Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Devletler Arasında Diplomasi İlişkilerinin Yürütülmesinde Genel Yetkili Organların Rolü ve Ayrıcalıkları

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2179 - 2192, 18.10.2017

Öz

Diplomasi faaliyetinin yerine getirilmesinde temel konumdaki devlet başkanı, hükûmet başkanı ve dışişleri bakanından meydana gelen genel yetkili organlara yönelik ayrıcalıklar, 1961 Diplomasi İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında düzenlenmemektedir. Uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği taşıyan söz konusu hususun birçok açıdan sahip olduğu mutlaklık, özellikle uluslararası ceza hukukundaki gelişmeler ile sınırlandırılmıştır. Soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargılama yetkisi, bahsi geçen kişilerin diplomatik ayrıcalıklarının kapsamını daraltmış durumdadır. Bunların dışında kalan devletlerin hükûmet üyeleri ise, yetki belgeleri doğrultusundaki diplomasi faaliyetleri esnasında kısmen diplomatik ayrıcalıklardan yararlanmaktadır. Aksi durumda, yabancı devlet yetkilileri tarafından kendilerine uluslararası nezaket kuralları doğrultusunda muamele edilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • Aksar, Yusuf, “Uluslararası Adalet Divanı’nın Belçika Tutuklama Kararı Davası (Belgian Arrest Warrant Case) (14 Şubat 2002) ve Uluslararası Ceza Hukuku”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 52, (2003): 131-146.
 • Alibaba, Arzu, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 49, (2000): 181-207.
 • Alsan, Zeki Mesud, Devletler Hukuku Dersleri, Ankara: Siyasal Bilgiler Okulu Yayınları, 1947.
 • Altuğ, Yılmaz, Devletler Umumi Hukuku El Kitabı, İstanbul: Sermet Matbaası, 1972.
 • Azarkan, Ezeli, Nuremberg’ten La Haye’ye Uluslararası Ceza Mahkemeleri, Kırklareli: Beta Yayınları, 2003.
 • Bayıllıoğlu, Uğur, “Uluslararası Adalet Divanı’nın Tutuklama Müzekkeresi Davası Hakkındaki Kararına İlişkin Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 55, (2006): 27-64.
 • Çelik, Edip F., Milletlerarası Hukuk C. I, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1980.
 • Çınar, M. Fatih, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza Divanı, Çanakkale: Kazancı Hukuk Yayımevi, 2004.
 • Gündüz, Aslan, Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler, İstanbul: Beta, 2013.
 • Köchler, Hans, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, çev. Funda Keskin, Erdem Denk, İstanbul: Alkım Yayınları, 2004.
 • Menemencioğlu, Ethem, Devletler Umumi Hukuku I, İstanbul: T.C Kültür Bakanlığı Siyasal Bilgiler Okulu Yayınları, 1938.
 • Meray, Seha L., Devletler Hukukuna Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Yayınları, 1965.
 • Oppenheim, L., Oppenheim’s International Law Volume 1, Robert Jennings, Arthur Watts, (eds.), London-New York: Longman, 1996.
 • Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri III. Kitap, Ankara: Turhan Kitabevi, 1999.
 • Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara: Turhan Kitabevi, 2006.
 • Sözüer, Adem, Erman, R. Barış, “Uluslararası Ceza Mahkemesi”, Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, (2001): 243-291.
 • Toluner, Sevin, Milletlerarası Hukuk Dersleri Devletin Yetkisi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1984.
 • http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf, 10.05.2017.
 • http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legallibrary/100131_Statute_en_fr_0.pdf, 15.05.2017.
 • http://unictr.unmict.org/en/tribunal, 15.05.2017.
 • https://www.icc-cpi.int/about, 17.05.2017.
 • http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm, 22.05.2017.
 • http://www.icccpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-ENG.pdf, 22.05.2017.
 • https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx, 22.05.2017.
 • http://www.icj-cij.org/docket/files/121/7081.pdf, 25.05.2017.
 • http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf, 25.05.2017.

