Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Learning and Satisfaction Levels of Nursing Students in Relation to Concept Maps and Video Recording

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1863 - 1875, 12.09.2017

Öz

This study was carried out to assess the learning and satisfaction levels of students in relation to concept maps and video samples. In the study, the second  grade students in the department of nursing in a university recorded videos in groups in relation to the course of patient care they have. The same student group made an individual concept map of patient care in their third year. The questionnaire questions regarding the feeling and opinions of the students to video recordings and concept maps were prepared by the researcher. As a result, the students pointed out that video recording and concept maps were influential upon their understanding, problem solving abilities and learning. They also stated that these methods enabled a holistic approach in patient care.

Kaynakça

  • Atay S, Karabacak Ü. Care Plans Using Concept Maps And Their Effects On The Critical Thinking Dispositions Of Nursing Students. International Journal of Nursing Practice.2012; 18: 233–239. Novak JD, Cannas AJ. Theoretical Origins Of Concept Maps, How To Construct Them And Uses In Education. Reflecting Education. 2007; 3(1),29-42. Mitra B, Lewin-Jones J, Barrett H, Williamson S. The Use Of Video To Enable Deep Learning.Research in Post-compulsory Education. 2010; 15(4), 405-414. Tezer M. (2008). Bilgisayar Tabanlı Video Programlarının Eğitim Materyali Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğretim Elemanları Ve Öğrenci Görüşleri. International Educational Tecnology Conference . IETC. Bildiri Kitabı, 717-721, Eskişehir.

Hemşirelik Öğretiminde Kullanılan Kavram Haritası ve Video Çekme Yöntemlerine Yönelik Öğrencilerin Memnuniyeti

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1863 - 1875, 12.09.2017

Öz

Bu araştırma, kavram haritası yapan ve video çeken hemşirelik öğrencilerinin öğrendiklerini ve memnuniyet düşüncelerini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada bir üniversitenin hemşirelik bölümünün ikinci sınıf öğrencileri o dönem işledikleri hasta bakımına yönelik gruplar şeklinde video çekti. Aynı öğrenci grubu üçüncü sınıfta hasta bakımına yönelik bireysel kavram haritası yaptı. Öğrencilerin video çekimlerine ve kavram haritalarına yönelik duygularını ve düşüncelerini içeren anket soruları araştırıcı tarafından oluşturuldu. Sonuç olarak; tüm öğrenciler konuları anlama, problem çözme ve öğrenmelerinde video çekme ve kavram haritası yapmanın etkili olduğunu belirtti. Öğrenciler hasta bakımında bu eğitim yöntemlerinin bütüncül davranmayı kolaylaştırdığını ifade etti.  

Kaynakça

  • Atay S, Karabacak Ü. Care Plans Using Concept Maps And Their Effects On The Critical Thinking Dispositions Of Nursing Students. International Journal of Nursing Practice.2012; 18: 233–239. Novak JD, Cannas AJ. Theoretical Origins Of Concept Maps, How To Construct Them And Uses In Education. Reflecting Education. 2007; 3(1),29-42. Mitra B, Lewin-Jones J, Barrett H, Williamson S. The Use Of Video To Enable Deep Learning.Research in Post-compulsory Education. 2010; 15(4), 405-414. Tezer M. (2008). Bilgisayar Tabanlı Video Programlarının Eğitim Materyali Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğretim Elemanları Ve Öğrenci Görüşleri. International Educational Tecnology Conference . IETC. Bildiri Kitabı, 717-721, Eskişehir.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu TUNA
SANKO ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Orcid Id: 0000-0001-9024-3513
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Eylül 2017
Başvuru Tarihi 14 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 10 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tuna, A. (2017). Hemşirelik Öğretiminde Kullanılan Kavram Haritası ve Video Çekme Yöntemlerine Yönelik Öğrencilerin Memnuniyeti . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1863-1875 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/312208
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.