Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1705 - 1725 2020-06-30

Doğa Eğitiminin Öğrencilerin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları ve Sosyalleşme Becerilerine Etkisi
The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills

Gülbin ÖZKAN [1] , Ünsal UMDU TOPSAKAL [2]


Bu çalışmanın amacı doğa eğitiminin öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları ve sosyalleşme becerileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma İstanbul'da bir devlet okulunda 7. sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma boyunca 14 doğa eğitimi etkinliği gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğrencilere uygulamadan önce ve sonra Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği ve uygulama sonunda Sosyalleşme Becerileri Açık Uçlu Soru Formu uygulanmıştır. Öğrencilerin sosyalleşme becerileri formunda verdikleri cevaplara görüşlerini belirlemek amacıyla içerik analizi uygulanmıştır. Veri analizi sonucunda oluşturulan kod ve temalar tablolarda gösterilmiştir. Öğrencilerin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği yoluyla toplanan veriler T-Testi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, sonuçlar öğrencilerin doğa eğitimini sosyalleşme becerileri için yararlı bulduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin bilime yönelik motivasyon puanlarının çalışma boyunca anlamlı bir değişim gösterdiği ortaya çıkmıştır.

The aim of this study is to investigate the effect of nature education on students’ motivations towards science learning and socialization skills. The study was conducted on 7th-grade students in a state school in İstanbul. 14 nature education activities were performed. The data collection tools were: Students’ Motivation toward Science Learning Scale conducted both before and after the implementation and a Socialization Skills Open-ended Form performed at the end of the implementation. Content analysis was applied to determine the opinions of the students in the socialization skills form. The codes and themes formed as a result of data analysis were demonstrated within the tables. The data collected by students' Motivation Scale for Science Learning was analyzed with T-Test. At the end of the study, results indicated that students found the nature education helpful for socialization skills. Moreover, it was revealed that students’ scores of the motivations towards science demonstrated a meaningful change throughout the study.

