Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2297 - 2350 2019-09-30

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yumuşak Güç Potansiyellerinin Mukayeseli Analizi
Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis

Ayhan Nuri YILMAZ [1] , Gökmen KILIÇOĞLU [2]


Bu çalışmanın amacı, ulusüstü bir yapı olan ve ulus devletler gibi gücünü askeri sahadan ziyade iktisadi sahada gösteren Avrupa Birliği’nin özenilen ve cezbeden bu istisnai yapısını oluşturmasındaki yumuşak güç etkisi ile Türkiye Cumhuriyetinin yumuşak güçlerini inceleyip bunların birbiri ile karşılaştırmasını yapmaktır.

Bunu ortaya koyarken AB’nin yumuşak gücü bir bütün olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş yanısıra AB’nin 4 büyükleri olan Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya’nın da yumuşak güç faaliyetlerine değinilmiştir. Uzunca bir süredir AB aday ülkesi statüsündeki Türkiye’nin bu faaliyetlerden etkilendiğini bilmekteyiz. Bu bağlamda sorgulanması gereken husus AB’nin Türkiye’den ne denli etkilendiği olmalıdır. İşte bu yüzden bu çalışmanın AB-Türkiye arasındaki ilişkilerin yumuşak güç ve kamu diplomasisi yönüne ışık tutacağını düşünmekteyiz. 

 The purpose of this study is to analyze the soft power impact of the European Union, a supra-national body exerting its power in the economic sphere rather than in the military field such as nation states, in establishing its inspiring and appealing exceptional structure and the soft power of Turkey in a comparative perspective.

For the purpose of this analysis, the soft power of the EU is examined and evaluated with a holistic approach besides dwelling on the soft power activities of the EU’s Big Four, namely Germany, United Kingdom, France and Italy. We already know that Turkey, as a candidate for EU membership, has been affected by such activities for a long time. In this respect, the point that should be inquired is how much the EU is affected from Turkey. That is why we believe that this study will shed light on the soft power and public diplomacy dimensions of EU-Turkey relations.

 • Ab Karim, Shahrim (2006), Culinary Tourism as Destination Attraction: An Emprical Examination of the Destination’s Food Image and Information Sources, Doctorate Thesis, Proquest Dissertations and Thesis, Proquest DissertationsPublishing, http://search.proquest.com.ezproxy.bu.edu/docview/304945685/, (Online: 05.05.2019)
 • Akçadağ, Emine, (2011), “Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”, Politika Dergisi, Sayı 24, ss. 1- 15.
 • Alaca, Aşkın İnci Sökmen (2018), “Gastro Diplomasi ve Dünya’daki Örnekleri”, içinde Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu (Edts.), Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler, Nobel Yayınları, Ankara 2018.
 • Alkan, Mustafa Nail (2015), “Avrupa Birliği Enerji Güvenliği ve Ukrayna Meselesi”, Karadeniz Araştırmaları, Kış 2015, Sayı 44, s. 215-227.
 • Avrupa Komisyonu (2014), “Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014/* COM/2013/0700 final */”, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0700, Online 01.11.2016.
 • Avrupa Parlamentosu (2016), “An EU Strategy for Relations with Iran After the Nuclear Deal”, Directorate General for Extermal Policies, Policy Department.
 • BBC Monitoring European, 4 Kasım 2008, “Spain Using “Public Diplomacy” to Gain International Prestige-Pundit”, BBC Worlwide Limited, http://search.proquest.com.ezproxy.bu.edu/docview/459498844?accountid=9676&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo, (Online: 20.11.2016)
 • Bell, Emma (2016), “Soft Power and Corporate Imperialism: Maintaining British Influence”, Institute of Race Relations, Vol. 57, issue 4, ss. 75-86.
