Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Başarı Odaklı Kurumlardaki Örgütsel Stresin Örgütsel Yaratıcılık Üzerine Etkileri

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 799 - 812, 25.04.2017

Öz

Stres, bir yandan insan yaşamını tehdit eden ama aynı zamanda da hayatta kalmasına yardım eden bir kavram olması nedeniyle pek çok disiplin tarafından incelenmektedir. Yaratıcılık ise günümüzün rekabetçi dünyasında bireysel ve örgütsel anlamda farklılaşabilmek için gerekli temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, başarı odaklı kurumlardaki örgütsel stresin çalışanların yaratıcılığı üzerindeki etkilerini sorgulamaktır. Bu doğrultuda, İzmir ilinde faaliyet gösteren ve öğrencilerinin üniversiteyi kazanma oranı açısından başarılı olan ilk üç eğitim kurumu çalışanları ile gerçekleştirilen bir araştırmaya yer verilmiştir. Araştırma kapsamında, survey yöntemi ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. 200 öğretmen üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, örgütsel stresi ölçmek üzere House ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan 15 maddelik “İş Stres Ölçeği”; yaratıcılığı ölçmek üzere ise Avrupa Komisyonu’nun “Yaşamboyu Öğrenme Programı” kapsamında kullanmış olduğu 24 maddelik yaratıcılık ölçeği kullanılmıştır. 200 öğretmen üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda yapılan analizler, örgütsel stres ile yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Kaynakça

 • Baltaş, Z. (2011), Verimli İş Hayatının Sırrı: Stres, 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Byrd, J.T. (2009), Stress, Organizational Change and Management Planning, The Business Review, Vol:13, No:2, pg.8-15.
 • Fields, D. L. (2002), Taking the Measure of Work, Chapter 4: Job Stres, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks.
 • Özdamar, K. (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, 5. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Robbins, S. P. (1998), Organizational Behavior, Eighth Edition, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
 • Robbins, S. P.; Timothy A.J. (2012), Örgütsel Davranış, 14. Basımdan Çeviri (Çeviri Editörü: İnci Erdem), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Schuler, R. S. (1982), An Integrative Transactional Process Model of Stress in Organizations, Journal of Occupational Behavior, Vol:3, No:1, pg.5-19.
 • Selye, H.(1976), The Stress of Life, Revised Edition, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Tutar, H.(2000), Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 • www.icreate-project.eu; 15.03.2016.
 • Woodman, R. W.; John E. S.; Ricky W. G. (1993), "Toward a Theory of Organizational Creativity", Academy of Management Review, Vol:18, No:2, pp:293-321.
 • Manning, D.; April P. (2003), “Organizational Stress: Focusing on Ways to Minimize Distress”, CUPA-HR Journal, Summer 2003, Vol. 54 No. 2, pp.1-7.
 • Cox, T. (1987), Stress. Coping and Problem Solving. Work and Stress, 1, 5-14.
 • Jex, S. M. (1998), Stress and Job Performance: Theory, Research and Implications for Managerial Practice. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kinman, G.; F. Jones (2004), Working to The Limit: Stress and Worklife Balance in Academic and Academic-Related Employees in the UK. London: Association of University Teachers (nd). Retreived January, 19, 2006, http://www.aut.org.Uk/media/html/r/t/workingtothelimit summary.html
 • Bambra, C.; M. Egan; S.Thomas; M. Pettcrew; M. Whitehead (2007), The Psychosocial and Health Effects of Workplace Reorganization 2. A Systematic Review of Task Restructuring Interventions. J Epidemiol Comm Health, 61, 1028-1037, http://dx.doi.org/10.1136/jech.2006.054999.
 • Biron, C.; M. Karanika-Murray (2014), Process Evaluation for Organizational Stress and Well-Being Interventions: Implications for Theory, Method and Practice. Int J Stress Manage, 21, 85-111, http://dx.doi.org/10.1037/a0033227.
 • Havermans, BM.; RMC. Schelvis; CRL. Boot; EPM. Brouwers; JR Anema; AJ. Van Der Beek (2016), Process Variables in Organizational Stress Management Intervention (SMI) Evaluation Research: A Systematic Review. Scand J Work Environ Health, 42 (5), 371-381, http://dx.doi.org/10.5271/sjweh.3570.
 • Lamontagne, AD.; AJ. Noblet; PA Landsbergis; C. Biron; M. Karanika-Murray; CL. Cooper (Eds.). (2012), Improving Organizational Interventions for Stress and Well-being. Addressing Process and Context. Hove (East Sussex, UK): Routledge. Intervention development and implementa-ion. Understanding and addressing barriers to organizational-level interventions.

