Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HIZLI DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR MEKÂNLAR: SAKİN KENTLER

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1399 - 1412, 11.07.2017

Öz

Sürdürülebilir turizm kapsamındaki Mavi Bayrak, Yeşil Küre 21, Avustralya Eko Sertifikasyon Programı ve Costa Rica Sürdürülebilir Turizm Sertifikası gibi ulusal girişimlerin en önemlilerinden birini ve ilginç olanını ise sakin kentler (cittas slow) meydana getirmektedir.

Bu çalışmada sürdürülebilir turizme hizmet eden, çevresel ve yöresel kültürel dokunun korunduğu, yerelliğin ön planda tutulduğu bir eko turizm ve yerel sürdürülebilir kalkınma modeli olan sakin kentler üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmanın amacı; insanların birbirleri ile sağlıklı ilişkiler kurarak sosyalleşebildiği, el sanatlarından gelenek ve göreneklerine, doğasından yenilenebilir enerji kullanımına kadar kendine yetebilen, markalaşma yolunda ilerleyen, alt yapı sorununu çözmüş ve teknolojinin olanaklarından yararlanan sakin kentlerin önemini açıklamaktır.

Sakin Kentler ilk kez 1999 yılında İtalya’nın Toscana bölgesindeki Greve in Chianti şehrinde belediye başkanı Paolo Saturnini öncülüğünde başlamıştır. Günümüzde 30 ülkede 235 kent, citta slow ağına üyedir.

Türkiye’de Citta Slow Hareketi ilk kez Seferihisar (İzmir)’ın 28 Kasım 2009 tarihinde 121. Citta Slow olmasıyla resmen başlamıştır. Sakin Kent Hareketi’nin Türkiye’de yaygınlaşması için yapılan çalımalar sonucunda toplam 14 şehir Citta Slow olarak ilan edilmiş ve Türkiye’de Citta Slow Ulusal Ağı kurulmuştur.

Kaynakça

 • CAFFYN, Alison. (2007). Slow Tourism, www.tpwn.org, Erişim tarihi: 01.02.2017 ; The Tourism Society Journal, 133:12.
 • ÇAKILCIOĞLU, Mehmet. (1996). Sürdürülebilir Turizme Yönelik Bir Yöntem Önerisi: Doğu Karadeniz Trabzon İli Özelinde Bir İrdeleme, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s: 27.
 • ÇITAK, Şerife Özgün. (2016). Sakin Şehirler, Hızlı Turistler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2692-2706.
 • GÜNERHAN, Sibel Ağı, A., ERDEM, Ümit ve GÜNERHAN, Hüseyin. (2010). Çevre ve Enerji Açısından Yavaş Şehir Hareketini Gelişimi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 118, 32-37.
 • GÜVEN, Erdem. (2011). Yavaş Güzeldir: Yavaş Yemekten Yavaş Medyaya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi, Selçuk İletişim Dergisi, 7(1), 113-121.
 • KARADENİZ BAHTİYAR, Cemile. (2014). Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Sakin Şehir Perşembe, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 84-107.
 • KESKİN, Enes Battal. (2012). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler, Paradoks Dergisi, 8(1), 81-99.
 • KINLEY, Anette. (2012). Local Food on a Global Scale: Anexploration of The International Slow Food Movement, Journal of Integrated Studies, 1(3), 1-14; http://jis.athabascau.ca/index.php/jis/article/view/116/83, erişim tarihi: 15.02.2017.
 • MAYER, Heike, KNOX, Paul L. (2005). “Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World”, Journal of Urban Affairs, 28(4), 321-334.
 • NILSSON, Jan Henrik Nilsson, SVARD, Ann Charlotte, WIDARSSON, Asa and WIRELL, Theres. (2011). “Cittaslow: Eco-gastronomic Heritage as a Tool for Destination Development”, Current Issues in Tourism, May, 14(4), 373-386.
 • ÖZÜR, Nazan Karakaş. (2016). Sakin Şehir/Citta Slow Hareketi ve Yerleşme Coğrafyası, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 151-179.
 • PAJO, Aykut ve UĞURLU, Kaplan. (2015). Cıttaslow Kentleri İçin Slow Food Çalışmalarının Önemi, Electronic Journal Of Vocational College, 65-73.
 • PINK, S. (2009). Urban Social Movements and Small Places: Sloe-w Cities as Sites of Activism, City, 13(4), 451-465.
 • POLAT, Erkan. (2011). Ağır Ağır Çıkacaksın Bu Merdivenlerden: Yavaş Kent Hareketi, Mimarlık Dergisi, Mayıs - Haziran, 359.
 • ÜNAL, Çiğdem. (2016). Turizm Coğrafyası’nda Yeni Kavramlar: Yavaş Şehirler ve Yavaş Turizm, Doğu Coğrafya Dergisi, 21(36), 13-28.
 • VIRILLO, Paul. (1991). Lost Dimension, Semiotext(e), 38, New York.
 • WALTER, Lynn. (2009). Slow Food and Home Cooking: Toward a Relational Aesthetic of Food and Relational Ethic of Home, The Journal of The Center for Food in Community and Culture, 1(1), 1-23.

