Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kardiyopulmoner Resüstasyon (Temel Yaşam Desteği) Eğitimi Alan Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri: Altı Aylık İzlem Sonuçları

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1842 - 1848, 12.09.2017

Öz

Bu araştırma kardiyopulmoner resüstasyon (Temel Yaşam Desteği- TYD) öğrenme programının etkisini, programın başarısını, uygulanabilirliğini değerlendirmek araştırmak isteğiyle planlandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hemşirelik, ebelik, acil yardım ve afet bölümüne bu program verildi. Verilen eğitimin altı ay sonrasında yüksek başarı puanı ve pozitif geri bildirimler alındı. Öğrencilerin uygulamalrı da başarılı bulundu. Sağlık öğrencilerinin öğrenmesi için kullanılan bu yöntem, izleme- uygulama tekniğinw temellendirildi. Bu yöntem, edinilen bilginin erken ve geç dönemde akılda tutulmasında etkili oldu.  Kaynakça

 • 1. Vaizoğlu S, Evci E, Kapısız D, Özcan E, Soylu G, Ünal B, Ünlü N, Zu'by B, Güler Ç. İlköğretim öğrencilerinin temel ilkyardım bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde soru tekniğinin etkisi,2003; Sted, 12,6,227-230.
 • 2. Bradley P, Bligh J. One year’s experience with a clinical skills resource centre. Med Educ 1999; 33:114-120.
 • 3. Şener S, Ersoy G, Özsaraç M, Aksay E, Koyuncu N. The current status and factors affecting the level of knowledge regarding basic life support measured in resident physicians. DEÜ Tıp Fakultesi Dergisi. 2006; 20, 2,95 – 101.
 • 4. Brião Rda C, de Souza EN, de Castro RA, Rabelo ER.Cohort study to evaluate nursing team performance in a theoretical test after training in cardiopulmonary arrest. Rev Latino-am Enfermagem 2009; 17(1):40-45.
 • 5. Madden C. Undergraduate nursing students acquisition and retention of CPR knowledge and skills. Nurs Educ Today 2006; 26:218-27.
 • 6. Monsieurs KG, De Regge M, Vogels C, Calle PA. Improved basic life support performance by ward nurses using the CAREvent Public Access Resuscitator (PAR) in a simulated setting.Resuscitation. 2005;67(1):45-50.
 • 7. Hamilton R.Nurses' knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a review of the literature.J Adv Nurs. 2005;51(3):288-97.
 • 8. Preusch MR, Bea F, Roggenbach J, Katus HA, Jünger J, Nikendei C. Resuscitation Guidelines 2005: does experienced nursing staff need training and how effective is it?Am J Emerg Med. 2010;28(4):477-84.
 • 9. Çelik GO, Kıyan S, Tokem Y, Yıldırım Y, Dölek M, Akbinar C, Turaba F. İzmir'de çalışan acil servis hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin incelenmesi.Turk J Emerg Med.2009; 9(2):59-64.
 • 10. Ersoy G, Soysal S, Ünalan H, Yenal S, Baruş N Ü, Tırpan K, Türkmen S. Paramedik -Öğrencilerinin CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon) Bilgi Düzeylerinin ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Turk J Emerg Med. 2003; 3(1).
 • 11. 2005 European Resuscitation Council (ERC) CPR Rehberi: https://www.erc.edu/index.php/guidelines_download_2005/en/ 12. 2010 American Heart Association (AHA) CPR Rehberi: http://www.heart.org/HEARTORG/CPRAndECC/CPR_UCM_001118_SubHomePage.jsp?gclid=CLDDoKfnm6gCFci-zAodTwqGHQ
 • 13. George JH, Doto FX. A simple five step method for teaching clinical skills. Fam Med 2001; 33(8): 577-578.
 • 14. Gass D, Curry L. Physicians’ and nurses’ retention of knowledge and skill after training in cardiopulmonary resuscitation. Can Med Assoc J. 1983;128:550-551.

Cardiopulmonary Resuscitation Education and Knowledge and Skill Levels of Students in Health School: Results of Six Months

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1842 - 1848, 12.09.2017

Öz

This study was planned in order to investigate the effects of the cardiopulmonary resuscitation training program on student motivation and to evaluate the practicability and the success of the cardiopulmonary resuscitation training program which was given nursing, midwifery and emergency aid and disaster students of the Çanakkale Onsekiz Mart University. The post-tests (6 months later) gave us high success ratios and positive feedbacks. The students stated that they had found the practical training very useful .The method used by health students to learn was based on the watch-and-practice technique. This method was effective in achieving both immediate and late retention of acquired knowledge.

