Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyoloji Alanındaki Türkiye Adresli Bilimsel Yayınların İncelemesi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1876 - 1906, 11.09.2017

Öz

Bu çalışmada, Social Sciences Citation Index ve Arts & Humanities Citation Index veri tabanlarında 1900-2016 yılları arasında yayınlanan sosyoloji alanındaki Türkiye adresli bilimsel çalışmalar incelenmiştir. %98’inin dili İngilizce olan toplam 491 yayın tespit edilmiştir. Bu yayınların %78,82’si makale, %16,50’si kitap incelemesidir. Son yıllarda sayısal olarak hızla artan bu yayınların en çok yer aldığı üç dergi sırasıyla  Social Indicators Research, Annals of Tourism Research ve Ethnic and Racial Studies’dir. Makalelerin ortalama atıf sayısı 9,71 olmakla birlikte, %23,5’i hiç atıf almamıştır. Bu çalışmaların daha çok Kürt meselesi ve AB ilişkileri ile ilgili olduğu ve milliyetçilikle ilgili çalışmaların ise daha çok öğrenci örneklemiyle yapıldığı bulunmuştur. Makalelerin %68,28’i niceliksel yöntem, %25,86’sı niteliksel yöntem, geri kalanı her iki yöntemi kullanırken, %61,03’ü birinci el veriden yararlanırken, %34,03’ü ikinci el veri kullanmıştır. 11 adedi ise (%3,79) her iki veri tipinden yararlanmıştır.

