Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Meaning of Sport Activity in the Context of Social Stratification

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1274 - 1288, 25.04.2017

Öz

Sporting events, one of the activities of people's free-time evaluation, offer sociologists a sense of the stratification of societies. In other words, the diversity of sporting events constitutes one of the means of measuring stratification in societies. Sporting events reflect the diversity of social strata, either by participating or watching them. Because each social layer wants to be different from the other and makes these differences visible throughout the daily life. It therefore uses its artistic and sporting activities to distinguish its social layer from its subordinate. We can talk about sporting events unique to the strata as a result seen as a matter of preference both in terms of opportunities for access to sporting activities (as there are cheap sports activities and sports with expensive cars) and the internalization of the choice of social stratum. In this article, the strategies that the upper social classes use to protect their class boundaries through the likes of life styles are discussed in the context of the choice of sportive events.

Kaynakça

 • ARUN, Özgür (2014). “İnce Zevkler - Olağan Beğeniler: Çağdaş Türkiye’de Kültürel Eşitsizliğin Yansımaları”, Cogito, sayı: 76, s. 167-191.
 • AYDIN, Mustafa (2013). “Toplumsal Yapı ve Kurumlar”, İ. Çapçıoğlu ve H. Beşirli (Ed.) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Grafiker, 114-134.
 • BAYRAKTAR, Cengiz (2003). “Sosyal Yapı Özelliklerinin Spora Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 1, 19-36.
 • BOURDİEU, Pierre (1979). La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris: Minuit.
 • BOURDİEU, Pierre (2006). Pratik Nedenler, (Çev. Hülya Uğur Tanrıöver), İstanbul: Hil, 2. b.
 • BOURDİEU, Pierre (2015). Ayırım, Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, (Çev. D. F. Şannan, A. G. Berkkunt), Ankara: Heretik.
 • BUSİNESSHT, (10 Mart 2016). “İş dünyası golf için bir araya geliyor”, http://www.businessht.com.tr/guncel/haber/1207649-dunya-kurumsal-golf-turnuvasi-is-dunyasini-bir-araya-getiriyor, Erişim tarihi: 07.10.2016.
 • CHANEY, David (1999). Yaşam Tarzları, (Çev. İrem Kutluk), Ankara: Dost.
 • DAVİS, Mike (2007). Gecekondu Gezegeni, (çev. Gürol Koca), İstanbul: Metis.
 • DEWERPE, Alain (2000). “La “Stratégie” chez Pierre Bourdieu” Robbins Derek (Éd.), Pierre Bourdieu, 2. cilt, Londra: Sage Publications, 53–68.
 • EDGELL, Stephan (1998). Sınıf, (Çev. Didem Özyiğit), Ankara: Dost.
 • EKE, Beğlü (1980). “Yaşama Tarzı ile Gelir Seviyesi Arasındaki İlişki”, Sosyoloji Konferansları, 18. Kitap. İstanbul: İÜİF, 93-114.
 • ERKAL, Mustafa E., Özbay GÜVEN ve Dursun AYAN (1998). Sosyolojik Açıdan Spor, İstanbul: Der, 3. B.
 • FERRÉOL, Gilles ve Jean-Pierre NORECK (2003). Introduction à la Sociologie, Paris: A. Colin.
 • GİDDENS, Antony (2000). Sosyoloji, (Haz. H. Özel ve C. Güzel), Ankara: Ayraç.
 • HABERTURK, (26 Eylül 2016). “Cemiyet, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen TAV Passport Bodrum Golf Cup’ta bir araya geldi”, http://htkulup.haberturk.com/davetler/haber/1286830-golf-tutkunlari-bulustu, Erişim tarihi: 07.10.2016.
 • KAPLAN, Yılmaz ve Cihan AKKAYA (2013). “Toplumsal Tabaka Farklılıklarının Spora Yansıyan Sonuçları (Antalya Örneği)”, Mediterranean Journal of Humanities, III/2, 143-158.
 • KARADEMİR HAZIR, Irmak (2014). “Bourdieu Sonrası Yeni Eşitsizlik Gündemleri: Kültürel Sınıf Analizi, Beğeni ve Kimlik”, Cogito, Sayı 76, s. 230-261.
 • NTV, (4 Ekim 2013). “Patronlar Vodafone Red Alaçatı Balıkçılık Turnuvası’nda Ava Çıkıyor”, http://www.ntv.com.tr/yasam/patronlar-vodafone-red-alacati-balikcilik-turnuvasinda-ava-cikiyor,9-IwHB4bR0GzQr2an05A7A, Erişim tarihi: 01.10.2016.
 • ÖNCÜ, Ayşe (2005). “‘İdealinizdeki Ev’ Mitolojisi Kültürel Sınırları Aşarak İstanbul’a Ulaştı”, Mekân, Kültür, İktidar, (Derl. Ayşe Öncü ve Petra Weyland), İstanbul: İletişim, s. 85-104.
 • TEZCAN, Mahmut (1994). Boş Zamanlar Sosyolojisi, Ankara: Attila Kitabevi.
 • ÜNAL, Ahmet Zeki (2011). Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik, Ankara: Birleşik.
 • YANIKLAR, Cengiz (2006). Tüketimin Sosyolojisi, İstanbul: Birey.
 • YETİM, Azmi (2000). “Sporun Sosyal Görünümü”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), V (2000), 1: 63-72.