The Effects of Organizational Stress on The Organizational Creativity in Success-Oriented Institutions

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 799 - 812, 25.04.2017

Öz

Stress is being studied by many disciplines because it is a concept that threatens human life, but at the same time helps to survive. On the other hand, creativity has become one of the essential elements to be able to differentiate in an individual and organizational sense in today's competitive world. The aim of this study is to question the effects of organizational stress on success-oriented institutions on the creativity of employees. The research was carried out with three most successful educational institutions in İzmir. The reason for choosing these institutions is their success of university entrance exams. Survey method and questionnaire technique were utilized in the aim of this study. To measure organizational stress a 15-item “Work Stress Scale” developed by House and colleagues and to measure creativity, a 24-item creativity scale, which the European Commission used within the “Lifelong Learning Program” were used. The results of the research conducted on 200 teachers show that there is a significant relationship between organizational stress and creativity. 

Kaynakça

 • Baltaş, Z. (2011), Verimli İş Hayatının Sırrı: Stres, 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Byrd, J.T. (2009), Stress, Organizational Change and Management Planning, The Business Review, Vol:13, No:2, pg.8-15.
 • Fields, D. L. (2002), Taking the Measure of Work, Chapter 4: Job Stres, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks.
 • Özdamar, K. (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, 5. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Robbins, S. P. (1998), Organizational Behavior, Eighth Edition, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
 • Robbins, S. P.; Timothy A.J. (2012), Örgütsel Davranış, 14. Basımdan Çeviri (Çeviri Editörü: İnci Erdem), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Schuler, R. S. (1982), An Integrative Transactional Process Model of Stress in Organizations, Journal of Occupational Behavior, Vol:3, No:1, pg.5-19.
 • Selye, H.(1976), The Stress of Life, Revised Edition, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Tutar, H.(2000), Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 • www.icreate-project.eu; 15.03.2016.
 • Woodman, R. W.; John E. S.; Ricky W. G. (1993), "Toward a Theory of Organizational Creativity", Academy of Management Review, Vol:18, No:2, pp:293-321.
 • Manning, D.; April P. (2003), “Organizational Stress: Focusing on Ways to Minimize Distress”, CUPA-HR Journal, Summer 2003, Vol. 54 No. 2, pp.1-7.
 • Cox, T. (1987), Stress. Coping and Problem Solving. Work and Stress, 1, 5-14.
 • Jex, S. M. (1998), Stress and Job Performance: Theory, Research and Implications for Managerial Practice. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kinman, G.; F. Jones (2004), Working to The Limit: Stress and Worklife Balance in Academic and Academic-Related Employees in the UK. London: Association of University Teachers (nd). Retreived January, 19, 2006, http://www.aut.org.Uk/media/html/r/t/workingtothelimit summary.html
 • Bambra, C.; M. Egan; S.Thomas; M. Pettcrew; M. Whitehead (2007), The Psychosocial and Health Effects of Workplace Reorganization 2. A Systematic Review of Task Restructuring Interventions. J Epidemiol Comm Health, 61, 1028-1037, http://dx.doi.org/10.1136/jech.2006.054999.
 • Biron, C.; M. Karanika-Murray (2014), Process Evaluation for Organizational Stress and Well-Being Interventions: Implications for Theory, Method and Practice. Int J Stress Manage, 21, 85-111, http://dx.doi.org/10.1037/a0033227.
 • Havermans, BM.; RMC. Schelvis; CRL. Boot; EPM. Brouwers; JR Anema; AJ. Van Der Beek (2016), Process Variables in Organizational Stress Management Intervention (SMI) Evaluation Research: A Systematic Review. Scand J Work Environ Health, 42 (5), 371-381, http://dx.doi.org/10.5271/sjweh.3570.
 • Lamontagne, AD.; AJ. Noblet; PA Landsbergis; C. Biron; M. Karanika-Murray; CL. Cooper (Eds.). (2012), Improving Organizational Interventions for Stress and Well-being. Addressing Process and Context. Hove (East Sussex, UK): Routledge. Intervention development and implementa-ion. Understanding and addressing barriers to organizational-level interventions.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ÇOLAK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 7 Mart 2017
Kabul Tarihi 2 Mayıs 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çolak, M. (2017). Başarı Odaklı Kurumlardaki Örgütsel Stresin Örgütsel Yaratıcılık Üzerine Etkileri . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 799-812 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/296697
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.