Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığın Kadının Çalışma ve Siyasal Yaşamdaki Yerine Etkisi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1189 - 1203, 25.04.2017

Öz

Türkiye’de nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, hem çalışma yaşamında hem de parlamentoda hak ettiği yeri bulamamaktadırlar. Kadınlar özellikle daha nitelikli olarak düşünülen meslek grupları içerisinde kendilerine daha az yer bulabilmektedirler. Özellikle siyasette ve üst düzey yöneticilerin istihdamında genellikle erkek nüfus daha baskın rol oynamaktadır. Türk Devrimi kadın hakları konusunda evrensel standartlarda bir dönüşümü gerçekleştirmiştir. Buna rağmen günümüz Türkiye’sinde kadının toplumdaki yeri nüfusla doğru orantılı değildir. Bu çalışmada cinsler arası eşitsizlik ortaya konularak, Türkiye’de kadının çalışma yaşamında ve siyasal yaşamdaki eksik temsilinin nedenleri üzerinde durulmaktadır.

Kaynakça

 • AdaletBakanlığı http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwih4JX6ydPSAhVLjiwKHUBvBLYQFgghMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.tuik.gov.tr%2FPreIstatistikTablo.do%3Fistab_id%3D1153&usg=AFQjCNFlSC_XiGpq3j_FBHXHTun1GZB19Q&bvm=bv.149397726,d.bGg (Son Erişim Tarihi: 08.03.2017)
 • ALTAN, Ş. ve ERSÖZ, A. (1994). “Kadının Çifte Yükümlülüğü,” Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bülteni, Sayı 2, Mart.
 • AYTAÇ, Serpil, (2000). “Çalısma Yaşamında Kadının Kariyer Sorunu”, TUHİS, Haziran 2000. İstanbul.
 • ÇOLAK, Ömer Faruk; Senol ALTAN, (2003). “Sex Discrimination In The Banking Sector:The Case Of Turkey”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 7, Sayı:2.
 • DEMİR, Ömer ve ACAR, Mustafa (2007); Sosyal Bilimler Sözlüğü, Üçüncü Baskı, Vadi Yayınları, Ankara.
 • Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 2016. http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistik/universitelere-ilskin-sayisal-veriler (Son Erişim Tarihi:24.02.2017)
 • ECEVİT, Yıldız, (1998). “Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi”. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • GRIFFIN, Ricky, (1993). “Management”,4th EDT., Texas.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) (2009), 2009-2013 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı. Ankara: KSGM Yayınları.
 • MAYATÜRK, Evrim. (2006). Çalısma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

The Impact Of Gender-Based Dıscrımınatıon On Women’s Posıtıons In Workıng And Polıtıcıal Lıfe In Turkey

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1189 - 1203, 25.04.2017

Öz

Women, who make up almost half of the population in Turkey, can not find their place in normal life, working life and parliament. Women can find less space for occupational groups that need to be more qualified and more qualified. The male population plays a more dominant role in the employment of politicians and senior managers, especially in political life. The Turkish Revolution, which started at the time of Ataturk, changed universal standards of women's rights.  However,  the place of women in society is not directly proportional to the population in today's Turkey In this study, inequality between genders emerged in Turkey and the reasons for missing representations in women's working life and political life in Turkey were emphasized and solution proposals were introduced.

Kaynakça

 • AdaletBakanlığı http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwih4JX6ydPSAhVLjiwKHUBvBLYQFgghMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.tuik.gov.tr%2FPreIstatistikTablo.do%3Fistab_id%3D1153&usg=AFQjCNFlSC_XiGpq3j_FBHXHTun1GZB19Q&bvm=bv.149397726,d.bGg (Son Erişim Tarihi: 08.03.2017)
 • ALTAN, Ş. ve ERSÖZ, A. (1994). “Kadının Çifte Yükümlülüğü,” Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bülteni, Sayı 2, Mart.
 • AYTAÇ, Serpil, (2000). “Çalısma Yaşamında Kadının Kariyer Sorunu”, TUHİS, Haziran 2000. İstanbul.
 • ÇOLAK, Ömer Faruk; Senol ALTAN, (2003). “Sex Discrimination In The Banking Sector:The Case Of Turkey”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 7, Sayı:2.
 • DEMİR, Ömer ve ACAR, Mustafa (2007); Sosyal Bilimler Sözlüğü, Üçüncü Baskı, Vadi Yayınları, Ankara.
 • Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 2016. http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistik/universitelere-ilskin-sayisal-veriler (Son Erişim Tarihi:24.02.2017)
 • ECEVİT, Yıldız, (1998). “Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi”. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • GRIFFIN, Ricky, (1993). “Management”,4th EDT., Texas.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) (2009), 2009-2013 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı. Ankara: KSGM Yayınları.
 • MAYATÜRK, Evrim. (2006). Çalısma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat SARI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 31 Mart 2017
Kabul Tarihi 11 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sarı, M. (2017). Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığın Kadının Çalışma ve Siyasal Yaşamdaki Yerine Etkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 1189-1203 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/303264
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.