The Role and Privileges of General Competent Organs in the Conduct of Diplomatic Relations Between States

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2179 - 2192, 18.10.2017

Öz

The privileges for the main competent organs of the head of state, the head of government and the minister of foreign affairs who are in the main position for the fulfillment of diplomatic activity are not regulated under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations.
In many respects, the absolute nature of the issue, which is characterized by international customary law, is limited, in particular to developments in international criminal law. The jurisdiction of the International Criminal Court in respect of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression has narrowed the scope of the diplomatic privileges of those who are mentioned. Members of governments other than these, are benefiting partly, from diplomatic privileges during their diplomatic activities in accordance with their authorization certificates. Otherwise, they must be treated by foreign state authorities in accordance with international courtesy rules. The purpose of the study is to clarify today's developments in terms of international law that summit diplomacy has increased its effectiveness and establish a general legal framework for possible disputes between states.

Kaynakça

 • Aksar, Yusuf, “Uluslararası Adalet Divanı’nın Belçika Tutuklama Kararı Davası (Belgian Arrest Warrant Case) (14 Şubat 2002) ve Uluslararası Ceza Hukuku”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 52, (2003): 131-146.
 • Alibaba, Arzu, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 49, (2000): 181-207.
 • Alsan, Zeki Mesud, Devletler Hukuku Dersleri, Ankara: Siyasal Bilgiler Okulu Yayınları, 1947.
 • Altuğ, Yılmaz, Devletler Umumi Hukuku El Kitabı, İstanbul: Sermet Matbaası, 1972.
 • Azarkan, Ezeli, Nuremberg’ten La Haye’ye Uluslararası Ceza Mahkemeleri, Kırklareli: Beta Yayınları, 2003.
 • Bayıllıoğlu, Uğur, “Uluslararası Adalet Divanı’nın Tutuklama Müzekkeresi Davası Hakkındaki Kararına İlişkin Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 55, (2006): 27-64.
 • Çelik, Edip F., Milletlerarası Hukuk C. I, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1980.
 • Çınar, M. Fatih, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza Divanı, Çanakkale: Kazancı Hukuk Yayımevi, 2004.
 • Gündüz, Aslan, Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler, İstanbul: Beta, 2013.
 • Köchler, Hans, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, çev. Funda Keskin, Erdem Denk, İstanbul: Alkım Yayınları, 2004.
 • Menemencioğlu, Ethem, Devletler Umumi Hukuku I, İstanbul: T.C Kültür Bakanlığı Siyasal Bilgiler Okulu Yayınları, 1938.
 • Meray, Seha L., Devletler Hukukuna Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Yayınları, 1965.
 • Oppenheim, L., Oppenheim’s International Law Volume 1, Robert Jennings, Arthur Watts, (eds.), London-New York: Longman, 1996.
 • Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri III. Kitap, Ankara: Turhan Kitabevi, 1999.
 • Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara: Turhan Kitabevi, 2006.
 • Sözüer, Adem, Erman, R. Barış, “Uluslararası Ceza Mahkemesi”, Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, (2001): 243-291.
 • Toluner, Sevin, Milletlerarası Hukuk Dersleri Devletin Yetkisi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1984.
 • http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf, 10.05.2017.
 • http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legallibrary/100131_Statute_en_fr_0.pdf, 15.05.2017.
 • http://unictr.unmict.org/en/tribunal, 15.05.2017.
 • https://www.icc-cpi.int/about, 17.05.2017.
 • http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm, 22.05.2017.
 • http://www.icccpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-ENG.pdf, 22.05.2017.
 • https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx, 22.05.2017.
 • http://www.icj-cij.org/docket/files/121/7081.pdf, 25.05.2017.
 • http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf, 25.05.2017.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nasıh Sarp ERGÜVEN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2017
Başvuru Tarihi 6 Haziran 2017
Kabul Tarihi 27 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Ergüven, N. S. (2017). Devletler Arasında Diplomasi İlişkilerinin Yürütülmesinde Genel Yetkili Organların Rolü ve Ayrıcalıkları . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2179-2192 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/319381
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.