Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2256 - 2271 2019-09-30

Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry
Türkiye’nin Demir Çelik Sektörünün Rekabet Gücünün Karşılaştırmalı Analizi

Hayrettin KESGİNGÖZ [1] , Serkan DİLEK [2] , Muharrem YELDAN [3]


The values of the Grubel-Lloyd, Vollrath and CEP indices are important indices used to show the countries' competitiveness levels. Turkey wants to prove and maintain its presence in the iron and steel sector, which has been the locomotive sector of industrialization for years. Turkey's iron and steel industry competitiveness, to a comparative analysis with other countries Grubel-Lloyd, volrath and Kip indices were calculated for the years 2001-2017. As a result of analysis, Turkey; it operates in-industry trade against the USA, Germany, China, Britain and Russia. In Addition, it has a comparative advantage in the field of iron and steel and its competitiveness is quite high. The country where we have the highest competitive power and export share from these 5 countries is USA, considering the intra-industry trade values. The USA is followed by China, Britain, Germany and Russia respectively. In industrial trade, which is the feature of Industrialised Country, Turkey sells significant amounts of iron-steel out and also buys it from outside. Considering these analyses; In the iron and steel sector, which is a capital intensive sector, iron-steel sector investments should be encouraged in order to maintain the increase continue in competitiveness observed against the USA, Germany, China, Britain and Russia and to increase its competitiveness. For this, financial arrangements such as the necessary infrastructure investments and tax incentives appear to be a viable policy.

Grubel-Loyd, Volrath ve Kip endeksleri değerleri ülkelerin rekabet düzeylerini göstermekte kullanılan önemli endekslerdir. Türkiye yıllar itibariyle sanayileşmenin lokomoif sektörü olan demir-çelik sektöründe varlığını dünyaya ispatlamak ve sürdürmek istemektedir. Türkiye’nin demir-çelik sektörünün rekabet gücünü ülkelerle karşılaştırmalı olarak analiz etmek için Grubel-Loyd, Volrath ve Kip endeksleri 2001-2017 yılları için hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Türkiye; ABD, Almanya, Çin, İngiltere ve Rusya’ya karşı endüstri içi ticaret gerçekleştirmektedir. Ayrıca demir-çelik alanında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ve rekabet gücü oldukça yüksektir. Bu 5 ülkeden en yüksek rekabet gücü ve ihracat payına sahip olduğumuz ülke endüstri içi ticaret değerlerini de düşünürsek ABD’dir. ABD’yi sırasıyla Çin, İngiltere, Almanya ve Rusya izlemektedir. Sanayileşmiş ülke özelliğini olan endüstri içi ticarette Türkiye önemli miktarlarda demir-çeliğini dışarıya satmakta ve yine dışardan da satın almaktadır. Bu analizler göz önüne alınırsa; sermaye yoğun bir sektör olan demir-çelik sektöründe ABD, Almanya, Çin, İngiltere ve Rusya’ya karşı gözlemlenen rekabet gücündeki artışı devam ettirebilmek ve rekabet gücünü artırabilmek için demir-çelik sektörü yatırımlar teşvik edilmelidir. Bunun için gerekli altyapı yatırımları ve vergi teşvikleri gibi mali düzenlemelerin yapılması uygun bir politika olarak gözükmektedir.

