Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1368 - 1393 2020-06-30

Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
Effects Of SCT Discounts Period of Economic Crisis in Turkey: An Evaluation On The Car Industry

Vildan YAVUZ [1] , Alaattin KIZILTAN [2]


Birçok ülkede belli yıllarda ortaya çıkan ekonomik durgunluk ve daralmaları aşmada kısa dönemde genişletici maliye politikalarının uygulanmasını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda belli dönemlerde uygulanan ÖTV indirimlerinin çarpan ve hızlandıran etkisiyle piyasayı canlandırıcı etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Nitekim otomobil piyasasında ÖTV indirimlerinde yerli ve ithal otomobil ayrımı yapılmamaktadır. Türkiye ekonomisinde tüketicilerin yerli ve ithal ürünler arasında çoğunlukla ithal olanları tercih etmeleri piyasa genişlemesinin ithalat eksenli olmasına yol açmaktadır. Bu bakımdan piyasa darlığını gidermede talep eksenli politikalar uygulamak yerine yerli üreticilerin bir yandan daha çok yerli girdi kullanmalarının teşvik edilmesi, diğer yandan da bu üreticilerin maliyetlerini düşürücü teşvikler uygulanması gerekir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi otomotiv sektörü kapsamında ele alınarak ÖTV’nin etkileri değerlendirilmektedir.

In many countries, the implementation of expansionary fiscal policies in the short term has been necessary to overcome the economic recession and contractions that occurred in certain years. Accordingly, it is believed that the SCT discounts applied in certain periods have a stimulating and accelerating effect on the market. As a matter of fact, there is no difference between domestic and imported cars in the SCT discounts in the automobile market. The fact that consumers prefer mostly imported products among domestic and imported products causes market expansion to be import-oriented in the Turkish economy. In this respect, instead of implementing demand-based policies in eliminating market shortage, domestic producers should be encouraged to use more domestic inputs and incentives should be applied to reduce the costs of these producers. In this study, the impact of SCT discounts is evaluated by considering Turkey's economy within the scope of the automotive sector.

 • Can, İ. (2003). Ekonomik krizlere karşı uygulanması gereken vergi politikası, Maliye Dergisi, (42),69-107.
 • Magoti, E., Mabula, S., & Ngong’ho, S. B. (2020). Triple Deficit Hypothesis: A Panel ARDL and DumitrescuHurlin Panel Causality forEast African Countries. African Journal of Economic Review, 8(1), 144-161.
 • McTeer, B. (2008), “Our Triple Deficits”, National Center for Policy Analysis, No: 613.
 • Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri. (Erişim: 15 Mart 2019) ,https://www.bumko.gov.tr/TR,4534/merkezi-yonetim-butce-gelirleri-2006-2017.html.
 • Otomotiv Distribütörleri Derneği. (Erişim: 10 Mart 2019), http://www.odd.org.tr .
 • Otomotiv Sanayii Derneği , Otomotiv Sanayi 2017 Değerlendirme Raporu, (Erişim: 15 Mart 2019), http://www.osd.org.tr/sites/1/upload/files/2017_Kuresel_Degerlendirme_Raporu-4349.pdf
 • Otomotiv Sanayii Derneği. (Erişim: 02 Nisan 2019), http://www.osd.org.tr.
 • Otomotiv Sanayii Derneği, Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni. (Erişim: 02 Nisan 2019) , http://www.osd.org.tr/sites/1/upload/files/2019_YILLIK-5401.pdf
 • Özel Tüketim Vergisi Tutarları ve Oranları, (Erişim: 02 Nisan 2019), https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/ozeltuketimoranlari-OpenPage.htm.
 • Tabar, Ç & Tokatlıoğlu, M. (2018). Küresel Ekonomik Kriz Döneminde Türkiye'de Uygulanan Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi. International Journal of Public Finance, 3 (1), 27-46.
 • Taylar, Y. (2012). Vergi teorisi açısından özel tüketim vergileri ve türk özel tüketim vergisi uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, 435-467.
 • TÜİK (2019). Temel İstatistikler. (Erişim: 02.04.2019), http://tuik.gov.tr
 • Devlet Planlama Teşkilatı 8. Kalkınma Planı (2001), Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. (Erişim: 02.04.2019), http://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/11/08_KarayoluTasitlariimalatSanayii.pdf
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3232-8265
Yazar: Vildan YAVUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7239-7874
Yazar: Alaattin KIZILTAN
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 11 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad682300, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1368 - 1393}, doi = {10.15869/itobiad.682300}, title = {Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Yavuz, Vildan and Kızıltan, Alaattin} }
APA Yavuz, V , Kızıltan, A . (2020). Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1368-1393 . DOI: 10.15869/itobiad.682300
MLA Yavuz, V , Kızıltan, A . "Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1368-1393 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/682300>
Chicago Yavuz, V , Kızıltan, A . "Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1368-1393
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme AU - Vildan Yavuz , Alaattin Kızıltan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.682300 DO - 10.15869/itobiad.682300 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1368 EP - 1393 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.682300 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.682300 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme %A Vildan Yavuz , Alaattin Kızıltan %T Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.682300 %U 10.15869/itobiad.682300
ISNAD Yavuz, Vildan , Kızıltan, Alaattin . "Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1368-1393 . https://doi.org/10.15869/itobiad.682300
AMA Yavuz V , Kızıltan A . Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme. itobiad. 2020; 9(2): 1368-1393.
Vancouver Yavuz V , Kızıltan A . Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1368-1393.