 • Bilgici, Yenal (2015), “EXPO 2015 Milano: Türkiye’nin En Tatlı Hali”, Hürriyet, 31. 08.2015, http://www.hurriyet.com.tr/expo-2015-milano-turkiye-nin-en-tatli-hali-29929526, (Online: 05.05.2019)
 • Cankurtaran, Burcu Sunar (2015), “Türk Dış Politikasında ‘Diaspora Diplomasisi Açılımı’ ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”, içinde Mehmet ŞAHİN ve B. Senem ÇEVİK (der), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Cassier, Tom (2012), “European Neighborhood Policy: Living up to Regional Ambitions?”, içinde Federiga Bindi ve Irina Angelescu (Edts), The Foreign Policy of the
 • European Union, Brookings Institution Press , http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt12618t.23
 • Cohen, Matthew S. (2011), “Turkey and the EU: European Soft Power and How It Has Impacted Turkey", Master Thesis, Harvard University.
 • Çamır, M. (2009), Yumuşak Güç Kavramı ve Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul.
 • De Lera, Ruiz (2012), “Gastronomy as a Key Factor in Branding Spain”, in OECD, Food and the Tourism Experience: The OECD-Korea Workshop, OECD Publishing, Paris.
 • Deutsche Welle (2019), “DİTİB'den Almanya'ya "yeni Başlangıç" Çağrısı”, https://www.dw.com/tr/ditibden-almanyaya-yeni-ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-46989705, (Online: 21.05.2019).
 • DİB (2019), “2. Avrupa Müslümanlar Buluşması Sonuç Bildirgesiyle Tamamlandı”, 04.01.2019, https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/13289/2-avrupa-muslumanlar-bulusmasi-sonuc-bildirgesiyle-tamamlandi, (Online: 15.05.2019).
 • Economides, Spyros ve James Ker-Lindsay (2015), “Pre-Accession Europeanization: The Case of Serbia and Kosovo”, Journal of Common Market Studies, 2015, Volume 53, No.5, pp. 1027-1044.
 • Erhan, Çağrı, “Spor ve Kamu Diplomasisi”, Türkiye Gazetesi, 06.07.2010, https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-cagri-erhan/453414.aspx (Online: 11.05.2019).
 • Ferreira-Pereira, Laura (2012), “The European Union as a Model Power: Spreading Peace, Democracy, and Human Rights in the Wider World”, içinde Federiga Bindi ve Irina Angelescu (Edts), The Foreign Policy of the European Union, Brookings Institution Press. (2012), http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt12618t.23, (Online: 11.05.2019).
 • Freedom House. (2015). Freedom - World 2017, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/turkey, (Online: 22.03.2017).
 • Goldthau, Andreas ve Sitter, Nick (2015), “Soft Power with a Hard Edge: EU Policy Tools and Energy Security”, Review of International Political Economy, vol. 22, issue 5, 941-965, Taylor & Francis.
 • Grix, Jonathan ve Houlihan, Barrie (2014), “Sports Mega-Events as Part of a Nation’s Soft Power Strategy: The Cases of Germany (2006) and the UK (2012)”, The British Journal of Politics and International Relations, Political Studies Association, BJPIR: 2014, Vol. 16, 572-596.
 • Gültekin, H. (2015), Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç Kavramı, Unpublished Masters Thesis, T.C. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Gür, Nurullah (2014), “Yeni Türkiye’nin Yumuşak Güç Unsuru: Turizm”, SETA Perspektif, S. 58, Temmuz.
 • Holguin, Juan Carlos (2013), German ‘Soft Power’: From the Fall of the Wall to the 2006 World Cup, Master Thesis, Georgetown University, Washington DC.
 • Isar, Yudhishthir Raj (2012), “Kültür Diplomasisi: Şişirilmiş Bir İtiraf Peşinde mi?”, in Abdullah Özkan and Tuğçe Ersoy Öztürk (Edts.), Kamu Diplomasisi, Çev. Tuğçe Ersoy Öztürk, Tasam Yayınları, İstanbul ss.111-126.
