Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kazak Türklerinde Terbiye Edici Bir Unsur Olarak Alkış ve Batalar

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 731 - 740, 25.04.2017

Öz

Toplumsal yaşamın yazılı olmayan kuralları olarak ifade edebileceğimiz yasalar niteliğindeki gelenek ve görenekler, beşikten mezara kadar hemen her devrede kendine has kurallar içinde şekillenir ve yaşar. İnsan, doğar doğmaz toplum için hayati önemdeki ananelerle bütün hayatını yönlendirecek bir eğitim süreciyle karşılaşır. Bu yolla geçmişten bugüne insan yaşamında olumlu etkiye sahip unsurların korunması da sağlanır. Bu geleneklerin başında da İslami düşüncedeki adlandırma ile insan ve Allah arasında manevi bir bağ sağlayan alkış ve batalar gelir. Alkış ve bataları Kazak yaşamının hemen her alanında görmek mümkündür.  İnanan diğer bütün toplumlar gibi Kazak Türklerinde de alkış ve bataların insan yaşamındaki terbiye edici ve yaratıcıya ulaştırıcı özelliğine inanılır. Bu nedenle de hemen hemen her işin başında ve sonunda alkış ve batalara yer verilir. İnsan hayatının hemen her devresinde önemli bir yere sahip olan alkış ve batalar; bazen belli bir düzen ve kalıp olarak ezberlenmiş halde, bazen de gelişi güzel, düzensiz sözler olarak kendilerini gösterir.

Kaynakça

  • ALPTEKİN Ali Berat (2003), Kazak Masallarından Seçmeler, Akçağ Yayınları, Ankara. ALTAY Halife (1998), Anayurttan Anadoluya, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara. ATALAY Besim (1991). Divanü Lügat-İt-Türk Dizini ‘Endeks’ Türk Dil Kurumu Yay, IV, 3. Baskı, Ankara. ÇINAR Ali Abbas (1996), Türk Dünyası Halk Kültürü, Muğla Üniversitesi Matbaası, Muğla. ERGALİEVA Jannat-NURHAT Şakuzadaulı(2009),, Kazak Kültürü, Al-Farabi Kitabevi, Almatı. İNAN Abdulkadir (2000), Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 5. Baskı, Ankara. KAPAĞAN Enver (2014), Gök Tanrı İnancı Ve Bu İnanç Sisteminin İçinde Alkış, Dua Ve Dilekler, Turkishstudies - International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory Of Turkishorturkic Volume 9/3 Winter 2014, P. 801-810, Ankara-Turkey KAPAĞAN Enver- BACAKLI Yılmaz (2106) “Kazakistan’da Millî Egemenlik Şuuru Ve Ahmet Baytursunoğlu’nda Bağımsızlık Fikri, “Kazakistan’ın Bağımsızlığının 25. Yılında Ekonomi, tarih ve sosyal alanlardaki gelişmesi” konulu sempozyumda basılmış bildiri. Kazakistan Ekonımi ve İktisat Üniversitesi, Astana 17-19 Kasım 2016. KAYA Doğan (1995), “Alpamış Destanı” Dünya Hoşgörü-Manas-Abay Yılı Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri, Kırıkkale 9- 11. 6. 1995, 87-93. (Http://Turkoloji.Cu.Edu.Tr/Halk%20edebıyatı/Dogan_Kaya_Alpamis_Destani.Pdf/ 16.05.2016) KAYA Doğan (2001), Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği Ve Türk Halk Şiirinde Beddualar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. Kaynakça ÜÇÜNCÜ Kemal (2006), Alpamış, Töre Yayın Grubu, İstanbul. ҚАРМЫШАҚОВ НУРДИН УУЛУ Аман (2013), БАТА, бата берүү каалоо-тилектер, Бишкек. ОРЫСБАЙ Әбдылдаұлы (2011), Айтұмар Ақ Баталар, Ана Тили Баспасы Алматы.

Applause as a Finishing Element in the Kazakh Turks Show Batalar

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 731 - 740, 25.04.2017

Öz

Customs and traditions that have the characteristics of codes stated as the unwritten rules of communal living take their forms and live with their own specific rules in each stage from birth to death. As soon as the man comes into the world, he confronts with the traditions that are vital for community and with the education process that will direct his whole life. By this way, it becomes possible to protect the elements that have positive impact on human life from past to present. At the beginning of these traditions, it come the consideration of Islam, wishes and prayers that enable to have spiritual connection between the human and Allah. It is possible to see the wishes and prayers in every aspects of Kazakh life.  As well as in the other believing community, it is also believed to the educatory and spiritual characteristics of wishes and prayers by Kazakh people. That’s why, they use the wishes and prayers at the beginning and at the end of almost everything. These wishes and prayers that have an important place in every aspects of human life show themselves sometimes in a certain manner and form, and sometimes with random and arbitrary words.

Kaynakça

  • ALPTEKİN Ali Berat (2003), Kazak Masallarından Seçmeler, Akçağ Yayınları, Ankara. ALTAY Halife (1998), Anayurttan Anadoluya, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara. ATALAY Besim (1991). Divanü Lügat-İt-Türk Dizini ‘Endeks’ Türk Dil Kurumu Yay, IV, 3. Baskı, Ankara. ÇINAR Ali Abbas (1996), Türk Dünyası Halk Kültürü, Muğla Üniversitesi Matbaası, Muğla. ERGALİEVA Jannat-NURHAT Şakuzadaulı(2009),, Kazak Kültürü, Al-Farabi Kitabevi, Almatı. İNAN Abdulkadir (2000), Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 5. Baskı, Ankara. KAPAĞAN Enver (2014), Gök Tanrı İnancı Ve Bu İnanç Sisteminin İçinde Alkış, Dua Ve Dilekler, Turkishstudies - International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory Of Turkishorturkic Volume 9/3 Winter 2014, P. 801-810, Ankara-Turkey KAPAĞAN Enver- BACAKLI Yılmaz (2106) “Kazakistan’da Millî Egemenlik Şuuru Ve Ahmet Baytursunoğlu’nda Bağımsızlık Fikri, “Kazakistan’ın Bağımsızlığının 25. Yılında Ekonomi, tarih ve sosyal alanlardaki gelişmesi” konulu sempozyumda basılmış bildiri. Kazakistan Ekonımi ve İktisat Üniversitesi, Astana 17-19 Kasım 2016. KAYA Doğan (1995), “Alpamış Destanı” Dünya Hoşgörü-Manas-Abay Yılı Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri, Kırıkkale 9- 11. 6. 1995, 87-93. (Http://Turkoloji.Cu.Edu.Tr/Halk%20edebıyatı/Dogan_Kaya_Alpamis_Destani.Pdf/ 16.05.2016) KAYA Doğan (2001), Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği Ve Türk Halk Şiirinde Beddualar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. Kaynakça ÜÇÜNCÜ Kemal (2006), Alpamış, Töre Yayın Grubu, İstanbul. ҚАРМЫШАҚОВ НУРДИН УУЛУ Аман (2013), БАТА, бата берүү каалоо-тилектер, Бишкек. ОРЫСБАЙ Әбдылдаұлы (2011), Айтұмар Ақ Баталар, Ана Тили Баспасы Алматы.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enver KAPAĞAN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Türkiye


Yılmaz BACAKLI Bu kişi benim
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 23 Nisan 2017
Kabul Tarihi 1 Mayıs 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kapağan, E. & Bacaklı, Y. (2017). Kazak Türklerinde Terbiye Edici Bir Unsur Olarak Alkış ve Batalar . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 731-740 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/307927
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.