Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 966 - 988 2020-06-30

Rekabet ve Başarı İlişkisi: Seçilmiş Avrupa Futbol Liglerinin Analizi
Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues

Serkan DİLEK [1] , Hayrettin KESGİNGÖZ [2]


Yapı-Davranış-Performans Analizi, piyasa yapısının firma davranışını ve piyasa performansını etkilediğini savunmaktadır. Diğer bir ifadeyle rekabetçi piyasa yapısı, firma ve piyasa performansını da olumlu etkilemektedir. Piyasa yapısının bir unsuru olan yoğunlaşma oranları da piyasa performansını etkilemektedir. Futbol takımları arasındaki rekabet ile firmaların piyasalardaki rekabeti arasında farklılıkların yanı sıra benzerlikler de bulunmaktadır. Bu benzerlikler ise futbol takımlarının uluslararası karşılaşmalardaki başarısını etkileyebileceğini düşündürtmektedir. Bu çalışmanın amacı Avrupa ulusal lig yapısının futbol takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi performansını etkileyip etkilemediğini araştırmaktır. Bu amaçla seçilmiş Avrupa ulusal liglerindeki yoğunlaşma oranları Herfindahl- Hirschman indeksi ile hesaplanmıştır. Firmaların rekabeti ile futbol takımlarının rekabeti arasındaki farklılıklar dikkate alınarak yoğunlaşma oranları yorumlanmıştır. 2000-2001 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde şampiyonluklar kazanan, başarılı olan futbol takımlarının rekabet ettiği ulusal ligler (İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Rusya, Türkiye) ligleri ele alınmıştır. İngiltere haricindeki liglerin ortalama yoğunlaşma oranlarının düşük olduğu ancak son yıllarda artış gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yoğunlaşma oranları azaldıkça takımların uluslararası alanda başarılarının arttığı hipotezi doğrulanamamıştır.

Structure-Conduct-Performance Analysis states that market structure has an impact on firm behaviour and market performance. In other words competitive market structure affects firms’ and market performance in positive manner. Concentration ratios which are element of market structure, also affects market performance. There is both difference as well as similarities between competition of football teams and of firms. It is thought that these similarities affect the success of football teams in international arena. The aim of this research is to discuss whether European national league structure affects the performance of teams in Champions League and European League. To this aim, concentration ratios in European national leagues are calculated by using Herfindahl-Hirschman index. These results are interpreted by considering the differences between competition of football teams and of firms. National leagues (Spain, England, Germany, Italy, France, Netherland, Portugal, Belgium, Russia and Turkey) in which football teams are successful in Champions league and European League are studied. It is revealed that concentration ratios are low except England Premier League and have increased at last years. Additionally, the hypothesis which says that as concentration in national leagues decreases the success of teams in international arena increases couldn’t be confirmed. 