 • Joseph, Joseph S. (2012), “EU Enlargement: The Challenge and Promise of Turkey”, in Federiga Bindi and Irina Angelescu (Edts.), The Foreign Policy of the European Union, Brookings Institution Press. (2012), http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt12618t.23
 • İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.14.pdf (Online: 05.06.2019).
 • Kalın, İbrahim (2011), “Soft Power and Public Diplomacy in Turkey”, Perceptions, 16 (3), 5-23.
 • Karataşlı, M. (2016), Soft Power Politics in Middle Powers: Brazilian and Turkish Foreign Policy Between 2003-2015, Unpublished Masters Thesis, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.
 • Karolewsi, Ireneusz Pawel ve Mai’a K. Davis Cross (2016), “The EU’s Power in the Russia-Ukraine Crisis: Enabled or Constrained?”, Journal of Common Market Studies, Special Issue, August 2016, Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/306362939
 • Kaussler, Bernd (2012), “From Engagement to Containment: EU-Iran Relations and the Nuclear Programme, 1992-2011, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 14, No. 1, March 2012, pp. 53-76.
 • Kavaliunaite, Sigita (2011), “Comparative Analysis of Consepts “Soft Security” and “Soft Power” in EU Legislation”, Viesoj, Politika ir Administravimas, Vol. 10, issue 2, http://search.proquest.com.ezproxy.bu.edu/docview/1426128409?accountid=9676&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo#, (Online: 19.05.2019).
 • Kavoğlu, Samet (2013), “Yapılandırıcı Perspektiften Kamu Diplomasisi ve Türkiye”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, C.2, no: 45, ss. 115-128.
 • Kılıçoğlu, Gökmen (2018), “Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları ile Mücadelede Kamu Diplomasisi Kullanımı ve Sivil Toplumun Rolü: Talat Paşa Komitesi Örneği”, in Ayhan Nuri Yılmaz and Gökmen Kılıçoğlu (Edts.), Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler, Nobel Yayınları, Ankara 2018.
 • Kılıçoglu, Gökmen ve Yılmaz, Ayhan Nuri (2018), Türkiye’nin Bir Yumuşak Güç Aktörü Olarak Diyanet İşleri Başkanlığı. In İlhan EROGLU, Serkan KEKEVI, Yusuf TEMUR (Edts), İslami Düşünce Ekseninde İktisadi Mali Politik Meseleler, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Kılıçoğlu, Gökmen and Yılmaz, Ayhan Nuri (2017), “Türkiye’nin AB Üzerindeki Yumuşak Gücü ve Etkisi”, içinde Nezihe Tüfekçi (Edt), İşletme ve Ekonomi Biliminde Temel Yaklaşımlar, Lap Lambert Academic Publishing, Mauritius, ss. 151- 164.
 • Kılıçoğlu, Gökmen and Yılmaz, Ayhan Nuri (2017a), “Türkiye’nin AB’ye Yönelik Kamu Diplomasisi Uygulamaları”, içinde Nezihe Tüfekçi (Edt), İşletme ve Ekonomi Biliminde Temel Yaklaşımlar, Lap Lambert Academic Publishing, Mauritius, ss. 137- 149.
 • Kılıçoğlu, Gökmen and Yılmaz, Ayhan Nuri (2017b), “Latin Amerika’da Türkiye Etkisi; Yumuşak Güç Ve Kamu Diplomasisi Açısından Bölgedeki Siyasi Projeksiyonlar”, içinde İsmail ERMAĞAN (der), Dünya Siyasetinde Latin Amerika, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Kıratlı, Osman Sabri (2016), “Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası ve Üç Büyükler: Almanya, Fransa ve İngiltere”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Yıl: 2016 (207-224)
 • Kodakçı, Devrim (2004), Genişleme, Avrupa Birliğinde Demokrasi Eksikliğive Çözüm Önerileri, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Uzmanlık Tezi, http://www.ab.gov.tr/files/Uzmanl%C4%B1k%20Tezleri/devrim_kodakci.pdf, (Online 10.05.2019).
