İtobiad Kongre

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi tarafından organize edilen kongrelerin bildiri kitapları bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı