Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Two Dimensions of The Search for Meaning: Art and Science

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1495 - 1508, 23.07.2017

Öz

Art and science are two most important components of culture. They have different properties from each other, even though they both feed off each other as well as convert each other. Especially in recent years, developments in science, directly affect human life. Mankind owe the art for many comforts of life, the tools they used and innovations. Art is a result of human imagination, on the other hand science is based on observation and experiment, because of that general idea is they are different. People are looking for the beauty and reality from old times to present days. Tolerance, justice, virtue, goodness and evil, what it has meant in the lives of the people in works of art have committed the most simple form. Science and art are different at procedurally, but for main theme they have more common ways, best example of this is human nature.  

Kaynakça

 • Altınörs A. (2010). “Düşünce ile Dil Arasındaki İlişkiye Descartes’in Yaklaşımı”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2010) 389-401.
 • Bahtin M. (2005). Sanat ve Sorumluluk. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Belge M. (1975). “Politik Roman Üzerine”. Birikim Dergisi 9/11 (1975) 40-44.
 • Bauman Z. (2011). Yaşam Sanatı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bloom P. (1998). “Some issues in the evolution of language and thought”. Eds. D. Cummins & C. Allen. Evolution of the Mind (1998) 204-223. Oxford.
 • Bloom P. & Keil F.C. (2001). “Thinking Through Language”. Mind&Language 16/4 (2001) 351-367.
 • Ersoy A. (2016). Sanat Kavramlarına Giriş. İstanbul: Hayalperest Yayınevi
 • Feyerabend P. K. (1987). “Toplum, Bilime Karsı Nasıl Korunmalı”. Çev. Ö. Marda. Gergedan Dergisi, 1/2 (1987) 44-48.
 • Fischer E. (2015). Sanatın Gerekliliği. Çev. C. Çapan. İstanbul: Sözcükler
 • Freud S. (1995). Sanat ve Sanatçılar Üzerine. Çev. K. Şipal. İstanbul: YKY
 • Gombrich E.H. (2014). Sanatın Öyküsü. Çev. Ö. Erduran ve E. Erduran. İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Gorz A. (2007). İktisadi Aklın Eleştirisi. Çev. I. Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yyaınları
 • Harris J. (2006). Art History. London: Routledge.
 • Kaplan F. F. ( 2000 ). Art, Science and Art Therapy. London: Jessica Kingsley.
 • Kolijn E. (2013).” Observation and visualization: reflections on the relationship between science, visual arts, and the evolution of the scientific image”. Antonie van Leeuwenhoek 104 (2013) 597-608.
 • Kuhn S.T. (2014). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Çev. N. Kuyaş. İstanbul: Kırmızı Yayınevi
 • Nabokov V. (2000). Lolita. Çev. F. Özgüven. İstanbul: İletişim Yayınları
 • Özlem D. (2013). “Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler”, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek: Yeni Bir Kavrayışa Doğru-Sempozyum Bildirileri 53-66. İstanbul: Metis Yayınları
 • Pitzer A. (2014). Vladimir Nabokov. Çev. Y. Yavuz. İstanbul: İletişim Yayınları
 • San İ. (2008). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Saussure F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. Çev. B. Vardar. İstanbul: Multilingual Yayınları
 • Şengül E. (2013). “Dilbilimsel Kavramsalcılıkta Anti-Görsel Deneyim ve Anti-Estetik Haz: Joseph Kosuth”. İdil Dergisi, 2/8 (2013) 1-13.
 • Tekeli İ. (1995). “Toplum, Sanat ve Bağlam Bağımlılık Üzerine”. Ege Mimarlık Dergisi. 3 (1995) 62-65.
 • Ulusoy M. D. (2005). Sanatın Sosyal Sınırları. Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Weick K.E. (1995). What Theory is not, Theorizing is. Administrative Science Quarterly, 40/3 (1995) 385-390.
 • Wilson E.O. (1996). In Search of Nature. Washington DC 1996.
 • Wittgenstein L. (2013). TractatusLogico-Philosophicus, Çev. O. Auroba. İstanbul: Metin Yayınları
 • Yıldırım C. (2011). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Zvdeick P. (2014). Nietzsche. Çev. R. Minareci. İstanbul: Doğan Kitap.

