Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Impact of Personal Values on Entrepreneurship Tendency: The Role of Demographic Characteristics

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 957 - 976, 25.04.2017

Öz

The main problem of this study is the assumption that entrepreneural personal attraction, perceived entrepreneural capacity and basically entrepreneural intention could be explained through values acquired during the processes of  personality and culture formation. Moreover, revealing how the effects of values on entrepreneurship variables differ according to demographic characteristics is the unique contribution of this study. According to the results of the study, data of which were collected from 512 undergraduate students from management and economics programs, entrepreneurship tendency was predicted by values of self-empowerment and openness to change. When analyses were conducted for different demographic variables seperately, it was found that the openness to change values of individuals having grown up in rural areas and having more limited financial means and of women predict entrepreneurship, whereas self-empowerment values of the students having other demographic characteristics predict entrepreneural intentions. 

Kaynakça

 • AKPINAR, T., KÜÇÜKGÖKSEL, N. Ç. (2015), “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Algısı ve Girişimciliği Engelleyen Sebepler”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi: 01, ss.13-19.
 • ALPARSLAN, A. M., TÜRELİ, N. (2016), "Discussing The Effectiveness of The Compulsory Entrepreneurship Course: Does Not Entrepreneurship Tendency Change?", 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research November 04-06 Kasım 2016, Istanbul-TURKEY, Bildiri Kitabı-2, ss.182
 • ANDERSON, J. C., GERBING, D. W. (1988),“Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach”, Psychological Bulletin. 103(3), pp.411-423.
 • ARSLAN, K. (2002), “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, ss.1-11.
 • AYDIN, S. S., ER, B. (2015), “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (2) 2015, 87-105

Kişisel Değerlerin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisinde, Demografik Özelliklerin Rolü

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 957 - 976, 25.04.2017

Öz

Bu çalışmanın temel problemi; girişimciliğe duyulan cazibenin, algılanan girişimcilik kapasitesinin ve temelde girişimcilik niyetinin; hem kişilik hem de kültür oluşumu sürecinde kazanılan değerler ile açıklanabileceği varsayımı üzerinedir. Ayrıca değerlerin girişimcilik eğilimi değişkenlerine olan etkisinin demografik değişkenlere göre nasıl farklılaştığı, çalışmanın özgün katkısını oluşturmuştur. İktisadi programlarda öğrenim gören 512 lisans öğrencisi üzerinde anket ile gerçekleştirilen araştırmada girişimcilik eğiliminin kendini güçlendirme ve değişime açıklık değerleri ile açıklanabildiği görülmüştür. Farklı demografik değişkenler için ayrı ayrı analizler yapıldığında ise kırsal kesimde yetişen bireyin, maddi imkânları daha kısıtlı bireyin ve kadınların değişime açıklık değerlerinin girişimciliği açıkladığı, diğer demografik özelliklerdeki öğrencilerin kendini güçlendirme değerlerinin girişimci niyetini etkilediği ortaya konmuştur. 


Kaynakça

 • AKPINAR, T., KÜÇÜKGÖKSEL, N. Ç. (2015), “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Algısı ve Girişimciliği Engelleyen Sebepler”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi: 01, ss.13-19.
 • ALPARSLAN, A. M., TÜRELİ, N. (2016), "Discussing The Effectiveness of The Compulsory Entrepreneurship Course: Does Not Entrepreneurship Tendency Change?", 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research November 04-06 Kasım 2016, Istanbul-TURKEY, Bildiri Kitabı-2, ss.182
 • ANDERSON, J. C., GERBING, D. W. (1988),“Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach”, Psychological Bulletin. 103(3), pp.411-423.
 • ARSLAN, K. (2002), “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, ss.1-11.
 • AYDIN, S. S., ER, B. (2015), “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (2) 2015, 87-105

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ÖZMEN
0000-0001-6369-8686
Türkiye


Ali Murat ALPARSLAN
0000-0002-1682-4202

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 23 Mart 2017
Kabul Tarihi 2 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özmen, M. & Alparslan, A. M. (2017). Kişisel Değerlerin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisinde, Demografik Özelliklerin Rolü . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 957-976 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/299972
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.