Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 879 - 902 2020-06-30

Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar
Issues and Approaches in Digital Religion Studies

Mehmet HABERLİ [1]


İnternet ve mobil iletişim teknolojilerinin sosyal yaşama ayrılmaz bir şekilde entegre olması, dinin dijital uzama daha çok boyutlu olarak genişlemesini sağlamıştır. Bu noktada, dinin/dinlerin dijital medya ile etkileşimini ve bu etkileşim bağlamında değişen din algısı ile pratikleri konu edinen ve “dijital din araştırmaları” olarak nitelendirilen yeni bir disiplinlerarası araştırma sahası ortaya çıkmıştır. Bu makale de dijital din araştırmalarının gelişim sürecinde ele alınan paradigma değişimleri, başlıca konular, kullanılan metodolojik yaklaşım ve teknikler incelenmiştir. Analizler neticesinde, dünyada olgunlaşma, Türkiye’de ise filizlenme aşamasında olan dijital din araştırmalarındaki sınırlılıklar ve eksiklikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu noktada gelecekte yapılacak ardıl araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.

The fact that internet and mobile communication technologies are inextricably intertwined with social life has enabled religion to expand more in digital space. At this point, a new field of interdisciplinary research has emerged, which deals with the interaction of religion/religions with digital media, and the changing perception of religion and practices in the context of this interaction called “digital religion researches”. In this article, paradigm changes, main topics, methodological approaches and techniques used in the development process of digital religion researches are examined. As a result of the analysis, limitations and deficiencies in the research field of digital religion which is a mature issue in the world, but a red-hot issue in Turkey has tried to be determined. 

  • Brasher, Brenda E. (2001). Give Me That Online Religion, Jossey-Bass, San Francisco.
  • Bunt, G. (2000). Virtually Islamic: (jtmpuier'Mediated Gommuniratian and Cyber Islamif Environments Lampeter; University or Wales Press.
  • Campbell, H. (2003). “Approaches to Religious Research in Computer-Mediated Communication”, Mediating Religion: Conversations in Media, Culture and Religion, ss. 213-228.
  • Campbell, H. (2011). “Internet and Religion”, The Handbook of Internet Studies, (Edt. Mia Consalvo-Charles Ess), Blackwell Publishing, Singapore, ss. 232-250.
  • Cho, K. (2011). "New Media and Religion:Observations on Research", Communıcatıon Research Trends, Volume 30, No.1, ss. 4-22.
  • Haberli, M. (2014). Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din, Açılımkitap, İstanbul.
  • Krüeger, O. (2004). “The Internet as Distributor and Mirror of Religious and Ritual Knowledge”, Asian Journal of' Social Sciences, C.32 (2), ss.183-197.
  • O’Leary, Stephen D. (1996). “Cyberspace as Sacred Space: Communicating Religion On Computer Networks”, Journal of the American Academy of Religion, C. 4, ss. 781-808.
  • Şavran, Temmuz Gönç, (Edt), Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, AÖF Yayını, Eskişehir, 2012,
  • Yiğitoğlu Mustafa, Dinlerde Dua, Sunu ve Sunaklar: Fiziki Alemden Sanal Aleme, Kitabi Yayınevi, İstanbul, 2015
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi, Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9942-6527
Yazar: Mehmet HABERLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY, FACULTY OF ISLAMIC EDUCATION
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 20 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad729581, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {879 - 902}, doi = {10.15869/itobiad.729581}, title = {Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar}, key = {cite}, author = {Haberli̇, Mehmet} }
APA Haberli̇, M . (2020). Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 879-902 . DOI: 10.15869/itobiad.729581
MLA Haberli̇, M . "Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 879-902 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/729581>
Chicago Haberli̇, M . "Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 879-902
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar AU - Mehmet Haberli̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.729581 DO - 10.15869/itobiad.729581 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 879 EP - 902 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.729581 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.729581 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar %A Mehmet Haberli̇ %T Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.729581 %U 10.15869/itobiad.729581
ISNAD Haberli̇, Mehmet . "Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 879-902 . https://doi.org/10.15869/itobiad.729581
AMA Haberli̇ M . Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar. itobiad. 2020; 9(2): 879-902.
Vancouver Haberli̇ M . Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 879-902.