 • Kul, Neslihan (2019), Mutfak Kimlik Diplomasi: Türkiye’de Gastro Diplomasi, Tün Kitap, Ankara.
 • Kutchesfahani, Sara (2006), “Iran’s Nuclear Challenge and European Diplomacy”, EPC Issue Paper, No. 46, March 2006.
 • Lane, Philippe (2013), French Scientific and Cultural Diplomacy, Liverpool University Press, http://www.jstor.org.ezproxy.bu.edu/stable/j.ctt5vjg4z, (Online: 20.11.2016).
 • Lašas, Ainius (2013), “Legacies of Srebrenica: The Dutch Factor in EU-Serbian Relations”, Political Psychology, Vol. 34, No. 6, 2013.
 • Martin, Nat (2014), “Cultural Value of the British Council and BBC World Service: a Comparative Examination of Annual Reports, 1952- 1978”, http://www.open.ac.uk/researchprojects/diasporas/sites/www.open.ac.uk.researchprojects.diasporas/files/BC%20%26%20BBCWS%20Annual%20Reports,%201952-78.pdf, (Online 21.11.2016).
 • Melissen, Jan (2005), “The New Environment”, New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations”, in Jan Melissen (Edt.), Studies in Diplomacy and International Relations, Palgrave.
 • Meydan, Filiz (1989), “Türk Mutfağı”, Milli Folklor, C. 1, S. 3, Eylül, ss. 20- 21.
 • Milburn, Sarah S. (2009), “Power, Patronage and Presence: How France Preserved Its Influence in the Former Afrique Euatoriale Française, 1960- 1995”, Proquest Dissertation and Theses, Proquest Dissertations Publishing, http://search.proquest.com.ezproxy.bu.edu/docview/304993382/
 • Murray, Stuart and Pigman, Geoffrey Allen. (2014), “Mapping the Relationship Between International Sport and Diplomacy”, Sport in Society, vol.17, issue 9, ss. 1098-1118.
 • Nirwandy, Noor and Ahmad Azran Awang (2014), “Conceptualizing Public Diplomacy Social Convention Culinary: Engaging Gastro Diplomacy Warfare for Economic Branding”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 130 (2014) 325-332.
 • Nuroğlu, Elif (2013), Dizi Turizmi: Orta Doğu ve Balkanlar’dan Gelen Turistlerin Türkiye’yi Ziyaret Kararında Türk Dizileri Ne Kadar Etkili?, https://www.researchgate.net/publication/261002399_Dizi_Turizmi_Orta_Dogu_Ve_Balkanlar%27dan_Gelen_Turistlerin_Turkiye%27yi_Ziyaret_Kararinda_Turk_Dizileri_Ne_Kadar_Etkili?enrichId=rgreq-bafe01f86c44e6b7fff7dda8f84ce461-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MTAwMjM5OTtBUzoxMDEyNzE0NjU4ODk4MDVAMTQwMTE1NjQxMDQzMQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf, (Online: 20. 05. 2019).
 • Nye, Joseph S. (1990), “Soft Power”. Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary (Autumn, 1990), pp. 153-171.Obradovic-Wochnik, Jelena and Alexander Wochnik (2012), “Europeanising the ‘Kosovo Question’: Serbia’s Policies in the Context of EU Integration”, West European Politics, 35:5, 1158-1181.
 • Oğuzlu, Tarık (2010), “Turkey and Europeanization of Foreign Policy?”, Political Science Quarterly, Winter 2010/2011, Vol.125(4), pp.657-0_8
 • Oktay, Emel (2012), “NATO’nun Dönüşümü ve Kamu Diplomasisi’nin Artan Rolü”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 9, Sayı 34 (Yaz 2012), s. 125-149.
 • Öztermiyeci, Murat (2018), “THY ve İstanbul Yeni Havalimanının Türkiye’nin Yumuşak Gücüne Etkileri” içinde Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu (Edts.), Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler, Nobel Yayınları, Ankara 2018.
