Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1665 - 1683 2020-06-30

Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi
Examination Of The Work Execution Techniques In Baglama

Ali Kerem APAYDIN [1] , Soner ALGI [2]


Günümüzde halk müziği ezgileri, usta icracıların elinde tekrardan yaratılmaktadır. Bu ezgiler; yorumcuların yetenekleri, duyguları ve beslendikleri ekol vb. etkenler sonucunda zaman içerisinde dönüşebilmektedir. Sunulan yorumların müzikal detaylarının saptanarak çalgı eğitiminde kullanılabilirliğinin tespit edilmesinin bağlamada eser icracılığını geliştirilebileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada “Belgesel Tarama Yöntemi” kullanılmış ve TRT repertuvarında bulunan halk müziği ezgilerinden uzman görüşüne başvurularak saptanan beş eserin altı yorumcu tarafından icraları ele alınmıştır. Araştırmanın evreni, TRT repertuvarında notası yer alan ve değişik biçimlerde yorumlanmış ezgilerden oluşurken örneklem ise uzman görüşüne başvurularak saptanan beş eserden oluşmaktadır. “Betimsel Analiz Yöntemi” kullanılarak veri analizi yapılan araştırmada, yorumcuların icraları notaya alınıp TRT repertuvarında kayıtlı notalarla karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak sonuçlar ve öneriler oluşturulmuştur.

Today, folk music works are shaped in the saz (a stringed instrument) of the master performers and come to life in. These works are shaped as a result of differences such as talents, preferences and the ecole they belong to. It is considered that the examination of the performances put forward, the determination of their usability in instrument education will contribute to the development of the work of baglama performance. In this research, “Documentary Screening Method” was used and five works, which were determined by taking the opinion of experts from within the works of folk music recorded in TRT repertoire, and which were performed by six master were studied. the universe of the research consists of all the works that have a musical note in TRT repertoire and executed differently, while the sample consists of five works. “Descriptive Analysis Method” was used in data analysis of the research. Performers exeutions were noted and compared with the TRT repertoire. Results and suggestions were formed by interpreting the findings.

  • Açın, Cafer (1994). Enstrüman Bilimi (1. Baskı). İstanbul: Yenidoğan Basımevi.
  • Açın, Cafer (2000). Standart Bağlama Ailesi ve Bağlama Düzenlerinin Bağlamaya Yağmış Olduğu Etkiler. (Derleyen: Salih Turhan). Türk Halk Müziğinde Çeşitli Görüşler (s. 397- 408). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
  • Algı, Soner (2013). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Geleneksel Türk Sanat Müziği Destekli Bağlama Öğretiminin Öğrencilerin Bağlama Çalma Becerisi ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
  • Birdoğan, Nejat (1988). Notalarıyla Türkülerimiz (1. Baskı). İstanbul: Özgür Yayın-Dağıtım.
  • Gazimihal, Mahmut R. (1975). Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız (1. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
  • Göksu, Arda (2014). Geleneksel Türk Çalgı Müziği Üst Düzey İcracılarının Performans Gelişim Süreci ile Devlet Konservatuvarları Çalgı Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Doktora Tezi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Enstitüsü, Kayseri.
  • Ögel, Bahaeddin (1991). Türk Kültür Tarihine Giriş (2. Baskı). Ankara: Başbakanlık Basımevi.
  • Özdemir, G. Bişak (2018). Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Yorumu Etkileyen Faktörler. Atlas International Refereed Journal On Social Sciences, 4 (12), 979- 985.
  • Parlak, Erol (2000). Türkiye’de El ile (Şelpe) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri (1. Baskı). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • Uçan, Ali (2018). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar – İlkeler – Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum (4. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9279-6250
Yazar: Ali Kerem APAYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mersin Mut Şehit Ahmet Ersoy Ortaokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2354-2844
Yazar: Soner ALGI (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 11 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad609722, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1665 - 1683}, doi = {10.15869/itobiad.609722}, title = {Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Apaydın, Ali Kerem and Algı, Soner} }
APA Apaydın, A , Algı, S . (2020). Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1665-1683 . DOI: 10.15869/itobiad.609722
MLA Apaydın, A , Algı, S . "Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1665-1683 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/609722>
Chicago Apaydın, A , Algı, S . "Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1665-1683
RIS TY - JOUR T1 - Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi AU - Ali Kerem Apaydın , Soner Algı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.609722 DO - 10.15869/itobiad.609722 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1665 EP - 1683 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.609722 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.609722 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi %A Ali Kerem Apaydın , Soner Algı %T Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.609722 %U 10.15869/itobiad.609722
ISNAD Apaydın, Ali Kerem , Algı, Soner . "Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1665-1683 . https://doi.org/10.15869/itobiad.609722
AMA Apaydın A , Algı S . Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi. itobiad. 2020; 9(2): 1665-1683.
Vancouver Apaydın A , Algı S . Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1665-1683.