Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Konstantinos Maleas Örnekleminde Yunan Resim Sanatında Ard İzlenimcilik

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1553 - 1572, 01.08.2017

Öz

1821 yılındaki ayaklanma ile Osmanlı tebaasından çıkmaya başlayan Yunanlar, bu tarihten sonra Batıyla etkileşimlerini arttırmıştır. Fakat artan etkileşimler sadece siyasal ya da ekonomik düzeyde kalmamış kısa sürede sanat disiplini de bu skalaya dâhil olmuştur. Metinde de söz konusu sürecin post-empresyonizmi ilgilendiren kısmı, bahsi geçen akımın ülkedeki en önemli temsilcilerinden İstanbul doğumlu Konstantinos Maleas üzerinden tetkik edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde Yunan Krallığı'ndan Lozan Barış Antlaşması'na (1923) kadar ki Yunan Devleti ele alınmış, hemen ardından belirtilen periyotta güncellenen Yunan resim sanatına değinilmiştir. Takip eden bölümdeyse K. Maleas ve yapıtlarına yer verilmiş, sonuç başlığı altında da genel bir değerlendirme yapılmıştır.      

Kaynakça

 • Birsel, M. T. (2013). “Türk Milletinin Uygar ve Büyük Devlet Olma Azmi ve Ulusal Ant”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15: 1241-1257.
 • Cin, T. (2013). “3647 Sayılı Ve 2008 (3647/2008) Tarihli Yunanistan Vakıflar Yasası ve Uygulamaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(12): 63-121.
 • Droulia, L. (1997). The Classics In The Service Of Renascent Greece: Adamantios Korais And His Editorial Work, Hvmanitas, 49: 245-261.
 • Finlay, G. (1861) History of the Greek Revolution, Edinburgh & London: W. Blackwood and Sons.
 • Glycofrydi – Leontsini, A. (2014). “Perceptions of the Oriental in Modern Greek Painting”, Phainomena, 23/88-89: 199-216.
 • Kalelioğlu, O. (2008). “1918-1930 Türk Yunan İlişkileri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kılıçoğlu Cihangir, Ç. (2016). “Yunanistan’da Monarşi Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 58: 99-121.
 • Loules, D. (1991). “The French Revolution And Its Influence Upon Greece”, A. Ü. Tarih Araştırmaları Dergisi, 15/16: 283-290.
 • Mavromichali, E. (2009). “Athens as Urban Landscape in the Painting of the First Decades of the 20th Century”. M. Rossetto, M. Tsianikas, G. Couvalis and M. Palaktsoglou (Eds.) Greek Research in Australia: Proceedings of the Eighth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2009. Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 342-353.
 • Pirinççi, F. (2006). “Yunan Ulusal Kimliğinin Oluşumu Sürecinde İçsel ve Dışsal Parametrelerin Analizi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/1: 53-78.
 • Prousis, T. C. (2011). “British Embassy Reports on the Greek Uprising in 1821-1822: War of Independence or War of Religion?”, Archivum Ottomanicum, 28: 171-222.
 • Repousis, A. (1999). "”The Cause of the Greeks": Philadelphia and the Greek War for Independence”, 1821—1828, The Pennsylvania Magazine Of History And Biography, 123/4: 333-363.
 • Vlachos, M. (2002). The emergence of modern greek painting, 1830-1930: from the bank of greece collection. www.bankofgreece.gr. [30.05.2017].

Post-Impressionism in the Greek Painting in Konstantinos Maleas Sample

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1553 - 1572, 01.08.2017

Öz

Greeks who ceased to be a citizen of Ottoman Empire with the revolution in 1821, started to enhance their mutual interaction with the West after said date. However, enhanced interactions were not only remained in political or economic level but art discipline has also been involved in this scale. The part, within the text, which concerns the post-impressionism of the subject process has been viewed over Konstantinos Maleas, Istanbul born and one of the most significant representatives of this movement of art. Accordingly, in the first part of the study, State of Greece from Greek Kingdom until The Treaty of Lausanne (1923) has been discussed and right after this, Greek painting art which is updated within the stated period is mentioned. As for the following part, K. Maleas and his work of arts were being addressed and finally an overall assessment was carried out under conclusion heading.  


Kaynakça

 • Birsel, M. T. (2013). “Türk Milletinin Uygar ve Büyük Devlet Olma Azmi ve Ulusal Ant”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15: 1241-1257.
 • Cin, T. (2013). “3647 Sayılı Ve 2008 (3647/2008) Tarihli Yunanistan Vakıflar Yasası ve Uygulamaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(12): 63-121.
 • Droulia, L. (1997). The Classics In The Service Of Renascent Greece: Adamantios Korais And His Editorial Work, Hvmanitas, 49: 245-261.
 • Finlay, G. (1861) History of the Greek Revolution, Edinburgh & London: W. Blackwood and Sons.
 • Glycofrydi – Leontsini, A. (2014). “Perceptions of the Oriental in Modern Greek Painting”, Phainomena, 23/88-89: 199-216.
 • Kalelioğlu, O. (2008). “1918-1930 Türk Yunan İlişkileri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kılıçoğlu Cihangir, Ç. (2016). “Yunanistan’da Monarşi Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 58: 99-121.
 • Loules, D. (1991). “The French Revolution And Its Influence Upon Greece”, A. Ü. Tarih Araştırmaları Dergisi, 15/16: 283-290.
 • Mavromichali, E. (2009). “Athens as Urban Landscape in the Painting of the First Decades of the 20th Century”. M. Rossetto, M. Tsianikas, G. Couvalis and M. Palaktsoglou (Eds.) Greek Research in Australia: Proceedings of the Eighth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2009. Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 342-353.
 • Pirinççi, F. (2006). “Yunan Ulusal Kimliğinin Oluşumu Sürecinde İçsel ve Dışsal Parametrelerin Analizi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/1: 53-78.
 • Prousis, T. C. (2011). “British Embassy Reports on the Greek Uprising in 1821-1822: War of Independence or War of Religion?”, Archivum Ottomanicum, 28: 171-222.
 • Repousis, A. (1999). "”The Cause of the Greeks": Philadelphia and the Greek War for Independence”, 1821—1828, The Pennsylvania Magazine Of History And Biography, 123/4: 333-363.
 • Vlachos, M. (2002). The emergence of modern greek painting, 1830-1930: from the bank of greece collection. www.bankofgreece.gr. [30.05.2017].

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burak BOYRAZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1373-7234
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi 30 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 20 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Boyraz, B. (2017). Konstantinos Maleas Örnekleminde Yunan Resim Sanatında Ard İzlenimcilik . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1553-1572 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/317263
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.