 • Perinçek, Doğu (2012), Perinçek-İsviçre Davası: Ermeni Soykırımı Yalanı AİHM’de, Kaynak Yayınları, İstanbul 2012.
 • Phillips, David L. (2004), “Turkey's Dreams of Accession”, Foreign Affairs, 1 September 2004, Vol.83 (5), pp.86-97.
 • Rius-Ulldemolins, Jaoquim ve Mariano Martin Zamorano (2015), “Spain’s nation BrandingProject Marca Espana and its Cultural Policy: The Economic and Political Instrumentalization of a Homogeneous and Simplified Cultural Image”, International Journal of Cultural Policy, Vol. 21, No.1, pp. 20-40
 • Sanberk, Özdem and Altınay, Hakan (2008), Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç, http://arsiv.sabah.com.tr/2008/01/08/haber,A9BC3A84BEF146B2BF13D4F0ED804C08.html, (Online: 20. 05. 2019).
 • Sauer, Tom (2007), “Coercive Diplomacy by the EU: The Iranian Nuclear Weapons Crisis”, Third World Quarterly, Vol. 28, No.3, pp 613-633.
 • Schubert, Samuel R., Johannes Pollak and Elina Brutschin (2014), “Two Futures: EU-Russia Relations in the Context of Ukraine”, Eur J Futures Res (2014) 2:52, Springer.
 • Smith, Karen E. (2014), “Is the European Union’s Soft Power in Decline?”, Current History, Vol 113(761), pp. 104-109, http://search.proquest.com.ezproxy.bu.edu/docview/1506937903?accountid=9676&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo, (Online 19.05.2019).
 • Smith, Mitchell P. (2006), “Soft Power Rising: Romantic Europe in the Service of Practical Europe”, World Literature Today, Vol. 80, No. 1 (Jan. - Feb., 2006), pp. 20-23, Board of Regents of the University of Oklahoma.
 • Somut-Olmayan-K%C3%BClt%C3%BCrel-Miras%C4%B1-Temsili-Listesi, (Online 02.06.2018)
 • Trombetta, Raffaela (2012), “The Making of EU Foreign Policy-Does Lisbon Matter? A View from Within”, içinde Federiga Bindi ve Irina Angelescu (Edts), The Foreign Policy of the European Union, Brookings Institution Press. (2012), http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt12618t.23
 • TRTHaber (2016), “"Gezici Türk Kahvesi" kamyonu Toronto'da”, 14.04.2016, https://www.trthaber.com/haber/yasam/gezici-turk-kahvesi-kamyonu-torontoda-244848.html, (Online 10.05.2019).
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (2015), Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu, http://www.tika.gov.tr/tr/yayin/liste/turkiye_kalkinma_yardimlari_raporlari-24, (Online: 21.03.2017).
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (2016), TİKA 2016 İdare Faaliyet Raporu, http://www.tika.gov.tr/tr/yayin/liste/tika_faaliyet_raporlari-22, (Online: 21.03.2017).
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (ty), Hakkımızda, http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/hakkimizda-14649, (Online: 24.03. 2017).UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, “Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye”, http://www.unesco.org.tr/Pages/126/123/UNESCO-%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-
 • Volten, Peter (2016), “Hard Power versus Soft Power or a Balance Between the Two?”, All Azimuth, Vol.5, No.2, July 2016, 91-94.
 • Yıldırım, Gonca (2014), Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi: “Türkiye Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Örneği Çerçevesinde Kültürel Diplomasi”, Unpublished Doctorate Thesis, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yılmaz, Ayhan Nuri (2018), “Kültür ve Sanatın Ulusal Tanınırlığının Pozitifleştirilmesinde Bir Araç Olarak Kullanılması: Türkiye’nin Kültürel Yumuşak Güç Potansiyeli”, in Ayhan Nuri Yılmaz and Gökmen Kılıçoğlu (Edts.), Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler, Nobel Yayınları, Ankara 2018.
