Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Social Work Research in Turkey: An Overview of Social Work Theses in the Last 10 Years

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1260 - 1273, 25.04.2017

Öz

Social work research intend to promote efficient practice, develop new service models and make social policy through producing knowledge for understanding and resolving social problems. For this reason, social work research has to determine research topics according to the dynamic structure of social problems. The theses at the graduate level, which have an important place among the social work researches, make a considerable contribution to the social work literature at the academic level. In this study, a total of 213 graduate thesis documents produced in the last 10 years were examined, including 171 master and 42 doctorate theses of all social work departments in Turkey.                 

Kaynakça

 • Brun, C. (1997) The Process and Implications of Doing Qualitative Research: An Analysis of 54 Doctoral Dissertations, Journal of Sociology and Social Welfare, 24(4): 95-112.
 • Dellgran, P., & Hojer, S. (2001). Mainstream is contextual: Swedish social work research dissertations and theses. Social Work Research, 25(4): 243-252.
 • Erbay, E. (2016). Importance of Research in Social Work Practice: A Pilot Study From Turkey. Journal of Social Service Research, 1-9. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/01488376.2016.1246401
 • Fraser, M. W. (2004). Intervention research in social work: Recent advances and continuing challenges. Research on Social Work Practice, 14(3): 210-222.
 • Horton, E. G., & Hawkins, M. (2010). A content analysis of intervention research in social work doctoral dissertations. Journal of Evidence-Based Social Work, 7(5): 377-386.
 • Karataş, K., Demiröz, F.,ve İçağasıoğlu, A. (2001). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Türkiye’deki Sosyal Hizmet Eğitimine İlişkin Değerlendirmeleri. K. Karataş, S. İl (Ed.). Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I (s. 59-79). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları.
 • Krysik, J. L. ve Finn, J. (2010). Research for effectives work practice. New York: Routledge Publishing.
 • Maynard, B. R., Vaughn, M. G., & Sarteschi, C. M. (2014). The empirical status of social work dissertation research: Characteristics, trends and implications for the field. British Journal of Social Work, 44(2): 267-289.
 • Phillips, J., MacGiollaRi, D., & Callaghan, S. (2012). Encouraging research in social work: Narrative as the thread integrating education and research in social work. Social Work Education, 31, 785-793.
 • Proctor, E. K., & Rosen, A. (2008). From knowledge production to implementation: Research challenges and imperatives. Research on Social Work Practice, 18(4): 285-291.
 • Reid, W. J. (2001). The role of science in social work: The perennial debate. Journal of Social Work, 1(3), 273–293.
 • Rosen, A., Proctor, E. K., & Staudt, M. M. (1999). Social work research and the quest for effective practice. Social Work Research, 23(1): 4-14.
 • Rothwell, D. W., Lach, L., Blumentha, A. l. & Akesson, B. (2015). Patterns and Trends of Canadian Social Work Doctoral Dissertations, Journal of Teaching in Social Work, 35: 1-2, 46-64, Doi: 10.1080/08841233.2014.977988
 • Scourfield, J., & Maxwell, N. (2009). Social work doctoral students in the UK: A web-based survey and search of the index to theses. British Journal of Social Work, 40: 548-566.
 • Tuncay, T. (2016) Sosyal hizmet müdahalesini araştırmak: Uygulama kanıtlarla nasıl güçlendirilebilir? Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2): 115-130.
 • Ünlü, E. (1999). Araştırmacı Sosyal Hizmet Uzmanı. Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan: Yaşam Boyu Sosyal Hizmet (s. 118-128). Ed. N. G. Koşar. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu.
 • Wike, T. L., Bledsoe, S. E., Manuel, J. I., Despard, M., Johnson, L. V., Bellamy, J. L., & Killian-Farrell, C. (2014). Evidence based practice in social work: Challenges and opportunities for clinicians and organizations. Clinical Social Work Journal, 42: 161-170.

Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırması: Son 10 Yılda Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında Yazılan Tezler Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1260 - 1273, 25.04.2017

Öz

Sosyal hizmet araştırması sosyal sorunların anlaşılması ve çözümlenmesine yönelik bilgi sağlayarak etkili uygulamaya katkı sunma, yeni hizmet modelleri geliştirme ve sosyal politika üretme amacı güden bilimsel çalışmadır. Bu nedenle sosyal hizmet araştırması sosyal sorunların değişken ve dinamik yapısına göre araştırma konularını belirlemek durumundadır. Sosyal hizmet araştırmaları arasında önemli bir yeri olan lisansüstü düzeydeki tezler, akademik düzeyde sosyal hizmet alan yazınına oldukça önemli bir katkıda bulunmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada son 10 yılda Türkiye’deki tüm sosyal hizmet anabilim dallarında yazılan 171’i yüksek lisans, 42’si doktora tezi olmak üzere toplam 213 lisansüstü tez doküman incelemesi tekniği ile değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Brun, C. (1997) The Process and Implications of Doing Qualitative Research: An Analysis of 54 Doctoral Dissertations, Journal of Sociology and Social Welfare, 24(4): 95-112.
 • Dellgran, P., & Hojer, S. (2001). Mainstream is contextual: Swedish social work research dissertations and theses. Social Work Research, 25(4): 243-252.
 • Erbay, E. (2016). Importance of Research in Social Work Practice: A Pilot Study From Turkey. Journal of Social Service Research, 1-9. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/01488376.2016.1246401
 • Fraser, M. W. (2004). Intervention research in social work: Recent advances and continuing challenges. Research on Social Work Practice, 14(3): 210-222.
 • Horton, E. G., & Hawkins, M. (2010). A content analysis of intervention research in social work doctoral dissertations. Journal of Evidence-Based Social Work, 7(5): 377-386.
 • Karataş, K., Demiröz, F.,ve İçağasıoğlu, A. (2001). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Türkiye’deki Sosyal Hizmet Eğitimine İlişkin Değerlendirmeleri. K. Karataş, S. İl (Ed.). Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I (s. 59-79). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları.
 • Krysik, J. L. ve Finn, J. (2010). Research for effectives work practice. New York: Routledge Publishing.
 • Maynard, B. R., Vaughn, M. G., & Sarteschi, C. M. (2014). The empirical status of social work dissertation research: Characteristics, trends and implications for the field. British Journal of Social Work, 44(2): 267-289.
 • Phillips, J., MacGiollaRi, D., & Callaghan, S. (2012). Encouraging research in social work: Narrative as the thread integrating education and research in social work. Social Work Education, 31, 785-793.
 • Proctor, E. K., & Rosen, A. (2008). From knowledge production to implementation: Research challenges and imperatives. Research on Social Work Practice, 18(4): 285-291.
 • Reid, W. J. (2001). The role of science in social work: The perennial debate. Journal of Social Work, 1(3), 273–293.
 • Rosen, A., Proctor, E. K., & Staudt, M. M. (1999). Social work research and the quest for effective practice. Social Work Research, 23(1): 4-14.
 • Rothwell, D. W., Lach, L., Blumentha, A. l. & Akesson, B. (2015). Patterns and Trends of Canadian Social Work Doctoral Dissertations, Journal of Teaching in Social Work, 35: 1-2, 46-64, Doi: 10.1080/08841233.2014.977988
 • Scourfield, J., & Maxwell, N. (2009). Social work doctoral students in the UK: A web-based survey and search of the index to theses. British Journal of Social Work, 40: 548-566.
 • Tuncay, T. (2016) Sosyal hizmet müdahalesini araştırmak: Uygulama kanıtlarla nasıl güçlendirilebilir? Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2): 115-130.
 • Ünlü, E. (1999). Araştırmacı Sosyal Hizmet Uzmanı. Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan: Yaşam Boyu Sosyal Hizmet (s. 118-128). Ed. N. G. Koşar. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu.
 • Wike, T. L., Bledsoe, S. E., Manuel, J. I., Despard, M., Johnson, L. V., Bellamy, J. L., & Killian-Farrell, C. (2014). Evidence based practice in social work: Challenges and opportunities for clinicians and organizations. Clinical Social Work Journal, 42: 161-170.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuzhan ZENGİN
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2682-0870
Türkiye


Nurullah ÇALIŞ Bu kişi benim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 2 Nisan 2017
Kabul Tarihi 21 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Zengin, O. & Çalış, N. (2017). Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırması: Son 10 Yılda Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında Yazılan Tezler Üzerine Bir İnceleme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 1260-1273 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/303543
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.