Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çağdaş Modern Türk Müziği Bestecisi Açısında Kemal İlerici’nin Türk Müziği için “Dörtlü Armoni” Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 741 - 749, 25.04.2017

Öz

Osmanlı Dönemi’nde başlayan Türk Modernleşmesi sürecinde Modern Türk Müziği’nin temelleri atıldı. Ulusal bir dil oluşturma düşüncesi etrafında Geleneksel Türk Müziği gereçlerinden yararlanma eğilimi kimi ilk kuşak bestecilerinde farklı biçimlerde izlendi. Ahmed Adnan Saygun, Necil Kazım Akses ve Ulvi Cemal Erkin gibi ilk kuşak Modern Türk Müziği bestecilerinde de rastlanan dörtlü akorlar ile geleneksel müzikal gereçlerin kullanılması Kemal İlerici tarafından bir sistem önerisine dönüştü. Çağdaş Modern Türk Müziği bestecisi açısından somut olarak ortaya koyulmuş bu sistemin değerlendirilmesi önem taşımaktadır ve bu değerlendirmeler ışığında sistemin Çağdaş Modern Türk Müziği’ne sunabileceği katkının ne olabileceğine ilişkin çıkarımlar yapılabilecektir.

Kaynakça

 • Batraktalkatal, Ertuğrul, 2012. Kişisel Görüşme, Ankara.
 • Cetiz, Mahir. 2011, Kişisel Görüşme.
 • Çakar, Doğan, 1994, Armoni Mızıkaları ve Bandoların, Çoksesli Türk Müziğinin ve Türk Müzik Eğitiminin Gelişmesine Katkıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
 • Tezi, G. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, Evrim, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Durmuş, Uğraş, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Erdener, Turgay, 2011, Kişisel Görüşme, Ankara.
 • Gazimihal, Mahmut, Ragıp, 1955, Türk Askeri Mızıkaları Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul.
 • İlerici, Kemal, 1970, Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Manav, Özkan, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Nemutlu, Mehmet, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Persichetti, Vincent, 1961, Twenty-Century Harmony, W.W.Norton and Company, Newyork, USA.
 • Sun, Muammer, 2011, Kişisel Görüşme, Ankara.
 • Stefan, Kostka, 1999, Materials of Techniques Twentieth-Century Music, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
 • Uçarsu, Hasan, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Usmanbaş, İlhan, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Uzunselvi, Mehmet Ali, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.

Evaluation of the "Four Armoni" Appoint for the Turkish Music for Kemal İlerici From Modern Turkish Music Composition

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 741 - 749, 25.04.2017

Öz

In the process of Turkish Modernization which started in the Ottoman period, the foundations of Modern Turkish Music were laid. The tendency to use the Traditional Turkish Music instruments around the idea of creating a national language was seen in different forms in some first generation composers. The use of quartet chords and traditional musical instruments, also found in the first generation Modern Turkish Music composers such as Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazim Akses and Ulvi Cemal Erkin, turned into a system proposal by Kemal İlerici. It is important to evaluate this system that has been put forward tangible in terms of Contemporary Modern Turkish Music composer and it is possible to make conclusions about what the contribution of the system can be presented by Contemporary Modern Turkish Music in the light of these evaluations.

Kaynakça

 • Batraktalkatal, Ertuğrul, 2012. Kişisel Görüşme, Ankara.
 • Cetiz, Mahir. 2011, Kişisel Görüşme.
 • Çakar, Doğan, 1994, Armoni Mızıkaları ve Bandoların, Çoksesli Türk Müziğinin ve Türk Müzik Eğitiminin Gelişmesine Katkıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
 • Tezi, G. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, Evrim, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Durmuş, Uğraş, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Erdener, Turgay, 2011, Kişisel Görüşme, Ankara.
 • Gazimihal, Mahmut, Ragıp, 1955, Türk Askeri Mızıkaları Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul.
 • İlerici, Kemal, 1970, Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Manav, Özkan, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Nemutlu, Mehmet, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Persichetti, Vincent, 1961, Twenty-Century Harmony, W.W.Norton and Company, Newyork, USA.
 • Sun, Muammer, 2011, Kişisel Görüşme, Ankara.
 • Stefan, Kostka, 1999, Materials of Techniques Twentieth-Century Music, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
 • Uçarsu, Hasan, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Usmanbaş, İlhan, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.
 • Uzunselvi, Mehmet Ali, 2011, Kişisel Görüşme, İstanbul.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Revnak YENGİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 21 Nisan 2017
Kabul Tarihi 4 Mayıs 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yengi, M. R. (2017). Çağdaş Modern Türk Müziği Bestecisi Açısında Kemal İlerici’nin Türk Müziği için “Dörtlü Armoni” Yaklaşımının Değerlendirilmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 741-749 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/307549
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.