 • Yılmaz, Ayhan Nuri and Kılıçoğlu, Gökmen (2017), “Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Kullanımı ve Diğer Ülkeler Üzerindeki Olumlu Etkisi”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 8, S. 15, s. 83- 118.
 • Yılmaz, Ayhan Nuri and Kılıçoğlu, Gökmen (2015), “Kafkaslardaki Türk Dili ve Kültürünün Etkisi; Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Açısından Bölgedeki Siyasi Projeksiyonlar”, Yeni Türkiye, yıl 21, sayı 75, ss. 176- 203.
 • Yılmaz, Sait (2008), “Avrupa Birliği ve Postmodern Jeopolitik”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-merkezleri/avrupa-birligi-arastirmalari-merkezi/avrupa-birligi-ve-postmodern-jeopolitik, (Online: 03.05.2019).
 • For info: http://erzurumportali.com/shf/4713/2011-Erzurum-Universiade-Kis-Universite-Oyunlari
 • For info: http://istanbul2010.org/
 • For info: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/mesleki-e%C4%9Fitim-program%C4%B1
 • For info: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/okul-e%C4%9Fitimi-program%C4%B1
 • For info: http://www.expo2015.org/en/
 • For info: http://www.slowfood.com/#
 • For info: http://www.taf.org.tr/2010/04/19/eyof-2011-trabzon/
 • For info: http://www.tff.org/default.aspx?pageID=1143&ftxtID=15462
 • For info: http://www.tutav.org.tr/tutav-genel-bilgiler
 • For info: https://ab.gov.tr/45362.html
 • For info: https://www.dw.com/tr/g%C3%B6rkemli-olimpiyat-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F%C4%B1/a-16128903
 • For info: https://estambul.cervantes.es/tr/default.htm
 • For info: https://farabi.yok.gov.tr/farabi-degisim-programi
 • For info: https://mevlana.yok.gov.tr/en
 • For info: https://mevlana.yok.gov.tr/temel-bilgiler
 • For info: https://softpower30.com/country/france/?country_years=2015
 • For info: https://softpower30.com/country/germany/?country_years=2016,2017,2018
 • For info: https://softpower30.com/country/turkey/?country_years=2015%2C2017
 • For info: https://www.erasmusprogramme.com/
 • For info: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/tr
 • For info: https://www.yee.org.tr
 • For info: https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandaslar/genel-bilgi
Birincil Dil en
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0597-6884
Yazar: Ayhan Nuri YILMAZ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3161-1907
Yazar: Gökmen KILIÇOĞLU
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 30 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad603497, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2297 - 2350}, doi = {10.15869/itobiad.603497}, title = {Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ayhan Nuri and Kılıçoğlu, Gökmen} }
APA Yılmaz, A , Kılıçoğlu, G . (2019). Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 2297-2350 . DOI: 10.15869/itobiad.603497
MLA Yılmaz, A , Kılıçoğlu, G . "Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2297-2350 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/603497>
Chicago Yılmaz, A , Kılıçoğlu, G . "Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2297-2350
RIS TY - JOUR T1 - Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis AU - Ayhan Nuri Yılmaz , Gökmen Kılıçoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.603497 DO - 10.15869/itobiad.603497 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2297 EP - 2350 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.603497 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.603497 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis %A Ayhan Nuri Yılmaz , Gökmen Kılıçoğlu %T Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.603497 %U 10.15869/itobiad.603497
ISNAD Yılmaz, Ayhan Nuri , Kılıçoğlu, Gökmen . "Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 2297-2350 . https://doi.org/10.15869/itobiad.603497
AMA Yılmaz A , Kılıçoğlu G . Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis. itobiad. 2019; 8(3): 2297-2350.
Vancouver Yılmaz A , Kılıçoğlu G . Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 2297-2350.
IEEE A. Yılmaz ve G. Kılıçoğlu , "Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 2297-2350, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.603497