 • Aksoy, B. (2003). Problem çözme yönteminin çevre eğitiminde uygulanması.[ Application of problem-solving method in environmental education]. Pamukkale University Journal of Education, 2(14), 83- 98.
 • Alakır, A. (2006). The contribution of large business centers to the socialization and development of social skills of primary school children. Unpublished Master Thesis, Selçuk University, Konya.
 • Bogner, F. X. (1998). The influence of short-term outdoor ecology education on long-term variables of environmental perspective. Journal of Environmental Education, 29(4), 17–29.
 • Bradley, J. C., Waliczek, T. M., & Zajicek, J. M. (1999). Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students. The Journal of Environmental Education, 30(3), 17-21.
 • Eaton, D. (2000). Cognitive and affective learning in outdoor education. Dissertation Abstracts International – Section A: Humanities and Social Sciences, 60, 10-A, 3595.
 • Erdoğan, M. (2011). Ekoloji temelli yaz doğa eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi, duyuşsal eğilimler ve sorumlu davranışlarına etkisi.[The impact of ecology-based summer nature education program on environmental knowledge, affective tendencies and responsible behaviors of primary school students] Educational Sciences: Theory & Practice, 11(4), 2223-2237.
 • Erdoğan, M., & Özsoy, A. M. (2007). Graduate students’ perspectives on the human and environment relationship. Journal of Turkish Science Education, 4(2), 21-30.
 • Erol, G.H. & Gezer, K. (2006). Prospective of elementary school teachers’ attitudes toward environment and environmental problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 65- 77.
 • Farmer, J., Knapp, D. & Benton, M.G. (2007). An elementary school environmental education field trip: long-term effects on ecological and environmental knowledge and attitude development. The Journal of Environmental Education. Reports & Research, 38(3), 33-42.
 • Güdük, A. H. (2008). High school continuing to different education programs ii. The relationship between perceived parental behaviors and social skill levels of primary school students. Unpublished Master Thesis. Gazi University, Ankara.
 • Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri [The effects of an ecology based environmental education on teachers‟ opinions about environmental education], Education & Science, 34, No. 151. Haktanır, G. (2007). Okul öncesi dönemde çevre eğitimi. Çevre Eğitimi. [Environmental education in preschool period. Environmental Education]. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını, [Turkey Environment Society Press], 11-34.
 • Keleş, Ö., , Uzun, N. & Uzun, F. V. (2010). Öğretmen adaylarinin çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranişlarinin doğa eğitimi projesine bağli değişimi ve kaliciliğinin değerlendirilmesi.[ Evaluating the change and permanence of teacher candidates' environmental awareness, environmental attitudes, thoughts and behaviors depending on nature education project]. Electronic Journal of Social Sciences, 9(32), 384-401.
 • Kızıloluk, H. (2007). The effects of economy on the aims and content of education. Journal of Economics and Administrative Sciences, 8(1), 21-30.
 • Kolb, D. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Kuhlemeier, H., Van Den Bergh, H., & Lagerweij, N. (1999). Environmental knowledge, attitudes, and behavior in Dutch secondary education. The Journal of Environmental Education, 30(2), 4-14.
 • Makki, M.H., Khalick, A.E. F., & Boujaoude, S. (2003). Lebanese secondary school students' environmental knowledge and attitudes. Environmental Education Research, 9(1), 21–33.
 • MEB (2013). Primary schools science lesson curriculum. Ankara.
 • Oweini, A., & Houri, A. (2006). Factors affecting environmental knowledge and attitudes among Lebanese college students. Applied Environmental Education and Communication, 5(2), 95-105.
 • Palmberg, E. I. & Kuru, J. (2000). Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. The Journal of Environmental Education, 31(4), 32-6.
 • Şat, B. (2006). Doğa koruma ve çevre eğitimi açısından arboretumların işlevleri ve Atatürk Arboretumu. [Functions of arboretum in terms of nature conservation and environmental education and Atatürk Arboretum]. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU), 56(2), 253-270.
 • Şimşekli, Y. (2004). Sensitivity of primary schools to environmental education activities aimed at improving environmental awareness. Uludag University Journal of Education, 17(1), 83-92.
 • Tuan, H. L., Chin, C. C., & Shieh, S. H. (2005). The development of a questionnaire to measure students' motivation towards science learning. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.
 • Uzun, N., & Sağlam, N. (2007). Environmental education in secondary education and teachers' views on environmental education programs. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 176-187.
 • Vaughan, C., Gack, J., Solorazano, H. & Ray, R. (2003). The effect on environmental education on schoolchildren, their parents, and community members: a study of intergenerational and intercommunity learning. The Journal of Environmental Education, 34(3), 12‐21.
 • Watters, J. J., & Ginns, I. S. (2000). Developing motivation to teach elementary science: Effect of collaborative and authentic learning practices in preservice education. Journal of Science Teacher Education, 11(4), 301-321.
 • Wolters, C.A., & Rosenthal, H. (2000). The relation between students’ motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Research, 33, 801-820.
 • Worsley, A., & Skrzypiec, G. (1998). Environmental attitudes of senior secondary school students in South Australia. Global Environmental Change, 8(3), 209-225.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Qualitative research methods in social sciences. Ankara: Seçkin Publishing.
 • Yılmaz, H., & Çavaş, P. H. (2007). Reliability and validity study of the Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire. Elementary Education Online, 6(3), 430-440.
Birincil Dil en
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8390-5259
Yazar: Gülbin ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0565-7891
Yazar: Ünsal UMDU TOPSAKAL
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Tübitak
Proje Numarası 118B362
Teşekkür Bu çalışma Tübitak 4004 projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Mart 2020
Kabul Tarihi : 14 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad701212, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1705 - 1725}, doi = {10.15869/itobiad.701212}, title = {The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills}, key = {cite}, author = {Özkan, Gülbin and Umdu Topsakal, Ünsal} }
APA Özkan, G , Umdu Topsakal, Ü . (2020). The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1705-1725 . DOI: 10.15869/itobiad.701212
MLA Özkan, G , Umdu Topsakal, Ü . "The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1705-1725 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/701212>
Chicago Özkan, G , Umdu Topsakal, Ü . "The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1705-1725
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills AU - Gülbin Özkan , Ünsal Umdu Topsakal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.701212 DO - 10.15869/itobiad.701212 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1705 EP - 1725 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.701212 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.701212 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills %A Gülbin Özkan , Ünsal Umdu Topsakal %T The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.701212 %U 10.15869/itobiad.701212
ISNAD Özkan, Gülbin , Umdu Topsakal, Ünsal . "The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1705-1725 . https://doi.org/10.15869/itobiad.701212
AMA Özkan G , Umdu Topsakal Ü . The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills. itobiad. 2020; 9(2): 1705-1725.
Vancouver Özkan G , Umdu Topsakal Ü . The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1705-1725.