Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2414 - 2434, 14.11.2017

Öz

Oldukça yakın bir zamanda insanların hayatında yer almaya başlayan akıllı telefonlar, toplumsal açıdan dikkat çeken ciddi bir kullanım düzeyine ulaşmıştır. Buna bağlı olarak, bu çalışmada boş zaman faaliyeti olarak akıllı telefonların zaman kaybına yol açıp açmadığı, insanların sosyal yaşantısını nasıl etkilediği ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gibi konular tartışılmaktadır. Bu amaçla üniversite öğrencilerine 33 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, akıllı telefonla geçirilen zamanın bir hayli fazla olduğu, bireyin beklediği sosyalleşme düzeyine ulaştırmadığı ve birey üzerinde ciddi bir bağımlılık duygusu yarattığı bulgularına ulaşılmıştır. Ancak bireylerin yalnızlık duygusunu azaltması, çeşitli sosyal etkiler ve topluma uyum nedeniyle kullanılması ve sağladığı birçok kolaylık gibi olumlu özellikleri nedeniyle vazgeçilmez bir niteliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bireylerin akıllı telefonlarla birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları, güncel haberleri takip ettikleri, gerekli bilgilere hızlıca ulaştıkları gibi veriler elde edilmiştir. Bununla birlikte teknolojinin bireyleri mutlu etmediği ve eskiye duyulan özlemi artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Axelsen, Megan (2009), The power of leisure: I was an anoexic; I’m now a healthy triathlet. Lesiure Sciences. 31, 330–346. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01490400902988283 Son Erişim Tarihi: 30.06.2017
 • Aytaç, Ömer (2002), Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 231-260, http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi1/231-260.pdf Son Erişim Tarihi: 15.05.2017
 • Aytaç, Ömer (2005), Kapitalizm ve Boş Zaman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Haziran, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ogusbd/article/view/5000080813/5000074926 Son Erişim Tarihi: 25.05.2017
 • Kara, Tolga (2013), Sosyal Medya Endüstrisi, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Kırık, Ali Murat (2013), “Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı”, Sosyalleşen Birey-Sosyal Medya, Konya: Çizgi Kitabevi s.69-102
 • Kuşay, Yeliz (2013), Sosyal Medya Ortamında Çekicilik ve Bağımlılık: Facebook Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Maigret, Éric (2011), Medya ve İletişim Sosyolojisi (çev. H. Yücel), İstanbul: İletişim Yayınları
 • Morgan, Clifford T. (2013) Psikolojiye Giriş (ed. S. KARAKAŞ & R. ESKİ), Konya: Eğitim Kitabevi
 • Roberts, Ken (2013), Sociology of leisure, Editorial Arrangement of Sociopedia.isa University of Liverpool, UK http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Leisure2013.pdf Son Erişim Tarihi: 15.06.2017
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779, Son Erişim Tarihi: 29.06.2017
 • http://www.naturallivingideas.com/16-seriously-damaging-side-effects-of-your-smartphone-addiction , Son Erişim Tarihi: 15.06.2017
 • http://mediatrend.mediamarkt.com.tr/akilli-telefon-tarihi Son Erişim Tarihi: 01.07.2017
 • http://ffmgu.ru/images/e/e8/Leisure_Time.pdf Erişim Tarihi: 04.07.2017

Smart phones as Leisure Activities and Their Impact on Social Life: A Research on Students of The University

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2414 - 2434, 14.11.2017

Öz

Smart phones that have begun to play a part in the lives of people quite recently have reached a serious level of usage that is noticeable from a social point of view. Accordingly, in this study are being discussed the topics such as whether the smart phones cause time loss as a leisure activity, how they affect people's social life and their negative effects on human health.  For this purpose, a questionnaire consisting of 33 questions was applied to university students. As a result of the research, the finding have been found that the time spent with a smart phone was too long, that it has not have the individual reach the level of socialization he has expected and that they created a serious sense of dependence on the individual. Also, data were obtained that individuals have been actively using the social media with the smart phones, that they have been following up the up-to-date news, and getting the necessary information quickly. However, it was concluded that the technology did not make individual happy and that it increased the longing for the old.

Kaynakça

 • Axelsen, Megan (2009), The power of leisure: I was an anoexic; I’m now a healthy triathlet. Lesiure Sciences. 31, 330–346. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01490400902988283 Son Erişim Tarihi: 30.06.2017
 • Aytaç, Ömer (2002), Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 231-260, http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi1/231-260.pdf Son Erişim Tarihi: 15.05.2017
 • Aytaç, Ömer (2005), Kapitalizm ve Boş Zaman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Haziran, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ogusbd/article/view/5000080813/5000074926 Son Erişim Tarihi: 25.05.2017
 • Kara, Tolga (2013), Sosyal Medya Endüstrisi, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Kırık, Ali Murat (2013), “Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı”, Sosyalleşen Birey-Sosyal Medya, Konya: Çizgi Kitabevi s.69-102
 • Kuşay, Yeliz (2013), Sosyal Medya Ortamında Çekicilik ve Bağımlılık: Facebook Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Maigret, Éric (2011), Medya ve İletişim Sosyolojisi (çev. H. Yücel), İstanbul: İletişim Yayınları
 • Morgan, Clifford T. (2013) Psikolojiye Giriş (ed. S. KARAKAŞ & R. ESKİ), Konya: Eğitim Kitabevi
 • Roberts, Ken (2013), Sociology of leisure, Editorial Arrangement of Sociopedia.isa University of Liverpool, UK http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Leisure2013.pdf Son Erişim Tarihi: 15.06.2017
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779, Son Erişim Tarihi: 29.06.2017
 • http://www.naturallivingideas.com/16-seriously-damaging-side-effects-of-your-smartphone-addiction , Son Erişim Tarihi: 15.06.2017
 • http://mediatrend.mediamarkt.com.tr/akilli-telefon-tarihi Son Erişim Tarihi: 01.07.2017
 • http://ffmgu.ru/images/e/e8/Leisure_Time.pdf Erişim Tarihi: 04.07.2017

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Şükrü YUSUFOĞLU
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Kasım 2017
Başvuru Tarihi 9 Ağustos 2017
Kabul Tarihi 9 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Yusufoğlu, Ö. Ş. (2017). Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2414-2434 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/333709
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.