Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yemek ve Din: Yemeğin Dini Simgesel Anlamları Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1204 - 1223, 25.04.2017

Öz

Fiziksel bir ihtiyaç olan yemek, içerdiği kültürel ve dini kodlarla bireylerin kimlik inşasında önemli bir unsur olmasının yanı sıra toplumsalın her alanına sirayet ederek şekillenmesine neden olmakta, taşıdığı dini simgesel anlamlarla bireylerin beslenme/yemek kültürünün oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca farklı dine inananlarla arasındaki simgesel sınırın çizilmesinde dinin yemek üzerindeki etkisinin başrolde yer aldığı da görülmektedir. Din, yemeği insanın dünyayla ilişkisinin başlangıç noktasına koymakta, inanç sisteminin inşasında dinsel kimlik aracı haline getirmekte ve inananlarına da vaat ettiği cennette mükafatlandırma aracı olarak sunmaktadır. Bu çalışmada yaşamın her alanında kendini hissettiren bir olgu olarak dinin –İslam dini özelinde- toplumların yemek kültürünü etkilemesi bağlamında bireylerin yemek/gıda tercihlerini nasıl etkilediği ve dinin beslenme üzerinden inanç sistemini nasıl kurduğu ele alınmıştır.

Kaynakça

 • AKARÇAY, E. (2016) Beslencenin Sosyolojisi -Orta Sınıf(lar)ın Yeme İçme ve Eğlence Örüntüleri-, Ankara: Phoenix Yayınları.
 • ANDERSON, E.N. (2005) Everyone Eats: Understanding Food and Culture, New York and London: NewYork University Press.
 • BARDAKOĞLU, A. (2006) İlmihal II, İslam ve Toplum, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • BEARDSWORTH, A., KEIL, T. (2011) Yemek Sosyolojisi, Yemek ve Toplum Çalışmasına Bir Davet, (Çev. Abdulbaki DEDE), Ankara: Phoenix Yayınları.
 • BELGE, M. (2013) Tarih Boyunca Yemek Kültürü, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • BEŞİRLİ, H. (2012) Yemek Sosyolojisi Yiyeceklere ve Mutfağa Sosyolojik Bakış, Ankara: Phoenix.
 • BOURDİEU, P. (2015) Ayrım -Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi-, Çev. Derya Fırat Şannan ve Ayşe Günce Berkkut, Ankara: Heretik Yayınları.
 • DOUGLAS, M. (1972) Deciphering a Meal, Myth, Symbol and Culture, Vol. 101, No.1, pp.61-81.
 • EMİROĞLU, K. (2013) Gündelik Hayatımızın Tarihi, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • FREEDMAN, P. (2008) “Yeni Bir Mutfak Tarihi”, Yemek, Damak Tadının Tarihi, (Çev. Nurettin ELHÜSEYNİ), Yay. Haz. Senay HAZNEDAROĞLU, İstanbul: Oğlak Yayınları. ss. 7-33.
 • GOODY, J. (2013) Yemek, Mutfak, Sınıf -Karşılaştırmalı Sosyoloji Çalışması-, (Çev. Müge Günay Güran), İstanbul: Pinhan Yayınları.
