Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1936 - 1956 2020-06-30

Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi
Lasting Impact of the Crisis on Unemployment in Turkey: The Global Crisis Period

Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN [1]


Bu çalışmada ülkemizde global krizin işsizlik üzerinde kalıcı etkisi olup olmadığı histeri analizi yapılarak test edilmiştir. Burada öncelikle işsizlik serisine Harvey; Leybourne ve Xiao (2008) doğrusallık testi yapılmıştır. Bu testin ardından çıkan bulguların yönlendirmesiyle, lineer yöntem olarak Zivot-Andrews (1992) birim kök testi ve Bai-Perron (1998) çoklu yapısal kırılma testi ve nonlineer yöntem olarak Kapetanios, Shin ve Snell (2003) ve Kruse (2011) birim kök testleri kullanılmıştır. Tüm test bulgularına göre ülkemizde global krizin işsizlik oranları üzerinde histeri etkisi bulunmaktadır ve işsizlik kriz öncesi seviyesine geri dönmemiştir.

In this paper, we have done hysterical analysis to determine whether the crisis in our country has permanent effects on unemployment. Here, first Harvey, Leybourne and Xiao (2008) linearity test is conducted for the unempoloyment series. Following this test, the Zivot-Andrews (1992) unit root test and the Bai-Perron (1998) multiple structural changes test were used as lineer methods. Also as nonlinear method Kapetanios, Shin and Snell (2003) and Kruse (2011) unit root tests were used. According to all test findings, the global crisis has a hysterical effect on unemployment rates and unemployment has not returned to its pre-crisis level.