Spor Etkinliğinin Sosyal Tabakalaşma Bağlamında Anlamı

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1274 - 1288, 25.04.2017

Öz

İnsanların boş zamanı değerlendirme eylemlerinden biri olan sportif etkinlikler toplumların tabakalaşmasını anlamada sosyologlara göstergeler sunarlar. Başka bir ifadeyle toplumlarda tabakalaşmayı ölçmenin araçlarından birini de spor etkinliklerinin farklılığı oluşturur. Spor etkinlikleri ister katılarak yapılsın ister izlenerek, sosyal tabakaların farklılıklarını yansıtırlar. Çünkü her bir sosyal tabaka diğerinden farklı olmak ister ve bu farklılıklarını gündelik yaşantının tamamında görünür kılar. Dolayısıyla sanatsal ve sportif etkinliklerini kendi sosyal tabakasını bir alttakinden ayırt etmek için kullanır. Hem sportif faaliyete erişim imkânları (zira ucuz spor etkinliği olduğu gibi pahalı araçlarla gerçekleştirilen sporlar da vardır) açısından hem de içinden geldiği sosyal tabakanın tercihini içselleştirmesi açısından bir tercih meselesi olarak görülmesi sonucunda tabakalara özgü sportif etkinliklerden söz edebiliriz.

Bu makalede üst sosyal sınıfların yaşam tarzları çerçevesinde beğenileri aracılığıyla sınıfsal sınırlarını korumada kullandığı stratejiler, sportif etkinliklerin seçimi bağlamında tartışılmıştır.