 • GÜNEBAK, Ç. T., MERDOL, T. K. (2012) “Dinler ve Beslenme”, Beslenme Antropolojisi I içinde, Ankara: Hatiboğlu Yay., ss. 93-105.
 • IŞIN, E. (2006) “Sohbet Mekânı Olarak Kahvehaneler”, Soframız Nur Hanemiz Mamur -Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak-, Ed. Suraiya Faroqhi ve Christoph K. Neumann, Çev. Zeynep Yelçe, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • KANIK, İ. (2016) Gastro Gösteri-Popüler Kültür Ürünlerinde Yemeğin Kültürel Gösterisi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • KARA, Z. (2012) “Günahkâr Bedenlerden Referans Bedenlere: İslam’da Beden Algısı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C.12, S.1, ss. 31-54.
 • MASLOW, A. (1970). A Theory of Human Motivation. In: V.H. VROOM, and E.L. DECI, Ed. Management and Motivation. London, Penguin Books.
 • MERDOL, T.K. (2012) Beslenme Antropolojisi I, Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
 • MILLER, H. D. (2008) “Tüketim Zevkleri, Ortaçağ İslam Mutfağının Doğuşu”, Yemek, Damak Tadının Tarihi, (Çev. Nurettin ELHÜSEYNİ), Yay. Haz. Senay HAZNEDAROĞLU, İstanbul: Oğlak Yayınları. ss. 135-161)
 • REINDL- KIEL, H. (2006) “Cennet Taamları”, Soframız Nur Hanemiz Mamur -Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak-, Ed. Suraiya Faroqhi ve Christoph K. Neumann, Çev. Zeynep Yelçe, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • REİS, H. (2012) “Ortaçağ İngiliz Edebiyatında Yemek ve Kimlik”, Yemekte Tarih Var Yemek Kültürü ve Tarihçiliği, Der. Ayşegül Avcı, Seda Erkoç ve Elvin Otman, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • RITZER, G. (2014) Toplumun McDonaldlaştırılması -Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme-, Çev. Akın Emre Pilgir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • SAUNER-LEROY, M.H. (2012) “Yemeğin Değişken Anlamları ve Göç: İstanbul’daki Fransızların Yemek alışkanlıkların Üzerine Bir Değerlendirme”, Yemekte Tarih Var Yemek Kültürü ve Tarihçiliği, Der. Ayşegül Avcı, Seda Erkoç ve Elvin Otman, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • SAMANCI, Ö. (2012) “Avrupa’da ve Türkiye’de Yemek Tarihçiliğine Kısa Bir Bakış” Yemekte Tarih Var Yemek Kültürü ve Tarihçiliği, Der. Ayşegül Avcı, Seda Erkoç ve Elvin Otman, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • ____________ (2013) “Osmanlı Kültüründe Ekmeğin Simgesel Anlamları”, Çev. Özge Açıkkol , Yemek ve Kültür, Sayı:32, ss. 72-77

