Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1340 - 1367 2020-06-30

Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi
Concept and Accounting of Crypto Money

Binali Selman EREN [1] , Mustafa EREK [2] , Ayşe Nur BUYRUK AKBABA [3]


Kripto para; nakde alternatif olarak kullanılabilecek, takas ve değer saklama aracı olarak özellik gösteren, temelini hukuki yasalardan değil kriptografi tekniğinden alan dijital ve finansal varlıklardır. Son dönemlerde kripto paraya olan ilgi büyük ölçüde artmıştır, bunun yanı sıra bahsi geçen paraların nasıl muhasebeleştirileceğine dair bir fikir birliğine varılamamıştır. Bu ihtiyaca karşılık olarak ilgili uzmanlar ve otoriteler değişik görüşler benimsemişlerdir. Bu görüşler genel manada tavsiye özelliği taşımaktadır. Güncel UFRS standartları kripto paralara açık bir şekilde atıfta bulunmamaktadır. Bu makalede; kripto paralarla ilgili güncel çalışmalar ele alınmış ve ihtiyacı çözmeye yönelik olarak tartışılmıştır. Bu hedef doğrultusunda kripto paralarla ilgili düzenlemeler ve çalışmalar analiz edilmiş, değerlendirme sürecinin ardından bunların nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili olarak uygulama önerisi ortaya konulmuştur.

Crypto entity; the digital asset that uses cryptography to secure transactions, and whose function is to perform value swap transactions, whose operation is used as an alternative exchange tool to cash. In recent years, interest in crypto money (especially Bitcoin) has increased rapidly. However, there is no consensus on the accounting of crypto money yet. Recently, international regulatory authorities and experts have expressed different views on the accounting of crypto assets. The opinions raised are generally suggestions. The current IFRS standards do not explicitly refer to crypto currencies. In this study; the aim of this work is to present the information and practices about the applications of accounting for crypto money by considering current regulations. For this purpose, current accounting discussions regarding crypto assets were analyzed and the application proposal was presented on how to account for crypto money in the light of different opinions in practice.  

