Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1487 - 1519 2020-06-30

Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Investigating Factors Affecting Online Secondhand Clothing Purchasing

Elif DENİZ [1]


Paylaşım ekonomisi ve çevre bilincinin yükselmesiyle paralel olarak ikinci el ürün pazarının son 10 yılda hızlı bir biçimde büyüdüğü görülmektedir. Bu pazarda ikinci el giyim öne çıkan bir kategori olup özellikle genç nüfusun bu kategoride artan bir biçimde satın alma yaptığı görülmektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinden oluşan 450 kişi örneklem grubunu oluşturmuş, çevre yanlısı davranışlar, yaratıcı tercih ve tutumluluk değişkenleri çevrimiçi ikinci el giyim eşyası satın almaya etki eden faktörler olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuca göre öğrencilerin kayda değer bir oranda çevrimiçi ikinci el giyim alışverişi yaptıkları, görece tutumlu oldukları, tüketimle ilgili çevre yanlısı davranış ve yaratıcı tercih eğilimlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ancak çevrimiçi ikinci el giyim ürünü satın alma niyeti ile çevre yanlısı davranışlar ve tutumluluk arasındaki ilişki önemsiz, yaratıcı tercih ile arasındaki ilişki ise istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bulunmuştur.

Parallel with the rise of the sharing economy and environmental awareness it is observed that the secondhand product market has grown rapidly in the last decade. Second hand clothing is a prominent category in this market, and it is observed that especially the young population is making increasing purchases in this category. In this study, 450 people as university students forms the sample group, variables of pro-environmental behavior, creative choice and frugality are examined as factors affecting online secondhand clothing purchasing. According to the results, it is found that the students have a considerable amount of online secondhand clothing shopping, they are relatively frugal and they have a high tendency regarding pro-environmental behavior and creative choice. However, it is found that the relationships between online secondhand clothing purchasing intention and pro-environmental behavior and frugality are insignificant, the relationships between online secondhand clothing purchasing intention and creative choice is statistically significant. 