Kaynakça

 • ARUN, Özgür (2014). “İnce Zevkler - Olağan Beğeniler: Çağdaş Türkiye’de Kültürel Eşitsizliğin Yansımaları”, Cogito, sayı: 76, s. 167-191.
 • AYDIN, Mustafa (2013). “Toplumsal Yapı ve Kurumlar”, İ. Çapçıoğlu ve H. Beşirli (Ed.) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Grafiker, 114-134.
 • BAYRAKTAR, Cengiz (2003). “Sosyal Yapı Özelliklerinin Spora Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 1, 19-36.
 • BOURDİEU, Pierre (1979). La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris: Minuit.
 • BOURDİEU, Pierre (2006). Pratik Nedenler, (Çev. Hülya Uğur Tanrıöver), İstanbul: Hil, 2. b.
 • BOURDİEU, Pierre (2015). Ayırım, Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, (Çev. D. F. Şannan, A. G. Berkkunt), Ankara: Heretik.
 • BUSİNESSHT, (10 Mart 2016). “İş dünyası golf için bir araya geliyor”, http://www.businessht.com.tr/guncel/haber/1207649-dunya-kurumsal-golf-turnuvasi-is-dunyasini-bir-araya-getiriyor, Erişim tarihi: 07.10.2016.
 • CHANEY, David (1999). Yaşam Tarzları, (Çev. İrem Kutluk), Ankara: Dost.
 • DAVİS, Mike (2007). Gecekondu Gezegeni, (çev. Gürol Koca), İstanbul: Metis.
 • DEWERPE, Alain (2000). “La “Stratégie” chez Pierre Bourdieu” Robbins Derek (Éd.), Pierre Bourdieu, 2. cilt, Londra: Sage Publications, 53–68.
 • EDGELL, Stephan (1998). Sınıf, (Çev. Didem Özyiğit), Ankara: Dost.
 • EKE, Beğlü (1980). “Yaşama Tarzı ile Gelir Seviyesi Arasındaki İlişki”, Sosyoloji Konferansları, 18. Kitap. İstanbul: İÜİF, 93-114.
 • ERKAL, Mustafa E., Özbay GÜVEN ve Dursun AYAN (1998). Sosyolojik Açıdan Spor, İstanbul: Der, 3. B.
 • FERRÉOL, Gilles ve Jean-Pierre NORECK (2003). Introduction à la Sociologie, Paris: A. Colin.
 • GİDDENS, Antony (2000). Sosyoloji, (Haz. H. Özel ve C. Güzel), Ankara: Ayraç.
 • HABERTURK, (26 Eylül 2016). “Cemiyet, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen TAV Passport Bodrum Golf Cup’ta bir araya geldi”, http://htkulup.haberturk.com/davetler/haber/1286830-golf-tutkunlari-bulustu, Erişim tarihi: 07.10.2016.
 • KAPLAN, Yılmaz ve Cihan AKKAYA (2013). “Toplumsal Tabaka Farklılıklarının Spora Yansıyan Sonuçları (Antalya Örneği)”, Mediterranean Journal of Humanities, III/2, 143-158.
 • KARADEMİR HAZIR, Irmak (2014). “Bourdieu Sonrası Yeni Eşitsizlik Gündemleri: Kültürel Sınıf Analizi, Beğeni ve Kimlik”, Cogito, Sayı 76, s. 230-261.
 • NTV, (4 Ekim 2013). “Patronlar Vodafone Red Alaçatı Balıkçılık Turnuvası’nda Ava Çıkıyor”, http://www.ntv.com.tr/yasam/patronlar-vodafone-red-alacati-balikcilik-turnuvasinda-ava-cikiyor,9-IwHB4bR0GzQr2an05A7A, Erişim tarihi: 01.10.2016.
 • ÖNCÜ, Ayşe (2005). “‘İdealinizdeki Ev’ Mitolojisi Kültürel Sınırları Aşarak İstanbul’a Ulaştı”, Mekân, Kültür, İktidar, (Derl. Ayşe Öncü ve Petra Weyland), İstanbul: İletişim, s. 85-104.
 • TEZCAN, Mahmut (1994). Boş Zamanlar Sosyolojisi, Ankara: Attila Kitabevi.
 • ÜNAL, Ahmet Zeki (2011). Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik, Ankara: Birleşik.
 • YANIKLAR, Cengiz (2006). Tüketimin Sosyolojisi, İstanbul: Birey.
 • YETİM, Azmi (2000). “Sporun Sosyal Görünümü”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), V (2000), 1: 63-72.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Zeki ÜNAL
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 23 Nisan 2017
Kabul Tarihi 12 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ünal, A. Z. (2017). Spor Etkinliğinin Sosyal Tabakalaşma Bağlamında Anlamı . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 1274-1288 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/307942
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.