Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2010 - 2026 2019-09-30

Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini
A Hedonic Estimation of Housing Rental Prices in Turkey

Rüştü YAYAR [1] , Mücella BURSAL [2]


Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılı hane halkı bütçe araştırmaları mikro veri seti kullanılarak Türkiye konut sektöründeki kira fiyatlarını etkileyen değişkenlerin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2796 gözlem verisi kullanılarak veriler doğrusal, logaritmik doğrusal ve tam logaritmik modellerle test edilmiş ve en anlamlı model tahminlerinin tam logaritmik (log-log) modelden elde edildiği tespit edilmiştir. Tam logaritmik model sonuçlarına göre konutlarda konutun sağlık merkezine yakınlığı, konutun garaj,  havuz, asansör ve çocuk oyun alanına sahip olması, ısıtma sistemlerinden kalorifer, kombi, soba kullanımı, konutun müstakil, ikiz sıralı ve 10 daireden fazla apartman içesinde olmasının konutun kira bedelleri üzerinde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte hanenin yıllık kullanılabilir geliri ve aylık harcaması arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuş iken, bina yılı ve oda sayısı arasında anlamlı ilişki tespit edilmemiştir.

In this study, it was aimed to determine the variables affecting rental prices of the housing sector in Turkey using a micro data set from the household budget survey by the Statistics Institute of Turkey, in 2017. For that purpose, the data were tested with linear, logarithmic-linear and full logarithmic models using 2796 observational data and it was found that the most significant model estimates were derived from the full logarithmic (log-log) model. According to the full logarithmic model results, it was determined that there were significant relationships between the proximity of the housing to the health center, having a garage, pool, an elevator and children's playground, utilization of heating systems such as central heating, combi and stove, being self-contained, twin row and located in an apartment building with more than 10 flats and the rental costs of the housing. In addition, while there was a significant relationship between the annual usable income and monthly expenditure of the housing; no significant relationship was found between the building age and the number of rooms.

