Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Utopia, Güneş Ülkesi ve Yeni Atlantis: Dayanışma Bir Hayal Mi, Yoksa Bir Hakikat Mi?

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1313 - 1325, 25.04.2017

Öz

Bir toplumun üyelerinin duygu, düşünce ve çıkar birliğiyle birbirlerine bağlanmalarını ifade eden dayanışmaya, belki de yaşadığımız yüzyıla kadar hiç bu denli gereksinim duyulmamıştır. Ortak değerler, inançlar ve tutumlar ekseninde bir araya gelebilme olgusu, “çeşitlilik içinde birlik” sağlanması açısından önemli bir araştırma konusudur. Bu nedenle kavramın tarihsel gelişiminin incelenmesi değer arz etmektedir. Çünkü dayanışma, bireylerin eşitliğini gözeten ve sahip olunan hak ve sorumlulukların adil bir şekilde dağılmasını sağlayan bir ilişki biçimidir. Ayrıca ütopya/ideal bir toplum tasarımı bağlamında dayanışmaya nasıl bir anlam yüklendiği de kavramın bir hayale mi yoksa gerçeğe mi karşılık geldiğinin anlaşılmasında etkilidir. Düşte ve düşüncede kurgulanmış ütopyalar, mevcut durumun ötesine geçen değerlendirmeleriyle eşitlik, özgürlük ve dayanışmaya ayrı bir önem gösterirler. Düş gücünün ürünüymüş gibi algılansa da aslında ütopyalar, güçlü bir insanlık ve ahlâk idealini barındırır. Bu çalışmada, düşünce tarihinin kilometre taşları olarak kabul edilen üç ütopya dolayımında dayanışma kavramı incelemeye tabi tutulacaktır.

Kaynakça

 • Alatlı, Alev (2014). Batı’ya Yön Veren Metinler II, İstanbul, Alfa Yayıncılık.
 • Bacon, Francis (2014). Yeni Atlantis, Ed. Deniz Cansever, İstanbul, Doxa Yayınları.
 • Bronowski, J. & Mazlish, B. (2012). Leonardo’dan Hegel’e Batı Düşünce Tarihi, Çev. E. Ö. Adanır, İstanbul, Say Yayınları.
 • Bumin, Tülin (2010). Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Burckhardt, Jacob (2010). İtalya’da Rönesans Kültürü, Çev. B. S. Baykal, İstanbul, Okuyan Us Yayın Danışmanlık.
 • Campanella, Tommaso (2014). Güneş Ülkesi, Çev. Selahattin Bağdatlı, İstanbul, Say Yayınları.
 • More, Thomas (1997). Utopia, Çev. Sabahattin Eyuboğlu ve Vedat Günyol, İstanbul, Cem Yayınevi.
 • Platon (1995). Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu ve Mehmet Ali Cimcoz, İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları.

Utopia, The City of The Sun And The New Atlantis: Is The Solidarity an Imagination or a Reality?

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1313 - 1325, 25.04.2017

Öz

Solidarity, which is expressing how members of a society is connected to each other feelings, thoughts and interests that perhaps not necessary until these days. It’s an important research issue in terms of “unity in diversity” to come together on the axis of common values, beliefs and attitudes. For this reason it’s worth examining the historical development of the concept. Because solidarity is a form of relationship that respects the equality and distributes rights and responsibilities fairly. Utopias give importance to equality, freedom and solidarity with assessments that go beyond the current state. Utopias seem as the product of your dream embody a strong humanity and moral ideal. Additionally what solidarity means in the context of an ideal society design, it’s an imagination or a reality. In this study, the concept of solidarity will be examined through the three utopias which are considered milestones of history of thought.

Kaynakça

 • Alatlı, Alev (2014). Batı’ya Yön Veren Metinler II, İstanbul, Alfa Yayıncılık.
 • Bacon, Francis (2014). Yeni Atlantis, Ed. Deniz Cansever, İstanbul, Doxa Yayınları.
 • Bronowski, J. & Mazlish, B. (2012). Leonardo’dan Hegel’e Batı Düşünce Tarihi, Çev. E. Ö. Adanır, İstanbul, Say Yayınları.
 • Bumin, Tülin (2010). Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Burckhardt, Jacob (2010). İtalya’da Rönesans Kültürü, Çev. B. S. Baykal, İstanbul, Okuyan Us Yayın Danışmanlık.
 • Campanella, Tommaso (2014). Güneş Ülkesi, Çev. Selahattin Bağdatlı, İstanbul, Say Yayınları.
 • More, Thomas (1997). Utopia, Çev. Sabahattin Eyuboğlu ve Vedat Günyol, İstanbul, Cem Yayınevi.
 • Platon (1995). Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu ve Mehmet Ali Cimcoz, İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seda ÖZSOY
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 17 Nisan 2017
Kabul Tarihi 16 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özsoy, S. (2017). Utopia, Güneş Ülkesi ve Yeni Atlantis: Dayanışma Bir Hayal Mi, Yoksa Bir Hakikat Mi? . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 1313-1325 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/306749
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.