 • Anh, T. T., Binh, D. T. T., Duong, N. V., & Duong, N. V. (2014). The structure-conduct-performance paradigm revisited: an empirical analysis for Vietnamese firms. In Proceedings of the VEAM: Vietnam Economists Annual Meeting, Ho Chi Minh City, Vietnam (Vol. 7).
 • Barca, M. and Esen, Ş. (2010). İktisat Okullarının Giriş Engellerine Yaklaşımı ve Hukuki Sonuçları. E-Journal of New World Sciences Academy. 5(3). 303-319
 • Carlton, Dennis and Perloff, Jeffrey (2000), Modern Industrial Organization, Addison Wesley.
 • Church, J. and Ware, R. (2000). Industrial Organization. McGraw-Hill.
 • Çelik, T. and Kaplan, M. (2007). Türk Sigortacılık Sektöründe Karlılık ve Yoğunlaşma İlişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 62(4), 69-82
 • Çelik, T. and Ürünveren, Ç. (2009). Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Rekabet Etkisi:2002-2007. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi. 2(2). 42-59
 • Dayı, F. (2019). Futbol Kulüplerinde Finansal Risk Analizi. Maliye ve Finans Yazıları. 111, 357-386
 • Demirel, O. And Hatırlı, S.A. (2014). Teorik Pazar Gücü Modelleri. Vizyoner Dergisi. 5(10). 96-121.
 • Dilek, S., & Top, S. (2012). Is Setting Up Barriers to Entry Always Profitable For Incumbent Firms?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 774-782.
 • Dilek, S., & Konak, A. (2016). Concentration in Kastamonu Halva Production Sector Between 1994 and 2014. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 158-166.
 • Dilek, S. (2017). Oyun Teorisi Eşliğinde Sanayi Ekonomisi. Seçkin Yayınları.
 • Dilek, S , Konak, A , Kesgingöz, H , Özdemir, H . (2018). Does Exogenous Barriers to Entry Make Firms Less Competitive? A Field Study in Inebolu. Econder Uluslararası Akademik Dergi, 2 (2), 128-150.
 • Erkan, B. (2019a). Türkiye Süper Ligi’nin Rekabet Analizi. 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu.
 • Erkan, B. (2019b). Türkiye Süper Ligi’nin Piyasa Yoğunlaşma Analizi. 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu.
 • Erkan, B. (2019c). Comparative Competition Analysis of Europe’s Favourite Football Leagues. 7th SCF International Conference On Future Of European Union and Turkey-European Union Relations.
 • Günalp, B. and Çelik, T. (2004). Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı ve Performans İlişkilerinin Etkinlik İçin Doğrudan Bir Ölçüt Olarak Test Edilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6(3), 31-57
 • Hatırlı, S.A. (2017). Mikroekonomi. Alter Yayınları.
 • McWilliams, A., & Smart, D. L. (1993). Efficiency v. structure-conduct-performance: Implications for strategy research and practice. Journal of Management, 19(1), 63-78.
 • Ralston, P. M., Blackhurst, J., Cantor, D. E., & Crum, M. R. (2015). A structure–conduct–performance perspective of how strategic supply chain integration affects firm performance. Journal of Supply Chain Management, 51(2), 47-64.
 • Samad, A. (2008). Market structure, conduct and performance: Evidence from the Bangladesh banking industry. Journal of Asian Economics, 19(2), 181-193.
 • Shaik, S., Allen, A. J., Edwards, S., & Harris, J. (2012). Market structure conduct performance hypothesis revisited using stochastic frontier efficiency analysis. In Journal of the Transportation Research Forum (Vol. 48, No. 3).
 • Smirlock, M. (1985). Evidence On The Relationship Between Concentration and Profitability in Banking. Journal of Money Credit and Banking. 17(1). 69-83.
 • Taşkın, A. ve Eren, T. (2016). UEFA Şampiyonlar Liginde Forvet Oyuncularının Performanslarının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 79-106.
 • Türkkan, E. (2001). Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı. Turhan Kitapevi.
 • Ulusoy, T., Esmer, Y. ve Dayı, F. (2019). “Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: BİST’de Bir Uygulama”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2): 1889-190.
 • Yıldırım, K.; Eşkinat, R. and Kabasakal, A. (2005), Endüstriyel Ekonomi, Ekin Yayınevi.
Birincil Dil en
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0393-4509
Yazar: Serkan DİLEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KASTAMONU UNIV
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5143-4891
Yazar: Hayrettin KESGİNGÖZ
Kurum: KARABUK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Mart 2020
Kabul Tarihi : 12 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad696881, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {966 - 988}, doi = {10.15869/itobiad.696881}, title = {Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues}, key = {cite}, author = {Di̇lek, Serkan and Kesgi̇ngöz, Hayrettin} }
APA Di̇lek, S , Kesgi̇ngöz, H . (2020). Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 966-988 . DOI: 10.15869/itobiad.696881
MLA Di̇lek, S , Kesgi̇ngöz, H . "Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 966-988 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/696881>
Chicago Di̇lek, S , Kesgi̇ngöz, H . "Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 966-988
RIS TY - JOUR T1 - Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues AU - Serkan Di̇lek , Hayrettin Kesgi̇ngöz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.696881 DO - 10.15869/itobiad.696881 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 966 EP - 988 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.696881 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.696881 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues %A Serkan Di̇lek , Hayrettin Kesgi̇ngöz %T Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.696881 %U 10.15869/itobiad.696881
ISNAD Di̇lek, Serkan , Kesgi̇ngöz, Hayrettin . "Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 966-988 . https://doi.org/10.15869/itobiad.696881
AMA Di̇lek S , Kesgi̇ngöz H . Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues. itobiad. 2020; 9(2): 966-988.
Vancouver Di̇lek S , Kesgi̇ngöz H . Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 966-988.