 • Aliağaoğlu, A. (2016). Balıkesir şehri’nde kiracılık. Eastern Geographical Review, 20(36), 183-200.
 • Amca, F. (2016). Gayrimenkul değerlemesi ve Denizli Merkez'de bir uygulama. Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan, Y., Ceritoğlu, E., & Kanık, B. (2013). The effects of demographic changes on the long term housing demand in Turkey. Munich Personal RePEc Archive.
 • Asteriou, D. (2006). Applied econometrics: A modern approach using EViews and Microfit. New York: Palgrave Macmillan.
 • Başlevent, C. ve Şahinkaya, H. (2010) “Estimation of Apartment Prices in Turkey: Regional Differencies and Some Spesification, http://ssrn.com/abstract=1687052or http://dx.doi.org/ 10.2139/ ssrn.1687052, (14.07.2012).
 • Beamish, J. O., Carucci Goss, R., & Emmel, J. (2001). Lifestyle influences on housing preferences. Housing and Society, 28(1-2), 1-28.Çetintahra, G. E., & Çubukçu, E. (2011). Çevre estetiğinin konut fiyatlarına etkisi. ITU Journal Series A: Architecture, Planning, Design, 10(1).
 • Durkaya, M., & Yamak, R. (2004). Türkiye'de konut piyasasının talep yönlü analizi. İktisat İşletme ve Finans, 19(217), 75-83.
 • Dokko, J., Doyle, B. M., Kiley, M. T., Kim, J., Sherlund, S., Sim, J., et al. (2011), “Monetary policy and the global housing bubble”, Economic Policy, 237–287.
 • Ermisch, J., Findlay, J., & Gibb, K. (1996), “The price Elasticity Of Housing Demand in Britain: Issues Of Sample Selection”, Journal of Housing Economics, 5(1), 64–86.
 • Greene, W. H. (2003). Econometric analysis. Fifth Edi¬tion, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Kain, J. F., & Quigley, J. M. (1970). Measuring the value of housing quality. Journal of the American Statistical Association, 65(330), 532-548.Kuttner, K. N. (2012), “Low Interest Rates and Housing Bubbles: Still No Smoking Gun”, in The Role of Central Banks in Financial Stability: How Has It Changed?, World Scientific, 159–185.
 • Kördiş, G., Işık, S., & Mert, M. (2014). Antalya’da konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin hedonik fiyat modeli ile tahmin edilmesi. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(28), 103-132.
 • Mutluer, D. (2008). Gayrimenkul fiyatlarının derlenmesi ülke örnekleri ve Türkiye için bir uygulama. TISK Academy/TISK Akademi, 3(6), 241-278.
 • Omay, R. E., Aydın, D., & Mammadov, M. (2007). Semiparametrik toplamsal regresyon modeli ile tahmin: Eskişehir’deki evlerin kira fiyatları ve özellikleri arasındaki ilişkilerin analizi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1), 153-159.
 • Öztürk, N., & Fitöz, E. (2012). Türkiye’de konut piyasasının belirleyicileri: Ampirik bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 5(10), 21-46.
 • Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition. Journal of Political Economy, 82(1), 34-55.
 • Selim, S., & Demirbilek, A. (2009). Türkiye’deki konutların kira değerinin analizi: Hedonik model ve yapay sinir ağları yaklaşımı. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 73-90.
 • Tosun, E. K., & Fırat, Z. (2012). Kentsel mekandaki değişimler ve kişilerin konut tercihleri: Bursa örneği. Business and Economics Research Journal, 3(1), 173-195.
 • Türel, A. (1981). Ankara’da konut fiyatlarının mekansal farklılaşması. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 97-109.
 • Tiwari, P., Parikh, K., & Parikh, J. (1999), “Effective Housing Demand in Mumbai (Bombay) Metropolitan Region Metropolitan Region”, Urban Studies 36 (10), 1783–1809.
 • Temurlenk, M. S. ve Özçelık, A. (2003). Erzurum’da konut kiralarının hedonic model yaklaşımıyla incelenmesi, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Uğurlar, A., & Eceral, T. Ö. (2014). Ankara’da mevcut konut (mülk ve kiralık) piyasasına ilişkin bir değerlendirme. İdealkent, 5(12), 132-159.
 • Ulusoy, A., & Vural, T. (2001). Kentleşmenin sosyo ekonomik etkileri. Belediye Dergisi, 7(12), 8-14.
 • Uysal, D., & Yiğit, M. (2016). Türkiye’de konut talebinin belirleyicileri (1970-2015): Ampirik bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 19(1), 185-209.
 • Wen, H. Z., Sheng-hua, J., & Xiao-yu, G. (2005). Hedonic price analysis of urban housing: an empirical research on Hangzhou, China. Journal of Zhejiang University-Science A, 6(8), 907-914.
 • Yayar, R., & Karaca, S. S. (2014). Konut fiyatlarına etki eden faktörlerin hedonik modelle belirlenmesi: TR83 bölgesi örneği. Ege Academic Review, 14(4), 509-518.
 • Yayar, R., & Gül, D. (2014). Mersin kent merkezinde konut piyasası fiyatlarının hedonik tahmini. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 87-100.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6758-4715
Yazar: Rüştü YAYAR

Orcid: 0000-0003-2744-355X
Yazar: Mücella BURSAL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 29 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad597554, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2010 - 2026}, doi = {10.15869/itobiad.597554}, title = {Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini}, key = {cite}, author = {Yayar, Rüştü and Bursal, Mücella} }
APA Yayar, R , Bursal, M . (2019). Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 2010-2026 . DOI: 10.15869/itobiad.597554
MLA Yayar, R , Bursal, M . "Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2010-2026 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/597554>
Chicago Yayar, R , Bursal, M . "Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2010-2026
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini AU - Rüştü Yayar , Mücella Bursal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.597554 DO - 10.15869/itobiad.597554 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2010 EP - 2026 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.597554 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.597554 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini %A Rüştü Yayar , Mücella Bursal %T Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.597554 %U 10.15869/itobiad.597554
ISNAD Yayar, Rüştü , Bursal, Mücella . "Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 2010-2026 . https://doi.org/10.15869/itobiad.597554
AMA Yayar R , Bursal M . Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini. itobiad. 2019; 8(3): 2010-2026.
Vancouver Yayar R , Bursal M . Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 2010-2026.
IEEE R. Yayar ve M. Bursal , "Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 2010-2026, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.597554