Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kırgız Akını Arstanbek’te Milli Birlik ve Bağımsızlık Fikri

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 750 - 759, 25.04.2017

Öz

Hem Çarlık hem de Sovyet Rusya’sı milli ve manevi değer taşıyan unsurlara karşı ciddi bir yok etme politikası uygularlar. Özellikle de halkı bilinçlendiren ve geçmişten geleceğe tarih şuuru ile gençlerin yetişmesine önderlik edip yol gösteren kişi ve eserleri hedef seçerler. Bu yok etme politikalarından bütün Türkistan’daki söz erbapları gibi Kırgız aydınlar da olumsuz etkilenir. Kırgız coğrafyasında birçok aydın gibi her zorluğu göze alarak hiç sarsılmadan doğruyu söyleyen, Rusların gelişinden önce direniş için halkı eğiten, işgalden sonra ise bütün baskı, soykırımları eserlerine taşıyarak gelecek nesillere aktararak sorumluluklarını yerine getirirken, öte yandan kurtuluş reçetesini birlik, bütünlükte gören Kırgız Türklerinin birbirleri ve diğer Türk boyları ile iyi geçinmeleri ve Ruslara karşı direnmeleri için elinden geleni yapan akınlardan biri olan Arstanbek olur. Bu nedenle bu politikalardan en çok etkilenenlerden biri olarak nasibini alır. Fakat hiçbir zaman yılmadan bildiği doğrularda ısrar eder. Bu makalede sanatı vasıtası ile toplumunu eğiten, güldüren, düşündüren bir şair olan Arstanbek konu edinmiştir.

Kaynakça

  • ARVAS Abduselam(2012), Bir Geleneğin Farklı Coğrafyalardan Yankısı “Zamana”/ “Zamane” Gazi Türkiyat Dergisi, Güz 2012, S. 113-125. DIYKANBAEVA Mayramgül (2016), Zamane Şiirlerinin İlk Temsilcileri Kalıgul Ve Arstanbek, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Nisan 2016, S. 77-90 KAPAĞAN Enver(2015), Kırgız Şiirinde Ekim Devrimi, Devrimi Hazırlayan Ve Kabul Görmesini Sağlayan Sebepler, Akçağ Yayınları, Ankara. MATİYEV Kadırbek(1994), Arstanbek, Kırgız Ansiklopediyası Redaktörlüğü. Bişkek. АКМАТАЛИЕВ, А.(2015), Залкар Акындар 1. Том,Бийиктик Баспасы Шам, Бишкек. АРТЫНБАЕВ, Качкынбай (2004), Хх. Кылымдагы Кыргыз Адабиятынын Тарыхы, Тач, Бишкек. ИСКАКОВ, Б.С-Искакова, Ч.Б.(2002),Кыргызадабияты, Педагогика, Бишкек. КЕБЕКОВА, Б.(1994), Арстанбек, Кыргыз Энциклопедиясынын Башкы Редакциясы, Бишкек. ТУРДУГУЛОВ А (2005), Кыргызклассикасы, Н.М.У. Бишкек.

Natıonal Unıty And İndependence Idea In Kyrgyz Bard Arstanbek

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 750 - 759, 25.04.2017

Öz

Both Czarist and Soviet Russia have implemented a serious destruction policy against national and moral elements. Especially, they have targeted at the people and works that conscious of the people and who lead and guide the young people to the historical consciousness from past to the future. Arstanbek, after the invasion of the Russians, while demonstrating the responsibility of telling all the repression and genocides on the one hand and conveying it on the next genarations; on the othe hand he was making a good effort to bring, togethar the Kyrgyz Turks who search the liberation hope in unity and solidarity with other Turkish tribes and to show resistance against the Russians. Because of these reasons, he has been one of the most affected by these policies. He never gave up on the facts he knew. In this declaration, Arstanbekwas mentioned as a poet, who educated, preoccuped society with art

Kaynakça

  • ARVAS Abduselam(2012), Bir Geleneğin Farklı Coğrafyalardan Yankısı “Zamana”/ “Zamane” Gazi Türkiyat Dergisi, Güz 2012, S. 113-125. DIYKANBAEVA Mayramgül (2016), Zamane Şiirlerinin İlk Temsilcileri Kalıgul Ve Arstanbek, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Nisan 2016, S. 77-90 KAPAĞAN Enver(2015), Kırgız Şiirinde Ekim Devrimi, Devrimi Hazırlayan Ve Kabul Görmesini Sağlayan Sebepler, Akçağ Yayınları, Ankara. MATİYEV Kadırbek(1994), Arstanbek, Kırgız Ansiklopediyası Redaktörlüğü. Bişkek. АКМАТАЛИЕВ, А.(2015), Залкар Акындар 1. Том,Бийиктик Баспасы Шам, Бишкек. АРТЫНБАЕВ, Качкынбай (2004), Хх. Кылымдагы Кыргыз Адабиятынын Тарыхы, Тач, Бишкек. ИСКАКОВ, Б.С-Искакова, Ч.Б.(2002),Кыргызадабияты, Педагогика, Бишкек. КЕБЕКОВА, Б.(1994), Арстанбек, Кыргыз Энциклопедиясынын Башкы Редакциясы, Бишкек. ТУРДУГУЛОВ А (2005), Кыргызклассикасы, Н.М.У. Бишкек.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enver KAPAĞAN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 23 Nisan 2017
Kabul Tarihi 1 Mayıs 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kapağan, E. (2017). Kırgız Akını Arstanbek’te Milli Birlik ve Bağımsızlık Fikri . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 750-759 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/307928
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.