 • Aggarwal, S. (2017). Bitcoin Magnet, Notion Press.
 • Alptekin, E. (2017). Blockchain ve Kripto Paralar, Dünya Ekonomisini Dönüştürüyor, AR-GE Bülten, 2017 Kasım-Aralık.
 • Aslantaş Ateş, B. (2016). Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1) s.349-366.
 • Atış, D. (2014). Elektronik Para Birimleri, Araştırma Raporu-Türkiye İş Bankası, https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_04_2014.pdf, (Erişim Tarihi: 25.05.2018).
 • Atik, M., Köse Y., Yılmaz B. ve Sağlam F. (2015). Kripto Para: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11, s.247-261.
 • Bilir, H. ve Çay, Ş. (2016). Elektronik Para ve Finansal Piyasalar Arasındaki İlişki, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016; 9(2), s.21-31.
 • Bozkurt Yüksel, A. E. (2015). Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları'na Hukuki Bir Bakış, ÜHFM C. LXXIII, S. 2, s. 173-220.
 • Brien, C. (2018). “Estonia Planning Its Own Cryptocurrency, Called ‘Estcoin’, in Bid to Become Global ICO Hub.”, VentureBeat, https://venturebeat.com/2017/12/19/estonia-wants-its-own-cryptocurrency-called-estcoin-in-bid-to-become-global-ico-hub/, (Erişim Tarihi: 15.Şubat.2018).
 • Bitfinex, Cryptocurrency Trading Platform, https://www.bitfinex.com/, (Erişim Tarihi: 30.05.2018). CCN. (2018). “South Africa’s Central Bank Launches Ethereum-Based Blockchain PoC.”, https://www.ccn.com/south-africas-central-bank-plots-ethereum-based-blockchain-pilot/, (Erişim Tarihi: 15.Şubat.2018).
 • Cryptocurrency, G. (2018). “Governments speak out about cryptocurrency”, Business Insider,http://www.businessinsider.com/governments-speak-out-about-cryptocurrency-2018-1, (Erişim Tarihi: 15.Şubat.2018).
 • Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi, Araştırma Raporu Aralık 2016.
 • Çetiner, M. (2018). Bitcoin (Kripto Para) ve Blok Zincirinin Yeni Dünyaya Getirdikleri, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 Spring, S. 20, s.1-16,
 • Dizkırıcı, A. S. ve Gökgöz, A. (2018) Kripto Para Birimleri ve Türkiye’de Bitcoin Muhasebesi, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4/2, s.92-205.
 • Dilek, Ş. (2018). Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin, Seta yayın, Analiz Şubat 2018 Sayı: 231.
 • Dulupçu, M.A., Yiyit, M. ve Genç, A. G. (2017). Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin'in Değeri İle Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.22, Kayfor15 Özel Sayısı, s.2241-2258.
 • Gültekin, Y. ve Bulut, Y. (2016). Bitcoin Ekonomisi: Bitcoin Eko-Sisteminden Doğan Yeni Sektörler ve Analizi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, s.82-92.
 • Hepkorucu, A. ve Genç, S. (2017). Finansal Varlık Olarak Bitcoin'in İncelenmesi ve Birim Kök Yapısı Üzerine Bir Uygulama, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s.47-58.
 • International Monetary Fund Monetary and Capital Markets Department, (2018). Global Financial Stability Report, April 2018: A Bumpy Road Ahead, International Monetary Fund, USA.
 • Karaarslan, E. ve Akbaş, M. F. (2017). Blokzinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri, Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, Cilt:3, No:2, s.16-21.
 • Keskin Köylü, M. ve Köylü T. Ç. (2017). Blok Zinciri Teknolojisinin Finansal Piyasalarda Uygulama Potansiyeli, The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, Winter II 2017, S.63, s.359-372.
 • "Paranın Tarihi" www.darphane.gov.tr/tr/content.php?parent_id=179&content_id=179, (Erişim Tarihi: 15.Mayıs.201).
 • Ripple. (2018). “Company - Learn About Ripple | Ripple”, https://ripple.com/company, (Erişim Tarihi: 15.Şubat.2018).
 • Sönmez, A. (2014). Sanal Para Bitcoin, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC July 2014 Volume 4 Issue 3, s.1-14.
 • Tan, B. S., & Low, K. Y. (2017). Bitcoin–its economics for financial reporting. Australian Accounting Review, 27(2), 220-227.
 • Tekin Koru, A. (2018). Bir Kısa 2017 Muhasebesi Işığında 2018'den Beklentiler, İktisat ve Toplum, Sayı: 87, Ocak 2018.
 • The Guardian. (2018). “Bitcoin Makes Debut on Futures Market”, https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/11/bitcoin-makes-debut-futures-market-cboe-chicago-board-options-exchange, (Erişim Tarihi: 15.Şubat.2018).
 • Usta, A. ve Doğantekin, S. (2017). Blockchain 101, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Üzer, B. (2017) Sanal Para Birimleri, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Yaktıyol, E. P. (2018). Dijitalleşen Dünyada: Kripto Paralar, BESFİN Şubat 2018.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5136-6406
Yazar: Binali Selman EREN
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9681-6351
Yazar: Mustafa EREK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4940-7138
Yazar: Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 14 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad682655, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1340 - 1367}, doi = {10.15869/itobiad.682655}, title = {Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi}, key = {cite}, author = {Eren, Binali Selman and Erek, Mustafa and Buyruk Akbaba, Ayşe Nur} }
APA Eren, B , Erek, M , Buyruk Akbaba, A . (2020). Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1340-1367 . DOI: 10.15869/itobiad.682655
MLA Eren, B , Erek, M , Buyruk Akbaba, A . "Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1340-1367 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/682655>
Chicago Eren, B , Erek, M , Buyruk Akbaba, A . "Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1340-1367
RIS TY - JOUR T1 - Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi AU - Binali Selman Eren , Mustafa Erek , Ayşe Nur Buyruk Akbaba Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.682655 DO - 10.15869/itobiad.682655 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1340 EP - 1367 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.682655 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.682655 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi %A Binali Selman Eren , Mustafa Erek , Ayşe Nur Buyruk Akbaba %T Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.682655 %U 10.15869/itobiad.682655
ISNAD Eren, Binali Selman , Erek, Mustafa , Buyruk Akbaba, Ayşe Nur . "Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1340-1367 . https://doi.org/10.15869/itobiad.682655
AMA Eren B , Erek M , Buyruk Akbaba A . Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi. itobiad. 2020; 9(2): 1340-1367.
Vancouver Eren B , Erek M , Buyruk Akbaba A . Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1340-1367.