Kaynakça

 • 1. Vaizoğlu S, Evci E, Kapısız D, Özcan E, Soylu G, Ünal B, Ünlü N, Zu'by B, Güler Ç. İlköğretim öğrencilerinin temel ilkyardım bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde soru tekniğinin etkisi,2003; Sted, 12,6,227-230.
 • 2. Bradley P, Bligh J. One year’s experience with a clinical skills resource centre. Med Educ 1999; 33:114-120.
 • 3. Şener S, Ersoy G, Özsaraç M, Aksay E, Koyuncu N. The current status and factors affecting the level of knowledge regarding basic life support measured in resident physicians. DEÜ Tıp Fakultesi Dergisi. 2006; 20, 2,95 – 101.
 • 4. Brião Rda C, de Souza EN, de Castro RA, Rabelo ER.Cohort study to evaluate nursing team performance in a theoretical test after training in cardiopulmonary arrest. Rev Latino-am Enfermagem 2009; 17(1):40-45.
 • 5. Madden C. Undergraduate nursing students acquisition and retention of CPR knowledge and skills. Nurs Educ Today 2006; 26:218-27.
 • 6. Monsieurs KG, De Regge M, Vogels C, Calle PA. Improved basic life support performance by ward nurses using the CAREvent Public Access Resuscitator (PAR) in a simulated setting.Resuscitation. 2005;67(1):45-50.
 • 7. Hamilton R.Nurses' knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a review of the literature.J Adv Nurs. 2005;51(3):288-97.
 • 8. Preusch MR, Bea F, Roggenbach J, Katus HA, Jünger J, Nikendei C. Resuscitation Guidelines 2005: does experienced nursing staff need training and how effective is it?Am J Emerg Med. 2010;28(4):477-84.
 • 9. Çelik GO, Kıyan S, Tokem Y, Yıldırım Y, Dölek M, Akbinar C, Turaba F. İzmir'de çalışan acil servis hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin incelenmesi.Turk J Emerg Med.2009; 9(2):59-64.
 • 10. Ersoy G, Soysal S, Ünalan H, Yenal S, Baruş N Ü, Tırpan K, Türkmen S. Paramedik -Öğrencilerinin CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon) Bilgi Düzeylerinin ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Turk J Emerg Med. 2003; 3(1).
 • 11. 2005 European Resuscitation Council (ERC) CPR Rehberi: https://www.erc.edu/index.php/guidelines_download_2005/en/ 12. 2010 American Heart Association (AHA) CPR Rehberi: http://www.heart.org/HEARTORG/CPRAndECC/CPR_UCM_001118_SubHomePage.jsp?gclid=CLDDoKfnm6gCFci-zAodTwqGHQ
 • 13. George JH, Doto FX. A simple five step method for teaching clinical skills. Fam Med 2001; 33(8): 577-578.
 • 14. Gass D, Curry L. Physicians’ and nurses’ retention of knowledge and skill after training in cardiopulmonary resuscitation. Can Med Assoc J. 1983;128:550-551.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu TUNA
SANKO ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Orcid Id: orcid.org/0000-0001-9024-3513
Türkiye


İsmet ÇELEBİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Bölümü, Çanakkale, Türkiye
Türkiye


Arife SİLAHÇILAR Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Türkiye


Handan SEZGİN Bu kişi benim
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülltesi Hemşirelik Bölümü -Kıbrıs
Türkiye


Sevinç ŞIPKIN Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Türkiye


Cumali KARATUTLU Bu kişi benim
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Bölümü, Çanakkale, Türkiye
Türkiye


Ayşın ŞENER Bu kişi benim
Çanakkale Devlet Hastanesi, Çanakkale, Türkiye
Türkiye


Sefa DEREKÖY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Eylül 2017
Başvuru Tarihi 27 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 12 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tuna, A. , Çelebi, İ. , Silahçılar, A. , Sezgin, H. , Şıpkın, S. , Karatutlu, C. , Şener, A. & Dereköy, S. (2017). Kardiyopulmoner Resüstasyon (Temel Yaşam Desteği) Eğitimi Alan Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri: Altı Aylık İzlem Sonuçları . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1842-1848 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/315408
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.