Kaynakça

 • Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Al, U., ve Soydal, İ. (2014). Akademinin atıf dizinleri ile savaşı. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31(1), 23-42.
 • Archambault, É., ve Larivière, É. V (2010). The limits of bibliometrics for the analysis of the social sciences and humanities literature. World Social Science Report (ss. 251-254). Paris, Fransa: UNESCO Publishing.
 • Akyuz, N. (2009). Passé et futur de la sociologie des religions en Turquie. Social Compass, 56(1), 84-97.
 • Altınordu, A. (2016). The political incorporation of anti­-system religious parties: The case of Turkish political islam (1994­-2011). Qualitative Sociology, 39(2), 147–171.
 • Anthony, L. (2014). AntConc (Version 3.4.3) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. www.laurenceanthony.net.
 • Ballouard, J. vd. (2013). Schoolchildren and one of the most unpopular animals: Are they ready to protect snakes?” Anthrozoös, 26(1), 93-109.
 • Bott, D. M., ve Hargens, L. L. (1991). Are sociologists’ publications uncited? Citation rates of journal articles, chapters, and books. The American Sociologist, 22(2), 147-158.
 • cabim.ulakbim.gov.tr/ubyt/ [Erişim: 14.06.2017].
 • Çalışkan, K., ve Callon, M. (2009). Economization, Part 1: Shifting attention from the economy towards processes of economization. Economy and Society, 38(3), 369-398.
 • Çalışkan, K., ve Callon, M. (2010). Economization, Part 2: A research programme for the study of markets. Economy and Society, 39(1), 1-32.
 • Demir, İ. (2012). The development and current state of youth research in Turkey: An overview. Young, 20(1), 89–114.
 • Gordon, L. J. (1930). Immigration from Turkey. Sociology and Social Research, 15(2), 153-166.
 • Hicks, D. vd. (2015). Bibliometrics: The Leiden manifesto for research metrics. Nature, 520, 429–431.
 • Hoenig, B. (2016). The Europeanization of sociology? A bibliometric comparison of Družboslovne Razprave and Österreichische Zeitschrift Für Soziologie. Družboslovne Razprave, 83, 11-28.
 • Just, A. vd. (2014). Islam, religiosity, and immigrant political action in Western Europe. Social Science Research, 43, 127–144.
 • Karasözen, B., ve Bayram (Gökkurt), Ö. (2007). 1997-2006 Türkiye bilim göstergeleri analizi. https://www.researchgate.net/profile/Bulent_Karasozen/publication/47334336_Science_Indicators_of_Turkey_1997-2006_1997-2006_Turkiye_Bilim_Gostergeleri_Analizi/links/54c4fa250cf256ed5a976eee.pdf. [Erişim: 15.04.2017]
 • Karasözen, B., Bayram (Gökkurt), Ö., ve Zan, B. U. (2009). 1997-2006 Türkiye bilim göstergeleri analizi. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 4-21.
 • Karasözen, B., Bayram (Gökkurt), Ö., ve Zan, B. U. (2011). WoS ve Scopus veri tabanlarının karşılaştırması. Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 238-260.
 • Kozak, M. (2001). Repeaters' behavior at two distinct destinations. Annals of Tourism Research, 28(3), 784–807.
 • Lawrence, P. A. (2002). Rank injustice. Nature, 415, 835–836.
 • Lawrence, P. A. (2003). The politics of publication. Nature, 422, 259–261.
 • Lawrence, P. A. (2008). Lost in publication: How measurement harms science? Ethics in Science and Environmental Politics, 8, 9–11.
 • McNamee, S. J., ve Willis, C. L. (1994). Stratification in science: A comparison of publication patterns in four disciplines. Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 15(4), 396-416.
 • Moed, H. F. (2006). Bibliometric rankings of world universities. https://pdfs.semanticscholar.org/352b/494e45c98e1faea4d5300a1aa0632517f213.pdf . [Erişim: 22.05.2017].
 • Najman, J. N., ve Hewitt, B. (2003). The validity of publication and citation counts for sociology and other selected disciplines. Journal of Sociology, 39(1), 62–80.
 • Nock, D. A. (1992). Star Wars: Aspects of the social construction of citations in Anglo-Canadian sociology. Canadian Review of Sociology and Anthropology, 29(3), 346-361.
 • Owens, B. (2013). Research assessments: Judgment day. Nature, 502, 288–290.
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (1982). Resmi Gazete 17588. 28.01.1982. www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17641. [Erişim: 14.06.2017].
 • Phelan, T. J. (2000). Bibliometrics and the evaluation of Australian sociology. Journal of Sociology, 36(3), 345-363.
 • Prpić, K., ve Petrović, N. (2010). Croatian social scientists’ productivity and a bibliometric study of sociologists’ output. Sociologija i prostor, 188(3), 437-459.
 • Rankin, B. H., ve Quane, J. M. (2002). Social contexts and urban adolescent outcomes: The interrelated effects of neighborhoods, families, and peers on African-­American youth. Social Problems, 49(1), 79-100.
 • Reich, E. S. (2013). Science publishing: The golden club. Nature, 502, 291–293.
 • Riviera, E. (2015). Testing the strength of the normative approach in citation theory through relational bibliometrics: The case of Italian sociology. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(6), 1178-1118.
 • Smith, P. B. vd. (2011). Individualism-­collectivism and business context as predictors of behaviors in cross-­national work settings: Incidence and outcomes. International Journal of Intercultural Relations, 35(49), 440–451.
 • Stephan, P. vd. (2017). Reviewers are blinkered by bibliometrics. Nature, 544, 411–412.
 • Štulhofer, A., Baćak, V., ve Šuljok, A. (2010). A parochial status of Croatian sociology? Revija Za Sociologiju, 40(1), 103-108.
 • Tonta, Y., ve Al, U. (2007). Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bibliyometrik bir araştırma. www.bby.hacettepe.edu.tr/bilgibelge/file/105K088.pdf. [Erişim: 27.04.2017]
 • Tosun, C. (2002). Host perceptions of impacts:­ A comparative tourism study. Annals of Tourism Research, 29(1), 231–253.
 • Traag, V., ve Franssen, T. (2016). “Revealing the quantitative-qualitative divide in sociology using bibliometric visualization. www.cwts.nl/blog?article=n-q2v294. [Erişim: 18.05.2017]
 • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları. www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari. [Erişim: 14.06.2017]
 • ÜAK Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları. www.uak.gov.tr/?q=node/71#2017N. [Erişim: 14.06.2017].
 • Van Leeuwen, T. (2013). Bibliometric research evaluations, Web of Science and the social sciences and humanities: A problematic relationship? Bibliometrie - Praxis und Forschung, 2, 1–18.
 • yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz. [Erişim: 07.06.2017].
 • YÖK Formatlı Akademik Özgeçmiş Ek-3. www.yok.gov.tr/documents/10279/780906/Ek-3.docx/ [Erişim: 07.06.2017].

An Investigation of Publications in the Field of Sociology with an Address in Turkey

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1876 - 1906, 11.09.2017

Öz

In this study, publications in sociology with an address in Turkey in Social Sciences Citation Index and Arts & Humanities Citation Index between 1900-2016 were examined. There were 491 publications and 98% was in English. 78.82% of them were articles, 16.50% were book reviews. There was an increase in the number publications in the recent years. Social Indicators Research, Annals of Tourism Research, and Ethnic and Racial Studies were the top  journals. These publications received was 9.71 citations; 23.5% with no citations. The publications focused more on the Kurdish issue and Turkey-EU relationship and those on nationalism were conducted on students. 68.28% of the publications used quantitative, 25.86% used qualitative methods. The rest used mixed methods. 61.03% of the publications used primary, 34.03% used secondary, and 11 used mixed data. 

Kaynakça

 • Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Al, U., ve Soydal, İ. (2014). Akademinin atıf dizinleri ile savaşı. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31(1), 23-42.
 • Archambault, É., ve Larivière, É. V (2010). The limits of bibliometrics for the analysis of the social sciences and humanities literature. World Social Science Report (ss. 251-254). Paris, Fransa: UNESCO Publishing.
 • Akyuz, N. (2009). Passé et futur de la sociologie des religions en Turquie. Social Compass, 56(1), 84-97.
 • Altınordu, A. (2016). The political incorporation of anti­-system religious parties: The case of Turkish political islam (1994­-2011). Qualitative Sociology, 39(2), 147–171.
 • Anthony, L. (2014). AntConc (Version 3.4.3) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. www.laurenceanthony.net.
 • Ballouard, J. vd. (2013). Schoolchildren and one of the most unpopular animals: Are they ready to protect snakes?” Anthrozoös, 26(1), 93-109.
 • Bott, D. M., ve Hargens, L. L. (1991). Are sociologists’ publications uncited? Citation rates of journal articles, chapters, and books. The American Sociologist, 22(2), 147-158.
 • cabim.ulakbim.gov.tr/ubyt/ [Erişim: 14.06.2017].
 • Çalışkan, K., ve Callon, M. (2009). Economization, Part 1: Shifting attention from the economy towards processes of economization. Economy and Society, 38(3), 369-398.
 • Çalışkan, K., ve Callon, M. (2010). Economization, Part 2: A research programme for the study of markets. Economy and Society, 39(1), 1-32.
 • Demir, İ. (2012). The development and current state of youth research in Turkey: An overview. Young, 20(1), 89–114.
 • Gordon, L. J. (1930). Immigration from Turkey. Sociology and Social Research, 15(2), 153-166.
 • Hicks, D. vd. (2015). Bibliometrics: The Leiden manifesto for research metrics. Nature, 520, 429–431.
 • Hoenig, B. (2016). The Europeanization of sociology? A bibliometric comparison of Družboslovne Razprave and Österreichische Zeitschrift Für Soziologie. Družboslovne Razprave, 83, 11-28.
 • Just, A. vd. (2014). Islam, religiosity, and immigrant political action in Western Europe. Social Science Research, 43, 127–144.
 • Karasözen, B., ve Bayram (Gökkurt), Ö. (2007). 1997-2006 Türkiye bilim göstergeleri analizi. https://www.researchgate.net/profile/Bulent_Karasozen/publication/47334336_Science_Indicators_of_Turkey_1997-2006_1997-2006_Turkiye_Bilim_Gostergeleri_Analizi/links/54c4fa250cf256ed5a976eee.pdf. [Erişim: 15.04.2017]
 • Karasözen, B., Bayram (Gökkurt), Ö., ve Zan, B. U. (2009). 1997-2006 Türkiye bilim göstergeleri analizi. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 4-21.
 • Karasözen, B., Bayram (Gökkurt), Ö., ve Zan, B. U. (2011). WoS ve Scopus veri tabanlarının karşılaştırması. Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 238-260.
 • Kozak, M. (2001). Repeaters' behavior at two distinct destinations. Annals of Tourism Research, 28(3), 784–807.
 • Lawrence, P. A. (2002). Rank injustice. Nature, 415, 835–836.
 • Lawrence, P. A. (2003). The politics of publication. Nature, 422, 259–261.
