Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Marshall’s Approach to Decisions and Behaviors of Economic Units in His Value Theory

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 2096 - 2111, 18.09.2017

Öz

In Marshall’ s book the Principles of Economics Value "problematic was discussed as in general economic approach instead of the decisions and behaviors of the units. There is not a quest to find a general price level which provides an equilibrium in all markets like Walrasian general equilibrium in Marshall’s theory’s background. Especially Marshall's representative firm approach that selection of the firm to represent all the economy rather than random shows that he is interested in the economy as a whole from the micro bases. In this study, we aimed to show that Marshallian value theory can be summarized as “Marshall’s value theory is not an approach which propose economic decisions and behaviors of consumers, firms and factor owner units one by one”.

Kaynakça

 • Bharadwaj, K. (1978). “The subversion of classical analysis: Alfred Marshall’s early writing on value”. Cambridge Journal of Economics, 2, 253-271(255).
 • Blaug, M. (1985). Economic Theory in Retrospect. (4. Baskı). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Chasse, J. D. (1984). “Marshall, the human agent and economic growth: wants and activities revisited”. History of Political Economy, 16(3) .
 • Colander L. (1989). History of Economic Theory. (2. Baskı). Boston: Houghton Mifflin Company.
 • De Quincey, T. (1873). De Quincey's Works: Theological essays and other papers (Vol. 7). JR Osgood.
 • Edgeworth F. Y. (1891). “Review of the Second Edition of Marshall’s principles of Economics”. Economic Journal, 1.
 • Fogarty M. ve Sophister S. (1996).”A History of Value Theory”, Student Economic Review, 10.
 • Friedman, M. (1949). “The Marshallian Demand Curve”. The Journal of Political Economy, 57(6), 463-495.
 • Gootzeit, M. J. (1995). "Marshall's Views on Savings as an Individual Demand Concept" Marshall Studies Bulletin, 5, 17-34.
 • Gootzeit, M. J. (1996). "Marshall's Version of the Cumulative Process Used a Natural Rate Concept" Marshall Studies Bulletin, 6, 17-24.
 • Harcourt, G. C. (1997). The Kaldor Legacy: Reviewing Nicolas; Kaldor, Causes of Growth and Stagnation in the World Economy. University of New South Wales.
 • Hart, N. (1996). Marshall's theory of value: the role of external economies. Cambridge Journal of Economics, 20(3), 353-369.
 • Kazgan, G. (1980). İktisadi düşünce, veya, Politik iktisadın evrimi. Remzi Kitabevi.
 • Loasby, B. J. (1978). Whatever happened to Marshall's theory of value?. Scottish Journal of Political Economy, 25(1), 1-12.
 • Marshall A. (1929). Elements of Economics. London: MacMillan Co. Lmtd.
 • Marshall A. (1962). Principles of Economics. (8. Baskı). London: MacMillan Co. Lmtd.
 • Ricardo, D. (1891). Principles of political economy and taxation. G. Bell.
 • Savaş, V. F. (1998). İktisatın Tarihi. Avcıol Yayıncılık.
 • Smith, Adam, (1997 [1776]). Ulusların Zenginliği. (2. Baskı). Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı (çev.). İstanbul: Yeni Alan Yayıncılık.

Marshall’ ın Değer Teorisinde Ekonomik Birimlerin Karar ve Davranışlarına Yaklaşımı

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 2096 - 2111, 18.09.2017

Öz

Marshall’ın  “Principles of Economics ” adlı eserinde, “değer” sorunsalına, birimlerin karar ve davranışlarından çok, genel bir ekonomik yaklaşımın hâkim olduğu görülmektedir. Marshall’ın değer teorisinin arka planında belli bir denge arayışı bulunmakla birlikte, Walrasgil genel denge gibi, bütün piyasalarda dengeyi sağlayacak bir fiyat düzeyi arayışı bulunmamaktadır. Çalışmanın temel amacı, “Marshall’ın değer teorisinin, tek tek tüketici bireyler, üretici firmalar ve faktör sahibi bireylerin iktisadi karar ve davranışlarını açıklamaya çalışan bir yaklaşım olmadığını göstermektir” şeklinde özetlenebilecek bir bakış açısının, Marshall’ın değer teorisine hâkim olduğunu göstermektir. 

Kaynakça

 • Bharadwaj, K. (1978). “The subversion of classical analysis: Alfred Marshall’s early writing on value”. Cambridge Journal of Economics, 2, 253-271(255).
 • Blaug, M. (1985). Economic Theory in Retrospect. (4. Baskı). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Chasse, J. D. (1984). “Marshall, the human agent and economic growth: wants and activities revisited”. History of Political Economy, 16(3) .
 • Colander L. (1989). History of Economic Theory. (2. Baskı). Boston: Houghton Mifflin Company.
 • De Quincey, T. (1873). De Quincey's Works: Theological essays and other papers (Vol. 7). JR Osgood.
 • Edgeworth F. Y. (1891). “Review of the Second Edition of Marshall’s principles of Economics”. Economic Journal, 1.
 • Fogarty M. ve Sophister S. (1996).”A History of Value Theory”, Student Economic Review, 10.
 • Friedman, M. (1949). “The Marshallian Demand Curve”. The Journal of Political Economy, 57(6), 463-495.
 • Gootzeit, M. J. (1995). "Marshall's Views on Savings as an Individual Demand Concept" Marshall Studies Bulletin, 5, 17-34.
 • Gootzeit, M. J. (1996). "Marshall's Version of the Cumulative Process Used a Natural Rate Concept" Marshall Studies Bulletin, 6, 17-24.
 • Harcourt, G. C. (1997). The Kaldor Legacy: Reviewing Nicolas; Kaldor, Causes of Growth and Stagnation in the World Economy. University of New South Wales.
 • Hart, N. (1996). Marshall's theory of value: the role of external economies. Cambridge Journal of Economics, 20(3), 353-369.
 • Kazgan, G. (1980). İktisadi düşünce, veya, Politik iktisadın evrimi. Remzi Kitabevi.
 • Loasby, B. J. (1978). Whatever happened to Marshall's theory of value?. Scottish Journal of Political Economy, 25(1), 1-12.
 • Marshall A. (1929). Elements of Economics. London: MacMillan Co. Lmtd.
 • Marshall A. (1962). Principles of Economics. (8. Baskı). London: MacMillan Co. Lmtd.
 • Ricardo, D. (1891). Principles of political economy and taxation. G. Bell.
 • Savaş, V. F. (1998). İktisatın Tarihi. Avcıol Yayıncılık.
 • Smith, Adam, (1997 [1776]). Ulusların Zenginliği. (2. Baskı). Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı (çev.). İstanbul: Yeni Alan Yayıncılık.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ünal ARSLAN
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Arif Eser GÜZEL
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5072-9527
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Eylül 2017
Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2017
Kabul Tarihi 18 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Arslan, Ü. & Güzel, A. E. (2017). Marshall’ ın Değer Teorisinde Ekonomik Birimlerin Karar ve Davranışlarına Yaklaşımı . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 2096-2111 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/333973
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.