Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Binali Selman’ın Mey Açışlarına Yönelik Biçim Tâhlili

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2, 1854 - 1878, 30.06.2020
https://doi.org/10.15869/itobiad.735110

Öz

20.yüzyılın önemli mey virtüozlarından biri olan Binali Selman ( 1931 -1992), Türk halk müziği nefesli çalgıları ve mey icrâcılığı alanında ayrıcalıklı bir yere sâhiptir. Binali Selman’ın mey icrâcılığındaki teknik hâkimiyeti ve nağme zenginliği, kendisinden sonraki icrâcıları etkilemiş ve ekol olmasını sağlamıştır. Türk halk mûsikîsinde bir eserin icrâsından önce hânendeyi seslendirilecek eserin makāmına hazırlamak amacıyla irticâlen yapılan “Açış” formunun önemli temsilcisidir. Duygulu, etkileyici, teknik açıdan mükemmel özelliklere sâhip açış icrâları kişisel tavır özelliklerini yansıtması bakımından ayrı bir önem arz etmektedir. Yapılan bu araştırmada, Selman’ın mey açışlarının biçim özellikleri motif, cümle ve bölüm yapılarıyla tahlîl edilmiş ve bu bağlamda, örneklem grubu olarak san’atçıya ait üç farklı makamda mey açışı seçilmiştir. Mey açışlarının tahlîlinde “Gülçin Yahya Biçim Tahlîli Yöntemi” kullanılmış, Selman’ın mey açışlarındaki Eser Kurgusu ve İcrâ Akışı gösterimleriyle, yorumculuğuna ait değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • HOŞSU, Mustafa, Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı, Peker Ambalaj, İzmir 1997.
  • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp, Anadolu Türküleri ve Musikî İstikbâlimiz, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006.

The Format for Binali Selman's Improvisation

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2, 1854 - 1878, 30.06.2020
https://doi.org/10.15869/itobiad.735110

Öz

Binali Selman, one of the most important musical figures of the twentieth century, has mentioned his name with his unique art in the field of Turkish Folk Music wind instruments. The artist clearly reflected the successful art in mey in her mey opening forms to guide the work before it started. The works that the artist can reflect his personal musical features and before the work to be performed later, gained importance in the performance of life, and Selman drew attention to the opening issue with great attention. In this context, Selman’s “Açış” were analyzed in terms of form features. For this reason, as the sample group, mey improvising was determined in three different maqams belonging to artist. “Gülçin Yahya Form Analysis Method” was determined as the Analysis Method. Based on the opening forms of Selman, the work setup was shaped and evaluations were made with melodic memory. 

Kaynakça

  • HOŞSU, Mustafa, Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı, Peker Ambalaj, İzmir 1997.
  • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp, Anadolu Türküleri ve Musikî İstikbâlimiz, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülçin Yahya KAÇAR Bu kişi benim
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0001-6056-2564
Türkiye


Can DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Karabuk University
0000-0001-9165-4381
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 10 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 29 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kaçar, G. Y. & Doğan, C. (2020). Binali Selman’ın Mey Açışlarına Yönelik Biçim Tâhlili . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1854-1878 . DOI: 10.15869/itobiad.735110
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.