 • Lawrence, P. A. (2008). Lost in publication: How measurement harms science? Ethics in Science and Environmental Politics, 8, 9–11.
 • McNamee, S. J., ve Willis, C. L. (1994). Stratification in science: A comparison of publication patterns in four disciplines. Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 15(4), 396-416.
 • Moed, H. F. (2006). Bibliometric rankings of world universities. https://pdfs.semanticscholar.org/352b/494e45c98e1faea4d5300a1aa0632517f213.pdf . [Erişim: 22.05.2017].
 • Najman, J. N., ve Hewitt, B. (2003). The validity of publication and citation counts for sociology and other selected disciplines. Journal of Sociology, 39(1), 62–80.
 • Nock, D. A. (1992). Star Wars: Aspects of the social construction of citations in Anglo-Canadian sociology. Canadian Review of Sociology and Anthropology, 29(3), 346-361.
 • Owens, B. (2013). Research assessments: Judgment day. Nature, 502, 288–290.
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (1982). Resmi Gazete 17588. 28.01.1982. www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17641. [Erişim: 14.06.2017].
 • Phelan, T. J. (2000). Bibliometrics and the evaluation of Australian sociology. Journal of Sociology, 36(3), 345-363.
 • Prpić, K., ve Petrović, N. (2010). Croatian social scientists’ productivity and a bibliometric study of sociologists’ output. Sociologija i prostor, 188(3), 437-459.
 • Rankin, B. H., ve Quane, J. M. (2002). Social contexts and urban adolescent outcomes: The interrelated effects of neighborhoods, families, and peers on African-­American youth. Social Problems, 49(1), 79-100.
 • Reich, E. S. (2013). Science publishing: The golden club. Nature, 502, 291–293.
 • Riviera, E. (2015). Testing the strength of the normative approach in citation theory through relational bibliometrics: The case of Italian sociology. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(6), 1178-1118.
 • Smith, P. B. vd. (2011). Individualism-­collectivism and business context as predictors of behaviors in cross-­national work settings: Incidence and outcomes. International Journal of Intercultural Relations, 35(49), 440–451.
 • Stephan, P. vd. (2017). Reviewers are blinkered by bibliometrics. Nature, 544, 411–412.
 • Štulhofer, A., Baćak, V., ve Šuljok, A. (2010). A parochial status of Croatian sociology? Revija Za Sociologiju, 40(1), 103-108.
 • Tonta, Y., ve Al, U. (2007). Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bibliyometrik bir araştırma. www.bby.hacettepe.edu.tr/bilgibelge/file/105K088.pdf. [Erişim: 27.04.2017]
 • Tosun, C. (2002). Host perceptions of impacts:­ A comparative tourism study. Annals of Tourism Research, 29(1), 231–253.
 • Traag, V., ve Franssen, T. (2016). “Revealing the quantitative-qualitative divide in sociology using bibliometric visualization. www.cwts.nl/blog?article=n-q2v294. [Erişim: 18.05.2017]
 • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları. www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari. [Erişim: 14.06.2017]
 • ÜAK Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları. www.uak.gov.tr/?q=node/71#2017N. [Erişim: 14.06.2017].
 • Van Leeuwen, T. (2013). Bibliometric research evaluations, Web of Science and the social sciences and humanities: A problematic relationship? Bibliometrie - Praxis und Forschung, 2, 1–18.
 • yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz. [Erişim: 07.06.2017].
 • YÖK Formatlı Akademik Özgeçmiş Ek-3. www.yok.gov.tr/documents/10279/780906/Ek-3.docx/ [Erişim: 07.06.2017].

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Engin ARIK
0000-0002-0981-257X
Türkiye


Sema AKBOĞA
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Eylül 2017
Başvuru Tarihi 22 Haziran 2017
Kabul Tarihi 10 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Arık, E. & Akboğa, S. (2017). Sosyoloji Alanındaki Türkiye Adresli Bilimsel Yayınların İncelemesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1876-1906 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/323263
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.