Bibliyografi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Vollard Art Gallery and Ambroise Vollard at Modern Painting’s Development

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2262 - 2274, 23.10.2017

Öz

The aim in the study is to scrutinise the important role gallerist and art dealer Abroise Vollard played in the creation of modern art. Vollard,  came to Paris at 19 to have law education, gave up on being jurist, started art dealing and became one of the most important art dealers at 20th Century Modern Art in France. He dealt in many works of painters like Cézanne, Renoir,  Picasso at his Vollardart gallery which he opened at 1883.

Vollard is one of the names that was effective at his time on the recognition of modern painting and its artists.Most of the important names’ of modern painting roads are crossed with Ambroise Vollard and his gallery. Vollardalso prepared catalogues for some of the names he exhibited, made the editorship of books. He is name that encouraged many young artists at that time. Approaching the subject from this point of view, analyzing the beginning of art dealing and art marketwhich has an important place also in today’s art will help us understand the system of today.Art dealer who lost his life as a result of a traffic accident in 1939, left works of many artists behind. 

Kaynakça

  • Assente di Panzillo, R. (2006). The Dispersal of The VollardCollection. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde. The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Baykam, B. (2014). “1980’lerde Türk sanatı” Artam Glaobal Art&Design Dergisi, Kasım-Aralık Sayı:30 , Dumas, A. (2006). Cézanne to Picasso Ambroise Vollard, Patron Of The Avant-Garde. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Druck, D. (2006). Cézanne to Picasso Vollard and Gauguin: Fictions and Facts. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Franck, D. (2009). Bohemler. İstanbul: Sel Yayıncılık Jensen, R. (2006). Vollard and Cézanne: An Anatomy of a Relationship”. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Pratt, J.P. (2006). Patron or Pirate? Vollard and the Works of Vincent van Gogh. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde. The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Robinow, A.R. Warman, J. (2006). Selected Chronology. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Tinterow, G. Miller, A.E (2006). Vollard and Picasso. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Vollard, A. (1978) Recolllections of a Picture Dealler, (İng Çev.) Violet Mç MacDonald (2002). Mineola, New York: Dover Publıcatıons, Inc. İnternet Kaynakça http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/artistinfo.7085.html?artobj_artistId=7085&pageNumber=1) http://www.artic.edu/aic/exhibitions/picassoold/themes.html#top http://www.musee-orsay.fr/en/events/exhibitions/archives/exhibitions-archives/article/chefs-doeuvre-de-la-galerie-vollard-4258.html’ http://www.telegraph.co.uk/culture/art/7818407/Ambroise-Vollard-the-original-Charles-Saatchi.html Resimler Kaynakça Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.2006,The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, B, NewYork, New Haven and London

Modern Resmin Gelişiminde Vollard Sanat Galerisi ve Ambroise Vollard

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2262 - 2274, 23.10.2017

Öz

Araştırmada amaç; Galerici ve sanat simsarı olan AmbroiseVollard’ın modern sanatın oluşmasında oynadığı önemli rolü irdelemektir. Vollard, 19 yaşında hukuk eğitimi almak için Paris’e gelmiş, hukukçu olmaktan vazgeçerek sanat tüccarlığına başlamıştır ve 20. Yüzyıl Modern Resmin Fransa’daki en önemli sanat simsarlarından birisi olmuştur. 1883’de açtığı Vollard adlı sanat Galerisinde Cézanne, Renoir,  Picasso gibi birçok ressamın eserlerinin ticaretini yapmıştır.

Vollard, Yaşadığı dönemde Modern resmin ve sanatçılarının tanınmasında etkili olmuş önemli isimlerdendir. Modern resmin önemli isimlerinin pek çoğu  Ambroise Vollard ve galerisi ile yolları kesişmiştir. Vollard aynı zamanda sergi açtığı sanatçıların bazılarına katalog hazırlamış, kitap editörlüğü de yapmıştır. O dönemde pek çok genç sanatçıya cesaret vererek destek olmuş bir isimdir. Bu açıdan yaklaşıldığında günümüz sanatında da önemli bir yere sahip olan galericilik ve sanat piyasasının başlangıcını çözümlemek günümüzde var olan sistemi de anlamamıza yardımcı olacaktır. 1939 yılında bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden simsar, ardında birçok sanatçıya ait eserler bırakmıştır. 

Kaynakça

  • Assente di Panzillo, R. (2006). The Dispersal of The VollardCollection. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde. The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Baykam, B. (2014). “1980’lerde Türk sanatı” Artam Glaobal Art&Design Dergisi, Kasım-Aralık Sayı:30 , Dumas, A. (2006). Cézanne to Picasso Ambroise Vollard, Patron Of The Avant-Garde. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Druck, D. (2006). Cézanne to Picasso Vollard and Gauguin: Fictions and Facts. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Franck, D. (2009). Bohemler. İstanbul: Sel Yayıncılık Jensen, R. (2006). Vollard and Cézanne: An Anatomy of a Relationship”. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Pratt, J.P. (2006). Patron or Pirate? Vollard and the Works of Vincent van Gogh. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde. The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Robinow, A.R. Warman, J. (2006). Selected Chronology. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Tinterow, G. Miller, A.E (2006). Vollard and Picasso. Newyork: Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, New Haven and London Vollard, A. (1978) Recolllections of a Picture Dealler, (İng Çev.) Violet Mç MacDonald (2002). Mineola, New York: Dover Publıcatıons, Inc. İnternet Kaynakça http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/artistinfo.7085.html?artobj_artistId=7085&pageNumber=1) http://www.artic.edu/aic/exhibitions/picassoold/themes.html#top http://www.musee-orsay.fr/en/events/exhibitions/archives/exhibitions-archives/article/chefs-doeuvre-de-la-galerie-vollard-4258.html’ http://www.telegraph.co.uk/culture/art/7818407/Ambroise-Vollard-the-original-Charles-Saatchi.html Resimler Kaynakça Cézanne to Picasso Ambroise Vollard Patron of the Avant-Garde.2006,The Metropolitan Museum Art, Yale University Press, B, NewYork, New Haven and London

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Anıl Ertok ATMACA
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Ekim 2017
Başvuru Tarihi 21 Haziran 2017
Kabul Tarihi 22 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Atmaca, A. E. (2017). Modern Resmin Gelişiminde Vollard Sanat Galerisi ve Ambroise Vollard . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2262-2274 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/322809
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.