Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1289 - 1314 2020-06-30

Effects of Legal Regulations and Public Spots on Cigarette Addicts
Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi

Emrah ARĞIN [1]


Thanks to the technological developments in the field of communication, advertising and promotional activities have accelerated and a global consumption culture has been formed. Cigarette producers have also benefited from these technological opportunities and increased the rate of smoking worldwide. Although the damages of cigarettes have been proved, its sale and consumption is still legal. Countries take a series of legal measures to reduce cigarette consumption. In recent years, Turkey has made too many regulations related to the consumption and sale of tobacco products. In addition to legal regulations, public spots were prepared on cigarette consumption and these spots were provided to reach large audiences.
In this study; the effect of legal regulations on the consumption and sale of cigarettes and tobacco products on cigarette smokers was examined. At the same time, the effect of public spots on the consumption of tobacco products on smokers is tried to be examined in depth. In this framework, a "semi-structured interview" technique, which is one of the qualitative data collection methods, was applied and interviews were made with smokers. The findings obtained from the interviews were interpreted with a descriptive analysis of qualitative data analysis techniques.
İletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde reklam ve tanıtım faaliyetleri hız kazanarak küresel bir tüketim kültürü oluşmuştur. Sigara üreticileri de bu teknolojik imkânlardan faydalanarak Dünya çapında sigara kullanım oranını arttırmışlardır. Günümüzde sigaranın zararları ispatlanmasına rağmen satışı ve tüketimi hala yasal durumdadır. Ülkeler sigara tüketimini azaltmak için bir dizi yasal önlemler almaktadır. Türkiye'de de tütün mamullerinin tüketimi ve satışıyla ilgili son yıllarda birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Yasal düzenlemelerin yanı sıra sigara tüketimi konusunda kamu spotları hazırlanmış ve bu spotların geniş kitlelere ulaşması sağlanmıştır.
Bu araştırmada; sigara ve tütün mamullerinin tüketimi ve satışı konusunda yapılan yasal düzenlemelerin, sigara tiryakileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Aynı zamanda tütün mamullerinin tüketimi konusunda hazırlanan kamu spotlarının tiryakiler üzerindeki etkisi derinlemesine incelenmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden "yarı yapılandırılmış görüşme" tekniği uygulanmış ve sigara tiryakileriyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgular ise, nitel veri analiz tekniklerinden betimsel bir analizle yorumlanmıştır.  
  • Akova, S. (2017). “Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma’’ Sloganlı Kamu Spotları Örneklemlerinin Alımlama Analizi Yöntemi İle İncelenmesi. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 15-36. DOI:10.30692/sisad.362259 BBC News. (2019). Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde grafiklerle Türkiye. Retrieved from: https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-40092125 Chung, W., Lim, S., & Lee, S. (2010). Factors influencing gender differences in smoking and their separate contributions: evidence from South Korea. Social Science & Medicine, 70(12), 1966-1973 Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, Ankara: Siyasal Kitapevi. Çerçi, C. T. (2017). Aile Hekimlerinin Sigara İçme Durumları İle Sigara Bırakma Tedavisi Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Başkent Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara. Çobaner, A. A., (2013). Sağlık İletişiminde Korku Öğesinin Kullanımı: Sigara Paketlerinde Kullanılan Sigara Karşıtı Görsellerin Göstergebilimsel Analizi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 37. s.211-235. Euronews. (2019). Sigarada Fiyat Artışı Açık Tütüne ve Kaçak Sigaraya İlgiyi Artırdı. Retrieved from: https://tr.euronews.com/2019/09/09/sigarada-fiyat-artisi-acik-tutune-ve-kacak-sigaraya-ilgiyi-artirdi- video-zam-pahalilik Hızarcı Beşer, B, Aşkan, H. (2019). Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi. Strategic Public Management Journal , 5 (9) , 65-78 . DOI: 10.25069/spmj.505003 İnvaluable. (2019). Dukes Mixture Tobacco Sign. Retrieved from: https://www.invaluable.com/auction- lot/dukes-mixture-tobacco-sign-36-c-8dd4be684b Karaöz, M., Albeni, M., & Büyüktatlı, F. (2010). Yasal Düzenlemelerin Sigara Tüketimi Üzerindeki Etkileri. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2), 19-36. Kilic, D., & Ozturk, S. (2014). Gender differences in cigarette consumption in Turkey: Evidence from the Global Adult Tobacco Survey. Health Policy, 114(2-3), 207-214. Koç, H.A. (2017). Sosyal Medya ve Narsisizm Kültürü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. McCracken G. (1988). The Long Interview. Sage: NewburyPark, CA: Sage McCusker, K. (1988). Landmarks of tobacco use in the United States. Chest, 93(2), 34S-36S. Mishra, S., & Mishra, M. B. (2013). Tobacco: Its historical, cultural, oral, and periodontal health association. Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry, 3 (1), 12. Nichter, M., Padmawati, S., Danardono, M., Ng, N., Prabandari, Y., & Nichter, M. (2009). Reading culture from tobacco advertisements in Indonesia. Tobacco Control, 18(2), 98-107. Organisation for Economic Cooperation and Development. (2019). Daily smokers. Retrieved from: https://data.oecd.org/healthrisk/daily-smokers.htm Önder, Z. (2002). Türkiye’de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi. Erişim Tarihi: 23.09.2019 http://www.toraks.org.tr/userfiles/file/Tr%20sigar_fiyatlari -zeynep_onder. pdf. Porter, P. G. (1971). Advertising in the early cigarette industry: W. Duke, Sons & Company of Durham. The North Carolina Historical Review, 48 (1), 31-43. Resmi Gazete. (2019). Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Retrieved from: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190627-28.htm Şimşek, H. Akvardar, Y., Doğanay, S., Pekel, Ö., Günay, T., (2014). Sigara ve Sigara Bırakmaya İlişkin Görüşler: Kalitatif Bir Araştırma. Turk Toraks Dergisi, 15, s. 18-22. World Health Organization. (2019). Tobacco. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/tobacco Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. https://www.toraks.org.tr /halk/news.aspx?detail=4708 27.12.2019 14:53
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3619-8034
Yazar: Emrah ARĞIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 12 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad681989, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1289 - 1314}, doi = {10.15869/itobiad.681989}, title = {Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Arğın, Emrah} }
APA Arğın, E . (2020). Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1289-1314 . DOI: 10.15869/itobiad.681989
MLA Arğın, E . "Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1289-1314 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/681989>
Chicago Arğın, E . "Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1289-1314
RIS TY - JOUR T1 - Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi AU - Emrah Arğın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.681989 DO - 10.15869/itobiad.681989 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1289 EP - 1314 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.681989 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.681989 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi %A Emrah Arğın %T Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.681989 %U 10.15869/itobiad.681989
ISNAD Arğın, Emrah . "Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1289-1314 . https://doi.org/10.15869/itobiad.681989
AMA Arğın E . Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi. itobiad. 2020; 9(2): 1289-1314.
Vancouver Arğın E . Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1289-1314.