Hakkında

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nde [itobiad], insan ve toplum ile ilgili sosyal bilimler (Tarih-Kültür ve Sanat, İktisadi İdari Bilimler, Felsefe ve Dini Araştırmalar ile Eğitim) alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri vb. yazılar yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayınlanabilir.

DİZİNLENME BİLGİLERİ 

[itobiad]Tubitak-UlakbimTR Dizin, Index Islamicus, EBSCO, Modern Language Association (MLA), IPSA, ULRICH’S (Proquest), J-Gate, DRJI, Index Copernicus, Academic JournalDatabase,Asos, SJournals, Academic Journals Datebase, Türk Eğitim İndeksi (TEİ).


İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad], Ocak-Şubat Mart / Nisan, Mayıs, Haziran / Temmuz, Ağustos, Eylül / Ekim, Kasım, Aralık dilimlerinde olmak üzere yılda 4 (Dört) sayı yayınlanmaktadır.

İmtiyaz Sahibi:

Mustafa Süleyman ÖZCAN-

Mail: itobiadmuhasebe@gmail.com

Gsm: +90535 575 32 97-

Adres: Eyüp-İstanbul-Türkiye


  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.