Sustainable Spaces in the Fast World: Cittas Slow

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1399 - 1412, 11.07.2017

Öz

Within the scope of sustainable tourism, the Blue Flag brings one of the most important national initiatives such as Green Globe 21, the Australian Eco-Certification Program and the Costa Rica Sustainable Tourism Certificate, and the interesting one is the quiet cities (cittas slow). In this study, evaluations were made on tranquil cities, which serve as sustainable tourism which are protected by environmental and local cultural touches which are held in the foreground on the site. Purpose of the study is to solve the problem of infrastructure which is progressing from brand to tradition and customs, to use of renewable energy from nature, to branding and to explain the importance of quiet cities that benefit from the possibilities of technology in terms of ecotourism. The Citta Slow Movement in Turkey officially started with Seferihisar (İzmir) for the first time on November 28, 2009, at 121 Citta Slow. As a result of the studies made to promote the peaceful urban movement in Turkey, 14 cities were announced as Citta Slow and the Citta Slow National Network was established in Turkey.

Kaynakça

 • CAFFYN, Alison. (2007). Slow Tourism, www.tpwn.org, Erişim tarihi: 01.02.2017 ; The Tourism Society Journal, 133:12.
 • ÇAKILCIOĞLU, Mehmet. (1996). Sürdürülebilir Turizme Yönelik Bir Yöntem Önerisi: Doğu Karadeniz Trabzon İli Özelinde Bir İrdeleme, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s: 27.
 • ÇITAK, Şerife Özgün. (2016). Sakin Şehirler, Hızlı Turistler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2692-2706.
 • GÜNERHAN, Sibel Ağı, A., ERDEM, Ümit ve GÜNERHAN, Hüseyin. (2010). Çevre ve Enerji Açısından Yavaş Şehir Hareketini Gelişimi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 118, 32-37.
 • GÜVEN, Erdem. (2011). Yavaş Güzeldir: Yavaş Yemekten Yavaş Medyaya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi, Selçuk İletişim Dergisi, 7(1), 113-121.
 • KARADENİZ BAHTİYAR, Cemile. (2014). Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Sakin Şehir Perşembe, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 84-107.
 • KESKİN, Enes Battal. (2012). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler, Paradoks Dergisi, 8(1), 81-99.
 • KINLEY, Anette. (2012). Local Food on a Global Scale: Anexploration of The International Slow Food Movement, Journal of Integrated Studies, 1(3), 1-14; http://jis.athabascau.ca/index.php/jis/article/view/116/83, erişim tarihi: 15.02.2017.
 • MAYER, Heike, KNOX, Paul L. (2005). “Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World”, Journal of Urban Affairs, 28(4), 321-334.
 • NILSSON, Jan Henrik Nilsson, SVARD, Ann Charlotte, WIDARSSON, Asa and WIRELL, Theres. (2011). “Cittaslow: Eco-gastronomic Heritage as a Tool for Destination Development”, Current Issues in Tourism, May, 14(4), 373-386.
 • ÖZÜR, Nazan Karakaş. (2016). Sakin Şehir/Citta Slow Hareketi ve Yerleşme Coğrafyası, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 151-179.
 • PAJO, Aykut ve UĞURLU, Kaplan. (2015). Cıttaslow Kentleri İçin Slow Food Çalışmalarının Önemi, Electronic Journal Of Vocational College, 65-73.
 • PINK, S. (2009). Urban Social Movements and Small Places: Sloe-w Cities as Sites of Activism, City, 13(4), 451-465.
 • POLAT, Erkan. (2011). Ağır Ağır Çıkacaksın Bu Merdivenlerden: Yavaş Kent Hareketi, Mimarlık Dergisi, Mayıs - Haziran, 359.
 • ÜNAL, Çiğdem. (2016). Turizm Coğrafyası’nda Yeni Kavramlar: Yavaş Şehirler ve Yavaş Turizm, Doğu Coğrafya Dergisi, 21(36), 13-28.
 • VIRILLO, Paul. (1991). Lost Dimension, Semiotext(e), 38, New York.
 • WALTER, Lynn. (2009). Slow Food and Home Cooking: Toward a Relational Aesthetic of Food and Relational Ethic of Home, The Journal of The Center for Food in Community and Culture, 1(1), 1-23.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taşkın DENİZ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 27 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Deniz, T. (2017). HIZLI DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR MEKÂNLAR: SAKİN KENTLER . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1399-1412 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/316277
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.