Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1596 - 1612 2019-09-30

Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği)
Translation Activities of the Holy Quran in Uzbekistan During the Soviet Era (An Example of “Sharq Yulduzi” Journal)

Yunus ABDURAHİMOĞLU [1]


Bilindiği gibiKur’an-ı Kerim miladi 610 yılında Hz. Peygamber (s.a.v.)’e vahiy yoluyla indirilmeye başlamıştır. Allah’a ve Peygamberine iman eden Müslümanlar o tarihten itibaren Kur’an-ı Kerim’i kendileriyle özleştirmeye ve gündelik hayatlarında tatbik etmeye çabalamışlardır. Bu sebeple de Arapça olarak nazil olan mukaddes kitabı kendi dillerine tercüme etmeye gayret etmişlerdir. 

Bu çalışmada Özbekistan’da Sovyetler Birliği döneminde inançları yüzünden baskı ve zulümgören Özbeklerin, Gorbaçov’un yeniden yapılanma ve şeffaflık politikası sonucunda dini açıdan serbestliğe kavuşmalarıyla manevi değerlerini yeniden canlandırma adına Kur’an-ı Kerim’’i Özbek Türkçesine tercüme etme gayretleri konu edilecektir. Bu dönemdeÖzbek Türkçesine çevrilen Kur’an-ı Kerim’in Şark Yulduzı dergisindeki yayım süreci ve tercüme özellikleri araştırılarak tanıtılmaya çalışılacaktır.

As is known, the Qur'anic Guide for People, the Holy Quran began to be downloaded through revelation to the Prophet (peace be upon him) in 610. Muslims who believe in Allah and His Messenger have been trying to identify the Quran with themselves and apply it to their daily lives. For that reason, they have been trying to translate the Holy Scripture, which was descended from Arabic, into their own language.

The study will focus on the efforts of the Uzbeks, who had faced oppression and tyranny due to their beliefs in Uzbekistan during the Soviet era, to translate the Quran into Uzbek Turkish for the purpose of reviving their spiritual values after regaining their religious freedom as a result of Gorbachev’s policy of reconstruction and transparency. It will be tried to search and introduce the publication process and interpretation features of the Quran, which was translated into Uzbek Turkish during that era, in the Sharq Yulduzi Journal. 

 • Абдуллаев И. (1989). Қуръони карим, Фан ва Турмуш Журнали, 56 (8), 22-23.
 • Алибек Р. (1990). Тараққиёт Зид Фикрларнинг Тўқнашувида, Шарқ Юлдузи Журнали, 59 (3).
 • Ata A. (2004). Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) Karahanlı Türkçesi (Giriş- Metin- Notlar- Dizin), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Celal V. (2018). İslâm Medeniyetinin Yitik Mirası Harezm Me’mun Akademisi, Ankara: Araştırma Yayınları.
 • Erol T. (2019). Kırgız Türkçesi Kur’an-ı Kerim’ Tercümesinde Dini Terimler, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 7 (16).
 • Hamidullah M. (2016). Kur’an-ı Kerim’ Tarihi, (Çev: Abdulaziz Hatip ve Mahmud Kanık), İstanbul: Beyan Yayınları.
 • Ҳошимов Ў. (Муҳаррир). (1990). Қуръон Таржимаси Хусусида, Шарқ Юлдузи Журнали, 59 (5).
 • Ҳошимов Ў. (Муҳаррир). (1991). Изланишнинг Машаққатли Йўллари, Шарқ Юлдузи Журнали, 60 (6).
 • Küçük M. (2014). Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kur’an Tercümesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Мансур А. (1990). Қуръон, Шарқ Юлдузи Журнали, 59 (3-12).
 • Мансур А. (1991). Қуръон, Шарқ Юлдузи Журнали, 60 (1-12).
 • Мансур А. (1992). Қуръон, Шарқ Юлдузи Журнали, 61 (1-2).
 • Муҳаммад Юсуф М.С. (1990). Улкан Маънавий Мерос, Шарқ Юлдузи Журнали, 59 (3).
 • Şemsuddîn es- Serahsî. (1989). Kitabu’l- Mebsut Cilt 1, Beyrut: Daru’l- Marife.
 • https://ziyouz.uz/ozbek-ziyolilari/sha-x-alouddin-mansur-1952/
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3008-5397
Yazar: Yunus ABDURAHİMOĞLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 26 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad582865, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1596 - 1612}, doi = {10.15869/itobiad.582865}, title = {Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği)}, key = {cite}, author = {Abdurahi̇moğlu, Yunus} }
APA Abdurahi̇moğlu, Y . (2019). Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1596-1612 . DOI: 10.15869/itobiad.582865
MLA Abdurahi̇moğlu, Y . "Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği)" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1596-1612 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/582865>
Chicago Abdurahi̇moğlu, Y . "Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği)". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1596-1612
RIS TY - JOUR T1 - Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği) AU - Yunus Abdurahi̇moğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.582865 DO - 10.15869/itobiad.582865 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1596 EP - 1612 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.582865 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.582865 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği) %A Yunus Abdurahi̇moğlu %T Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği) %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.582865 %U 10.15869/itobiad.582865
ISNAD Abdurahi̇moğlu, Yunus . "Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği)". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 1596-1612 . https://doi.org/10.15869/itobiad.582865
AMA Abdurahi̇moğlu Y . Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği). itobiad. 2019; 8(3): 1596-1612.
Vancouver Abdurahi̇moğlu Y . Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 1596-1612.
IEEE Y. Abdurahi̇moğlu , "Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği)", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 1596-1612, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.582865