Anlam Arayışının İki Boyutu: Sanat ve Bilim

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1495 - 1508, 23.07.2017

Öz

Sanat ve bilim kültürün en önemli iki bileşenidir. Birbirlerinden farklı özelliklere sahip olsalar da, hem birbirlerinden beslenir hem de birbirlerini dönüştürürler. Tarih boyunca gelişimleri koşutluk göstermiştir. Özellikle son yıllarda, bilimdeki gelişmeler, uygulama sonuçları insan yaşamını doğrudan etkiler bir hale gelmiştir. İnsanoğlu, hayatındaki birçok konforu, kullandığı araçları, yenilikleri bilime borçludur. Hayal gücüyle ortaya çıkan ve insan eliyle kurgulanan bir sanat yapıtıyla, gözleme ve deneye dayalı bilimsel bir araştırmanın birbirinden uzak edimler olduğu görüşü hâkimdir. İlkçağlardan itibaren insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutan sanat, en kısa şekilde yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak betimlenebilir. Mağaralara yapılan resimlerden günümüze kadar insanlar sanat yoluyla güzeli ve gerçeği aramışlardır. Hoşgörünün, adaletin, erdemin, iyiliğin, kötülüğün insanın hayatında ne ifade ettiğini en yalın biçimiyle sanat eserlerinde işlemişlerdir. Yöntemsel düzeyde birbirlerinden ayrılsalar da, sanatın ve bilimin ana teması insandır ve bu ana tema çerçevesinde birçok ortak noktaları vardır.


Kaynakça

 • Altınörs A. (2010). “Düşünce ile Dil Arasındaki İlişkiye Descartes’in Yaklaşımı”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2010) 389-401.
 • Bahtin M. (2005). Sanat ve Sorumluluk. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Belge M. (1975). “Politik Roman Üzerine”. Birikim Dergisi 9/11 (1975) 40-44.
 • Bauman Z. (2011). Yaşam Sanatı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bloom P. (1998). “Some issues in the evolution of language and thought”. Eds. D. Cummins & C. Allen. Evolution of the Mind (1998) 204-223. Oxford.
 • Bloom P. & Keil F.C. (2001). “Thinking Through Language”. Mind&Language 16/4 (2001) 351-367.
 • Ersoy A. (2016). Sanat Kavramlarına Giriş. İstanbul: Hayalperest Yayınevi
 • Feyerabend P. K. (1987). “Toplum, Bilime Karsı Nasıl Korunmalı”. Çev. Ö. Marda. Gergedan Dergisi, 1/2 (1987) 44-48.
 • Fischer E. (2015). Sanatın Gerekliliği. Çev. C. Çapan. İstanbul: Sözcükler
 • Freud S. (1995). Sanat ve Sanatçılar Üzerine. Çev. K. Şipal. İstanbul: YKY
 • Gombrich E.H. (2014). Sanatın Öyküsü. Çev. Ö. Erduran ve E. Erduran. İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Gorz A. (2007). İktisadi Aklın Eleştirisi. Çev. I. Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yyaınları
 • Harris J. (2006). Art History. London: Routledge.
 • Kaplan F. F. ( 2000 ). Art, Science and Art Therapy. London: Jessica Kingsley.
 • Kolijn E. (2013).” Observation and visualization: reflections on the relationship between science, visual arts, and the evolution of the scientific image”. Antonie van Leeuwenhoek 104 (2013) 597-608.
 • Kuhn S.T. (2014). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Çev. N. Kuyaş. İstanbul: Kırmızı Yayınevi
 • Nabokov V. (2000). Lolita. Çev. F. Özgüven. İstanbul: İletişim Yayınları
 • Özlem D. (2013). “Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler”, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek: Yeni Bir Kavrayışa Doğru-Sempozyum Bildirileri 53-66. İstanbul: Metis Yayınları
 • Pitzer A. (2014). Vladimir Nabokov. Çev. Y. Yavuz. İstanbul: İletişim Yayınları
 • San İ. (2008). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Saussure F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. Çev. B. Vardar. İstanbul: Multilingual Yayınları
 • Şengül E. (2013). “Dilbilimsel Kavramsalcılıkta Anti-Görsel Deneyim ve Anti-Estetik Haz: Joseph Kosuth”. İdil Dergisi, 2/8 (2013) 1-13.
 • Tekeli İ. (1995). “Toplum, Sanat ve Bağlam Bağımlılık Üzerine”. Ege Mimarlık Dergisi. 3 (1995) 62-65.
 • Ulusoy M. D. (2005). Sanatın Sosyal Sınırları. Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Weick K.E. (1995). What Theory is not, Theorizing is. Administrative Science Quarterly, 40/3 (1995) 385-390.
 • Wilson E.O. (1996). In Search of Nature. Washington DC 1996.
 • Wittgenstein L. (2013). TractatusLogico-Philosophicus, Çev. O. Auroba. İstanbul: Metin Yayınları
 • Yıldırım C. (2011). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Zvdeick P. (2014). Nietzsche. Çev. R. Minareci. İstanbul: Doğan Kitap.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Umut DAĞISTAN
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Orcid ID: 0000-0002-2544-8384
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 19 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Dağıstan, U. (2017). Anlam Arayışının İki Boyutu: Sanat ve Bilim . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1495-1508 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/317812
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.