 • ‘Online ikinci el pazarı büyümeye devam ediyor‘ (2016). https://www.posta.com.tr/online-ikinci-el-pazari-buyumeye-devam-ediyor-337730 (E.T. 04.03.20).
 • Alkaya, A., Çoban, S., Tehci, A., Ersoy, Y. (2016). Çevresel Duyarlılığın Yeşil Ürün Satın Alma Davranışına Etkisi: Ordu Üniversitesi Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47, 121-134.
 • Bamberg, S. ve Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: a new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour, Journal of Environmental Psychology, 27 (1), 14-25.
 • Baş, Y. ve Öztürk, A. (2012). Tüketicilerin Çevre Ve Sosyal Duyarlılıkları Çerçevesindeki Tutumlarının, Davranışlarının, Bilinçlerinin ve Firmaların Yapmış Oldukları Sosyal Ve Çevresel Uygulamalara Karşı Satınalma Tercihlerinin İncelenmesi, İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, SPECIAL ISSUE 2, 3 (7), 108-128.
 • Berg, B. L. (2001). Qualitative Research Methods For Social Scientists, Fourth Edition, Allyn & Bacon.
 • Bove, L., Nagpal, A., Dorsett, A. D. S. (2009). Exploring the determinants of the frugal shopper, Journal of Retailing and Consumer Services, 16, 291-297.
 • Chakrabarti, S. ve Baisya, R. K. (2009). The influences of consumer innovativeness and consumer evaluation attributes in the purchase of fashionable ethnic wear in India, International Journal of Consumer Studies, 33, 706-714.
 • Chattalas, M. ve Harper, H. (2007). Navigating a hybrid cultural identity: Hispanic teenagers’ fashion consumption influences, Journal of Consumer Marketing, 24 (6), 351-357.
 • Choo, H. J., Sim, S. Y., Lee, H. K., Kim, H. B. (2014). The effect of consumers’ involvement and innovativeness on the utilization of fashion wardrobe, International Journal of Consumer Studies, 38, 175-182.
 • Evers, U., Gruner, R. L., Sneddon, J., Lee, J. A. (2018). Exploring materialism and frugality in determining product end‐use consumption behaviors, Psychology Marketing, 35, 948-956.
 • Ferraro, C., Sands, S., Brace-Govan, J. (2016). The role of fashionability in second-hand shopping motivations, Journal of Retailing and Consumer Services, 32, 262–268.
 • Guiot, D. ve Roux, D. (2010). A second-hand shoppers’ motivation scale: Antecedents, consequences, and implications for retailers, Journal of Retailing, 86 (4), 355–371.
 • İşçioğlu, T. E. ve Yurdakul, D. (2018). İkinci El Giyim Motivasyonları Ve Sürdürülebilirlik Üzerine Keşifsel Bir Araştırma, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 4 (2), 253-280.
 • Jagers, S. C., Linde, S., Martinsson, J., Matti, S. (2017). Testing the Importance of Individuals’ Motivesfor Explaining Environmentally Significant Behavior, Social Science Quarterly, 98 (2), 644-658.
 • Jürgensen, K. ve Guesalaga, R. (2018). Young consumers ’ innovativeness in apparel choices: A model including consumer self-confidence, International Journal of Consumer Studies, 42, 255-263.
 • Kaida, N. ve Kaida, K. (2016). Pro-environmental behavior correlates with present and future subjective well-being, Environment, Development and Sustainability, 18, 111-127.
 • Kanbak, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Davranışları: Farklı Değişkenler Açısından Kocaeli Üniversitesi Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 77-90.
 • Lastovicka, J. L., Bettencourt, L. A., Shaw Hughner, R., Kuntze, R. J. (1999). Lifestyle of the Tight and Frugal: Theory and Measurement, Journal of Consumer Research, 26 (1), 85-98.
 • Laureti, T. ve Benedetti, I. (2018). Exploring pro-environmental food purchasing behaviour: Anempirical analysis of Italian consumers, Journal of Cleaner Production, 172, 3367-3378.
 • McCarty, J. A., Shrum, L. J. (2001). The influence of individualism, collectivism, and locus of control on environmental beliefs and behavior, Journal of Public Policy and Marketing, 20 (1), 93–104.
 • McDougle, L. M., Greenspan, I., Handy, F. (2011). Generation green: understanding the motivations and mechanisms influencing young adults’ environmental volunteering, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 16, 325-341.
 • Nakip, M. ve Yaraş, E. (2017). SPSS Uygulamalı Pazarlamada Araştırma Teknikleri, (4. Baskı), Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Noh, M., Runyan, R., Mosier, J. (2014). Young consumers’ innovativeness and hedonic/utilitarian cool attitudes, International Journal of Retail & Distribution Management, 42 (4), 267-280.
 • Pelletier, L. G., Tuson, K. M., Green-Demers, I., Noels, K., Beaton, A. M. (1998). Why Are You Doing Things for the Environment? The Motivation Toward the Environment Scale (MTES), Journal of Applied Social Psychology, 28 (5), 437-468.
 • Sung, Y-A (2017). Age Differences in the Effects of Frugality and Materialism on Subjective Well-Being in Korea, Family and Consumer Sciences Research Journal, 46 (2), 144-159.
 • Thørgensen, J. (1996). Recycling and morality: a critical review of the literature, Environment and Behavior, 28, 536–558.
 • Thørgensen, J. (2018). Frugal or green? Basic drivers of energy saving in Europeanhouseholds, Journal of Cleaner Production, 197, 1521-1530.
 • Tian, K. T., Bearden, W. O., Hunter, G. L. (2001). Consumers’ Need for Uniqueness: Scale Development and Validation, Journal of Consumer Research, 28 (1), 50-66.
 • Tilikidou, I. (2007). The Effects of Knowledge and Attitudes upon Greeks’ Pro-Environmental Purchasing Behaviour, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 14, 121-134.
 • Turunen, L. L. M., Leipämaa-Leskinen, H. (2015). Pre-loved luxury: identifying the meanings of second-hand luxury possessions, Journal of Product & Brand Management, 24 (1), 57–65.
 • Workman, J. E. ve Caldwell, L. F. (2007). Centrality of visual product aesthetics, tactile and uniqueness needs of fashion consumers, International Journal of Consumer Studies, 31, 589-596.
 • Yağcı, S. (2017). Eski elbiseyi internette satmak moda oldu, https://www.dunya.com/sektorler/eski-elbiseyi-internette-satmak-moda-oldu-haberi-370784 (E.T. 04.03.20).
 • Yılmaz, V., Çelik, H. E., Yağızer, C. (2009). Çevresel duyarlılık ve çevresel davranışın ekolojik ürün satın alma davranışına etkilerinin yapısal eşitlik modeliyle araştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 1,14.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6873-5757
Yazar: Elif DENİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Mart 2020
Kabul Tarihi : 25 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad700919, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1487 - 1519}, doi = {10.15869/itobiad.700919}, title = {Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Deni̇z, Elif} }
APA Deni̇z, E . (2020). Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1487-1519 . DOI: 10.15869/itobiad.700919
MLA Deni̇z, E . "Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1487-1519 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/700919>
Chicago Deni̇z, E . "Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1487-1519
RIS TY - JOUR T1 - Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi AU - Elif Deni̇z Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.700919 DO - 10.15869/itobiad.700919 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1487 EP - 1519 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.700919 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.700919 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi %A Elif Deni̇z %T Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.700919 %U 10.15869/itobiad.700919
ISNAD Deni̇z, Elif . "Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1487-1519 . https://doi.org/10.15869/itobiad.700919
AMA Deni̇z E . Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. itobiad. 2020; 9(2): 1487-1519.
Vancouver Deni̇z E . Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1487-1519.