving: effects of caregiving and caregiver conditions on depressive symptoms, health, work, and social isolation', Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 64: 788-98.
 • Timmreck, Thomas C. 2003. Planning, program development, and evaluation: A handbook for health promotion, aging, and health services (Jones & Bartlett Learning).
 • Ulusoy, Mustafa. 1998. 'Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: psychometric properties', J Cognit Psychother Internat Quart, 12: 2.
 • Warshaw, Gregg A, Elizabeth J Bragg, David E Brewer, Karthikeyan Meganathan, and Mona Ho. 2007. 'The development of academic geriatric medicine: progress toward preparing the nation's physicians to care for an aging population', Journal of the American Geriatrics Society, 55: 2075-82.

Occupational anxiety level and associated factors at senior class elder care technician students

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2512 - 2521, 26.11.2017

Öz

 Elder Care Technician (ECT) is a personal, graduated after 2-years education from health services vocational school elder care program. The aim of the study is determine the elderly care senior student’s occupational anxiety level and the factors that affect it. A cross-sectional study was carried out with the participation of senior students attending Karabuk University Health Services Vocational School's elderly care program. As a means of data collection a questionnaire used which include conditions releated level of information about the department, occupational definitions and working fields.  In addition this Beck Anxiety Questionnaire was used. It was estimated that relationship between anxiety levels and professional perspectives. 159 students participated (age 20,98 ± 1,80, 26,4% men, 73,6% women ) from total 186 students (85.48%)  who attended to elderly care program  in their final year of education. 73,6% of the students indicated that  chosing  the elderly care program  voluntarily, 51,6% is satisfied with the program, 90,6% of them have occupational anxiety  about future of the ECT. There was no correlation between the general anxiety levels of the students and the variables being questioned. The majority of students are satisfied with the department and stated that the need for their profession will increase in the future. Besides this, the high level of occupational anxiety contradict the listed results. The main cause of occupational anxiety seems to be the lack of professional definition among the elderly care staff.                

Kaynakça

 • Aşti, Nesrİn, Gülter Acar, Hatİce Bağci, and İsmaİl Bağci. 2011. 'Sağlık bakım profesyoneli olarak yetişecek öğrencilerin ruhsal durumları ve yaklaşımlar', Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1,21.
 • Aydın, Selami, and Buğra Zengin. 2008. 'Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti', Journal of Language and Linguistic Studies, 4: 81-94.
 • Bayar, Kılıçhan, Gülcihan Çadır, and Banu Bayar. 2009. 'Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Düşünce ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi', TAF Preventive Medicine Bulletin, 8.
 • Beğer, Tanju, and Hakan Yavuzer. 2012. 'Yaşlılık ve yaşlılık epidemiyolojisi', Klinik gelişim, 25: 1-3.
 • Canbaz, Sevgi, A Tevfik Sünter, Servet Aker, and Yıldız Pekşen. 2007. 'Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler', Genel Tıp Dergisi, 17: 15-19.
 • Ceylan, Harun. 2015. 'Yaşlanan Türkİye’de Yaşli Bakim Personelİne Duyulan İhtİyaç Ve Yaşli Bakim Programlarinin Önemİ', COLLEGES: 61.
 • Dereli, Feyza, and Sinem Kabataş. 2009. 'Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi', Yeni Tıp Dergisi, 26: 31-36.
 • Government. 22 Mayıs 2014. "Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik." In. Resmi Gazete.
 • Gökbunar, Ali Rıza, and Özgür Emre Koç. 2009. 'Demografik Değişimlerin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Etkisi ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumlarının Mali Yapısının Analizi', Sosyal Bilimler, 7: 15-34.
 • Oğlak, Sema. 2008. 'Türkiye'de bakıma muhtaç bireylerin bakım hizmetlerinde sosyal bakım elemanının eğitimi ve istihdam açısından önemi. Özveri Dergisi', ÖZ-VERİ Dergisi, 5.
 • Özçakar, Nilgün, Mehtap Kartal, Gülay Dİrİk, Nil Tekin, and Dilek Güldal. 2012. 'Burnout and relevant factors in nursing staff: what affects the staff working in an elderly nursing home?', Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 15.
 • Robison, Julie, Richard Fortinsky, Alison Kleppinger, Noreen Shugrue, and Martha Porter. 2009. 'A broader view of family caregiving: effects of caregiving and caregiver conditions on depressive symptoms, health, work, and social isolation', Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 64: 788-98.
 • Timmreck, Thomas C. 2003. Planning, program development, and evaluation: A handbook for health promotion, aging, and health services (Jones & Bartlett Learning).
 • Ulusoy, Mustafa. 1998. 'Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: psychometric properties', J Cognit Psychother Internat Quart, 12: 2.
 • Warshaw, Gregg A, Elizabeth J Bragg, David E Brewer, Karthikeyan Meganathan, and Mona Ho. 2007. 'The development of academic geriatric medicine: progress toward preparing the nation's physicians to care for an aging population', Journal of the American Geriatrics Society, 55: 2075-82.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Ramazan BENLİ
Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği ABD
0000-0003-0039-1497
Türkiye


Ece ACAR
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Kasım 2017
Başvuru Tarihi 27 Eylül 2017
Kabul Tarihi 25 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Benli, A. R. & Acar, E. (2017). Yaşlı Bakım Teknikerliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2512-2521 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/340183
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.