 • Aktan, C. C. ve Vural, Y.İ. (2004). Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri. Ankara: TİSK Yayını Rekabet Dizisi.
 • Altay, H. (2008). “Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Kapsamında Türk Endüstrilerinin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Rekabet Gücü Düzeylerinin İncelenmesi: 1995-2007” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 21, Ağustos 2008, 215-240.
 • Altıntaş, N. ve Akpolat, A. (2013) “Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki Rekabet Analizi” Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(6): 33-42.
 • Atik, H. (2005). Yenilik ve Ulusal Rekabet Gücü. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bashimov G (2017). Tarım ve gıda ürünlerinde endüstri-içi ticaretin analizi: Türkiye ve Rusya örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4), 155-167.
 • Bozdoğan, E.T. and Erkan , B. (2019), “Şangay İşbirliği Örgütü Üyelerinin Katma Değeri Yüksek Ürün İhracatındaki Uzmanlaşma Düzeyleri”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(3), 140-154
 • Dilek, Serkan (2017), Oyun Teorisi Eşliğinde Sanayi Ekonomisi. Seçkin Yayınları
 • Erkan, B. (2012), “Türkiye’nin Geleneksel Tarım İhraç Ürünlerinde Uzmanlaşma Düzeyi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 75-83.
 • Erkekoğlu, H., Kılıçarslan, Z. And Göknar, H. (2014), “Kayseri İlinin Mobilya Sektörü Rekabet Gücü: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 1-22.
 • Erün, Gülay (2010). “Türkiye ile AB, Gıda ve Canlı Hayvan Sektörü Dış Ticaretinde Endüstri-İçi Ticaret Analizi”. Ekonomi Bilimleri Dergisi 2 (1): 71-78.
 • Gürpınar, K. and Barca, M. (2007), “Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 41-61
 • Kara, O, Şahin, Ö, Bekar, İ and Kayacan, B. (2019), “Endüstriyel Ağaç ve Ahşap Ürünleri Sektörünün Uluslararası rEkabet Gücü Analizi: Türkiye Örneği”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(1), 15-32.
 • Kaya, Ö. And Oduncu, A. (2016), “Türk Tekstil Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Değerlendirmesi”, Akademik Bakış Dergisi, 54, 418-428
 • Küçüksakarya, Sevilay (2016). “Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Endüstri-İçi Ticareti Üzerine Bir İnceleme”. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2): 2741.
 • Markusen, J. (1992). Productivity, Competitiveness, Trade Performance and Real Income:the Nexus Among Four Concepts.Minister of Supply and Services, Canada, 8.
 • Şahin, Dilek (2015). “Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Endüstri içi Ticaretinin Statik Analizi: AB-15 Ülkeleri ile Karşılaştırma”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2): 49-66.
 • Şahin, Dilek (2016a). “Faktör Yoğunluğuna Göre Endüstri-İçi Ticaretin Statik Ölçümü: Türkiye Örneği”. Akademik Bakış Dergisi 54: 174-187.
 • Şahin, Dilek (2016b), “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi ile Türkiye ve Çin’in Sektörel Rekabet Gücünün Karşılaştırması”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 127-148
 • Vollrath, T.L. Weltwirtschaftliches Archiv (1991) 127: 265. https://doi.org/10.1007/BF02707986
 • Zhang, Zhaoyong (2004). Country Specific Factors and The Pattern of Intra-Industry Trade in China’s Manufacturing. Seoul: Korea Institute for International Economic Policy CNAEC Research Series.
Birincil Dil en
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5143-4891
Yazar: Hayrettin KESGİNGÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0393-4509
Yazar: Serkan DİLEK

Orcid: 0000-0002-0393-4509
Yazar: Muharrem YELDAN
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 30 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad576164, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2256 - 2271}, doi = {10.15869/itobiad.576164}, title = {Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry}, key = {cite}, author = {Kesgi̇ngöz, Hayrettin and Di̇lek, Serkan and Yeldan, Muharrem} }
APA Kesgi̇ngöz, H , Di̇lek, S , Yeldan, M . (2019). Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 2256-2271 . DOI: 10.15869/itobiad.576164
MLA Kesgi̇ngöz, H , Di̇lek, S , Yeldan, M . "Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2256-2271 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/576164>
Chicago Kesgi̇ngöz, H , Di̇lek, S , Yeldan, M . "Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2256-2271
RIS TY - JOUR T1 - Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry AU - Hayrettin Kesgi̇ngöz , Serkan Di̇lek , Muharrem Yeldan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.576164 DO - 10.15869/itobiad.576164 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2256 EP - 2271 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.576164 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.576164 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry %A Hayrettin Kesgi̇ngöz , Serkan Di̇lek , Muharrem Yeldan %T Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.576164 %U 10.15869/itobiad.576164
ISNAD Kesgi̇ngöz, Hayrettin , Di̇lek, Serkan , Yeldan, Muharrem . "Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 2256-2271 . https://doi.org/10.15869/itobiad.576164
AMA Kesgi̇ngöz H , Di̇lek S , Yeldan M . Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry. itobiad. 2019; 8(3): 2256-2271.
Vancouver Kesgi̇ngöz H , Di̇lek S , Yeldan M . Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 2256-2271.
IEEE H. Kesgi̇ngöz , S. Di̇lek ve M. Yeldan , "Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 2256-2271, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.576164