Food and Religion: A Study on The Religious Symbolic Meanings of Food

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1204 - 1223, 25.04.2017

Öz

Food which is a physical necessity is an important element in the identification of individuals with the cultural and religious codes. At the same time, it is shaped by spreading to all spheres of society. The meal provides the nutrition / food culture of the individuals with the religious symbolic meanings it carries. Moreover, the influence of religion on food is seen as the main role of drawing symbolic boundaries between different religious believers. Religion puts food at the beginning of the relationship of people with the world.  In addition, food is transformed into a religious identity tool in the belief system and it is presented as a means of rewarding in the heaven promised to its believers. In this context, this study examines the influence of religion on the food cultures of individuals. At the same time, in this study, the relationship between nutrition and religion and the belief system that emerged as a result of it, has been discussed in specifics Islam religion    


Kaynakça

 • AKARÇAY, E. (2016) Beslencenin Sosyolojisi -Orta Sınıf(lar)ın Yeme İçme ve Eğlence Örüntüleri-, Ankara: Phoenix Yayınları.
 • ANDERSON, E.N. (2005) Everyone Eats: Understanding Food and Culture, New York and London: NewYork University Press.
 • BARDAKOĞLU, A. (2006) İlmihal II, İslam ve Toplum, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • BEARDSWORTH, A., KEIL, T. (2011) Yemek Sosyolojisi, Yemek ve Toplum Çalışmasına Bir Davet, (Çev. Abdulbaki DEDE), Ankara: Phoenix Yayınları.
 • BELGE, M. (2013) Tarih Boyunca Yemek Kültürü, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • BEŞİRLİ, H. (2012) Yemek Sosyolojisi Yiyeceklere ve Mutfağa Sosyolojik Bakış, Ankara: Phoenix.
 • BOURDİEU, P. (2015) Ayrım -Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi-, Çev. Derya Fırat Şannan ve Ayşe Günce Berkkut, Ankara: Heretik Yayınları.
 • DOUGLAS, M. (1972) Deciphering a Meal, Myth, Symbol and Culture, Vol. 101, No.1, pp.61-81.
 • EMİROĞLU, K. (2013) Gündelik Hayatımızın Tarihi, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • FREEDMAN, P. (2008) “Yeni Bir Mutfak Tarihi”, Yemek, Damak Tadının Tarihi, (Çev. Nurettin ELHÜSEYNİ), Yay. Haz. Senay HAZNEDAROĞLU, İstanbul: Oğlak Yayınları. ss. 7-33.
 • GOODY, J. (2013) Yemek, Mutfak, Sınıf -Karşılaştırmalı Sosyoloji Çalışması-, (Çev. Müge Günay Güran), İstanbul: Pinhan Yayınları.
 • GÜNEBAK, Ç. T., MERDOL, T. K. (2012) “Dinler ve Beslenme”, Beslenme Antropolojisi I içinde, Ankara: Hatiboğlu Yay., ss. 93-105.
 • IŞIN, E. (2006) “Sohbet Mekânı Olarak Kahvehaneler”, Soframız Nur Hanemiz Mamur -Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak-, Ed. Suraiya Faroqhi ve Christoph K. Neumann, Çev. Zeynep Yelçe, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • KANIK, İ. (2016) Gastro Gösteri-Popüler Kültür Ürünlerinde Yemeğin Kültürel Gösterisi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • KARA, Z. (2012) “Günahkâr Bedenlerden Referans Bedenlere: İslam’da Beden Algısı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C.12, S.1, ss. 31-54.
 • MASLOW, A. (1970). A Theory of Human Motivation. In: V.H. VROOM, and E.L. DECI, Ed. Management and Motivation. London, Penguin Books.
 • MERDOL, T.K. (2012) Beslenme Antropolojisi I, Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
 • MILLER, H. D. (2008) “Tüketim Zevkleri, Ortaçağ İslam Mutfağının Doğuşu”, Yemek, Damak Tadının Tarihi, (Çev. Nurettin ELHÜSEYNİ), Yay. Haz. Senay HAZNEDAROĞLU, İstanbul: Oğlak Yayınları. ss. 135-161)
 • REINDL- KIEL, H. (2006) “Cennet Taamları”, Soframız Nur Hanemiz Mamur -Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak-, Ed. Suraiya Faroqhi ve Christoph K. Neumann, Çev. Zeynep Yelçe, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • REİS, H. (2012) “Ortaçağ İngiliz Edebiyatında Yemek ve Kimlik”, Yemekte Tarih Var Yemek Kültürü ve Tarihçiliği, Der. Ayşegül Avcı, Seda Erkoç ve Elvin Otman, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • RITZER, G. (2014) Toplumun McDonaldlaştırılması -Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme-, Çev. Akın Emre Pilgir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • SAUNER-LEROY, M.H. (2012) “Yemeğin Değişken Anlamları ve Göç: İstanbul’daki Fransızların Yemek alışkanlıkların Üzerine Bir Değerlendirme”, Yemekte Tarih Var Yemek Kültürü ve Tarihçiliği, Der. Ayşegül Avcı, Seda Erkoç ve Elvin Otman, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • SAMANCI, Ö. (2012) “Avrupa’da ve Türkiye’de Yemek Tarihçiliğine Kısa Bir Bakış” Yemekte Tarih Var Yemek Kültürü ve Tarihçiliği, Der. Ayşegül Avcı, Seda Erkoç ve Elvin Otman, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • ____________ (2013) “Osmanlı Kültüründe Ekmeğin Simgesel Anlamları”, Çev. Özge Açıkkol , Yemek ve Kültür, Sayı:32, ss. 72-77

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazife GÜRHAN
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7590-0095
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 23 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 16 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gürhan, N. (2017). Yemek ve Din: Yemeğin Dini Simgesel Anlamları Üzerine Bir İnceleme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 1204-1223 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/315633
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.