 • Ağazade, S. (2016). Türkiye için işsizlik histerisine karşın doğal oran hipotezinin doğrusal dışı yöntemlerle sınanması. Sosyal Güvenlik Dergisi, 6(2), 28-46.
 • Arısoy, İ. (2013). Türkiye’de işgücü piyasası göstergelerine etki eden şokların kalıcılığının analizi. TİSK Akademi, 8(15), 22-41.
 • Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78.
 • Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22.
 • Barışık, S., & Çevik, E. İ. (2008). İşsizlikte histeri etkisi: Uzun hafıza modelleri. Kamu İş, 9(4), 1-36.
 • Bayat, T., Kayhan S., & Koçyiğit A. (2013). Türkiye’de işsizliğin asimetrik davranışının rejim değişim modeliyle incelenmesi. Business and Economics Research Journal, 4(2), 79-90.
 • Bayrakdar, S. (2015). Türkiye için işsizlik histerisi ya da doğal işsizlik oranı hipotezinin geçerliliğinin sınanması. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 2(2), 45-61.
 • Bildirici, M., Ersin, Ö.Ö., Türkmen C., & Yalçınkaya, Y. (2012). The persistence effect of unemployment in Turkey: An analysis of the 1980-2010 period. Journal of Business Economics & Finance, 1(3), 22-32.
 • Blanchard, O. J., & Summers, L.H. (1986). Hysteresis and the European unemployment problem, In: S. Fischer (Ed.) NBER macroeconomics annual. Cambridge: MIT Press.
 • Çekiç, A. (2016). Unemployment hysterisy with Fourier structural break unit root test: The case of Turkey. Journal of Applied Research in Finance and Economics, 2(3), 14-19.
 • Çınar, M., Akay Kanalıcı, A., & Yılmaz, F. (2014). A sectoral analysis of hysteresis in unemployment, Evidence from Turkey. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 69, 29-52.
 • Erbay, T. (2016). Türkiye’de işsizliğin histeri etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Working Paper Series, No:38, İstanbul.
 • Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, Vol.58, 1–17.
 • Gözgör, G. (2012). Hysteresis in regional unemployment rates in Turkey. International Journal of Economics and Finance, 4(9), 175-181.
 • Güloğlu, B., & İspir, M.S. (2011). Doğal işsizlik oranı mı? İşsizlik histerisi mi? Türkiye için sektörel panel birim kök sınaması analizi. Ege Akademik Bakış, 11(2), 205-215.
 • Güriş, B., Tiftikçigil, B.Y. & Tıraşoğlu, M. (2015). Testing for unemployment hysteresis in Turkey: Evidence from nonlinear unit root tests. Quality & Quantity, 51(1), 35-46.
 • Harvey, D. I., Leybourne, S. J., & Xiao, B. (2008). A powerful test for linearity when the order of integration is unknown. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 12(3).
 • Kapetanios, G., Yongcheol, S., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear Star framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379.
 • Karagöz, K., & Saraç, T.B. (2016). İşsizlikte histeri etkisinin Kalman filtresi yaklaşımıyla incelenmesi: Türkiye örneği. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1(2), 59-72.
 • Koçyiğit, A., Bayat, T. & Tüfekçi, A. (2011). Türkiye’de işsizlik histerisi ve Star modelleri uygulaması. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 31(2). 45-60.
 • Kruse, R. (2011). A new unit root test against Estar based on a class of modified statistics. Statistical Papers, 52(1), 71-85.
 • Küçükkale, Y. (2001). Doğal işsizlik oranındaki Keynesyen isteri üzerine klasik bir inceleme: Kalman filtre tahmin tekniği ile Türkiye örneği 1950-1995. V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Adana.
 • Mercan, M., Yurttançıkmaz, Z.Ç., & Çakmak, F. (2015). İşsizlik histerisi hipotezinin Türkiye, AB-15, AB-27, OECD ve G-8 ülkeleri için yatay kesit bağımlılığı ve yapısal kırılmalar altında testi: Dinamik panel veri analizi. TİSK Akademi, 10(19), 44-65.
 • Özkan, Y., & Altınsoy, A. (2015). İşsizlik ve istihdamda histeri etkisi (Türkiye, 1988-2014). Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı, 123-130.
 • Pazarlıoğlu, M.V., & Çevik, E.İ. (2007). Ratchet model: 1939-2005 dönemi Türkiye uygulaması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 17-34.
 • Phelps, E.S. (1967). Phillips curves, expectations of inflation and optimal unemployment over time. Economica, 34(3), 254–81.
 • Phelps, E.S. (1968). Money-wage dynamics and labor-market equilibrium. Journal of Political Economy, 76(4), 678–711.
 • Romero-Avila, D., & Usabiaga, C. (2007). Unit root tests and persistence of unemployment: Spain vs. the United States. Applied Economics Letters, 14(6), 457-461.
 • Saraç, T.B. (2014). İşsizlikte histeri etkisi: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 14(3), 335-344.
 • Schneider, F., & Kearney, A.T. (2013). The Shadow Economy in Europe. Linz: Johannes Kepler Universitat.
 • Tekin, İ. (2018). Türkiye'de işsizlik histerisi: Fourier fonksiyonlu durağanlık sınamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 97-127.
 • Yavuzaslan, K., Damar, Ö., Sönmez, B., Özdaş, B., Uyar, N., & Akılotu, E. (2017). Türkiye’de genç işsizliğinin, işsizlik histerisi hipotezi çerçevesinde yapısal kırılmalar testi ile analizi. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(2), 21-32.
 • Yılancı, V. (2009). Yapısal kırılmalar altında Türkiye için işsizlik histerisinin sınanması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 324-335. Zivot, E. ve Andrews, D.W.K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3425-280X
Yazar: Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce destekleklenmiştir.
Proje Numarası 2015-02-01-KAP01
Teşekkür Çalışmaya katkılarından ötürü YTÜ İktisat Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ensar Yılmaz'a ve Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ağan Karaduman'a teşekkürlerimi sunarım.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 30 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad678064, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1936 - 1956}, doi = {10.15869/itobiad.678064}, title = {Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi}, key = {cite}, author = {Çi̇çen, Yıldırım Beyazıt} }
APA Çi̇çen, Y . (2020). Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1936-1956 . DOI: 10.15869/itobiad.678064
MLA Çi̇çen, Y . "Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1936-1956 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/678064>
Chicago Çi̇çen, Y . "Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1936-1956
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi AU - Yıldırım Beyazıt Çi̇çen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.678064 DO - 10.15869/itobiad.678064 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1936 EP - 1956 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.678064 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.678064 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi %A Yıldırım Beyazıt Çi̇çen %T Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.678064 %U 10.15869/itobiad.678064
ISNAD Çi̇çen, Yıldırım Beyazıt . "Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1936-1956 . https://doi.org/10.15869/itobiad.678064
AMA Çi̇çen Y . Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi. itobiad. 2020; 9(2): 1936-1956.
Vancouver Çi̇çen Y . Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1936-1956.