Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2272 - 2296 2019-09-30

Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme
Determinants of Social Capital and Innovation; A Investigation for Duzce Province

Recep KOÇ [1] , Bekir Sami OĞUZTÜRK [2]


Türkiye’nin iki büyük şehri İstanbul ve Ankara’nın arasında merkezi bir coğrafi konuma sahip olan Düzce ilinin umulan refah seviyesine ulaşılmasında özellikle kişi başı geliri artırıcı katma değerin inovasyonla yapılacağı düşünülen çalışmada; inovasyonu artırıcı bir unsur olarak sosyal sermayenin mevcudiyetinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

Buna istinaden, çalışmanın literatür bölümünde konuya yön gösterecek yapılan çalışmaların özetlerine yer verilmiştir. Çalışmada yapılmak istenen analiz ile ilgili göstergeler belirlenmeye çalışılmıştır. Veri analizinde, inovasyon ve sosyal sermaye ile ilgili göstergelerin en anlamlı sonuçlar verecek gösterge ve faktör yüklerini elde etmek için faktör analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sosyal sermaye belirleyicileri içerisinde en fazla etkisi olan değişkenin bin kişi başına düşen STK sayısı, inovasyon için ise MARKA TESCİL sayısı olarak görülmüştür

For Duzce, which have a central geographical locatioan between Ankara and İstanbul of Turkey, which is anticipated to reach high welfare level, Especially at paper that is taught that added value will increase the per capita income with inovatif activities that precense of social capital  is as a factor enhancing innovation needs to be improved by it.

 

Based on this, summaries of the studies conducted in the literature section of the study are given. In the next chapters, the indicators related to the analysis to be performed in the study were tried to be determined. Afterwards, factor analyzes were performed to obtain the most significant results of the indicators related to innovation and social capital. As a result, the number of STK per thousand inhabitants of the variable with the highest effect on social capital was seen as the number of TRADEMARK REGISTRATION for innovation.        

 • Akçomak, I. S., & ter Well, B. (2009). Social Capital, Innovatio and Growth: Evidence from Europe. European Economic Review, 53(5), 544-567.
 • Aslan, S. (2016). Türkiye'de Sosyal Sermaye Bileşenlerinden Güven Hakkındad Bir Değerlendirme. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 181-204.
 • Barrutia, J. M., Echebarria, C., & Lopez, A. (2010). Social and innovation: an empirical analysis in the context of European regions. Faculty of Economics and Busines Administration University of the Basque (Spain). https://www.academia.edu/6815696/Social_capital_and_innovation_an_empirical_analysis_in_the_context_of_European_regions adresinden alındı
 • Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. J. Richardson içinde, Handbook of theory and Research for Sociology of Education (s. 241-258). New York: Grenwood Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirme Kullanımı. Kuram ve Uyuglamada Eğitim Yönetimi(32), 470-483.
 • Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94(94), 95 - 120.
 • Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambrige: Harward University Press.
 • Cristoforou, A. (2003). Social Capital and Economic Growth: The Case Of Greece. London: London School of Economics, European Institute, The 1st PhD Symposium on Social Science Researce in Greece.
 • Demir, S. A. (2011). Aile ve Sosyal Sermaye İlişkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 897-915.
 • Filiztekin, A. (2009). Türkiye'nin Rekabet Endeksi . Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi (s. 8-39). içinde EDAM.
 • Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperty . New York: Free Press.
 • Gök, M. (2016). Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sermaye. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0(52), 655-683.
 • Hvızdkova, I., & Urbancikova, N. (2014). The Level of Scoial Capital, Innovation and Competitiveness in the Countries of the European Union (EU). European Spatioan Research and Policy, 21(1), 123-136.
 • Işık, S., Duman, K., & Korrkmaz, A. (2004). Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler Bir Faktör Analizi Uygulaması. D.E.Ü İ.İ.B.F Dergisi, 19(1), 45-69.
 • Kaiser, H. F. (1974). An index od factor simplicity. 39, 31-36.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi. Ş. Kalaycı, & A. S. Subaşı (Dü.) içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (s. 319-332). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Karagül, M., & Masca, M. (2005). Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Bahar(1), 37 - 52.
 • Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebillir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi(28), 175-193.
 • Koç, R. (2013). Antalya tarım sektöründe işletmelerin yerel paydaşlar ile ilişkileri üzerine inovasyon açısından bir inceleme. ISPARTA: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Yüksek Lİsans Tezi.
 • Landry, R., Amara, N., & Lamarı, M. (2002). Does social capital determine innovation? To what extent? Technological Forecasting and Social Change, 69(7), 681-701.
 • MEB. (2018). Strateji Geliştirme Başkanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/ adresinden alındı
 • Murphy, L., Huggins, R., & Thompson, P. (2017). Social capital and innovation: A comparative analysis of regional policies. Sage Journals in Environment and, 34(6), 1025-1057.
 • Neira, I. (2009). An Emprirical Approach to Trust and Growth in the European Countries. Applied Econometrics annd International Development, 9(2), 63-72.
 • Nielsen, K. (2003). Socal Capital and Innovation Policy. Network Instıtunional Theory Research Paper, 10/03, Roskilde University.
 • OECD. (2001). The Well Being of Nations: The Role of Human and Social Capital. Centre for Educational Research and Innovation. http://www.oecd.org/site/worldforum/33703702.pdf . adresinden alındı
 • Palomino, J. P., & Ausina, E. T. (2012). Social Capital, Investment and Economic Growth Evidence For Spanish Provinces. Documentos de Trabajo 14 . Fundacion BBVA. http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_14_2012_web.pdf. adresinden alındı
 • Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78.
 • Putnam, R. D., Leonardi, R., & Naneti, R. (1993). Making Democrasy Work: Cİvic Traditions in Modern Italy. UK: Princeton Univesity Press.
 • Sabatini, F. (2006). The Empirics of Social Capital and Economic Development: A Critical Perspective. https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/12097/1/wp060015.pdf adresinden alındı
 • Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. Cambrige, Mass: Harvard University Press.
 • Sungur, O., Koç, R., & Dulupçu, M. A. (2014). Antalya'da Tarım Ve Tarımla İlişkili Firmaların İnovasyon Ve Yerel Aktörlerle İşbirliği Faaliyetlerinin Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(1), 1-15.
 • Taşçı, K., & Özsan, M. E. (2011). Bölgesel Hoşnutsuzluk Endeksi. 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (s. 1-17). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Tüysüz, N. (2011). Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açıından Önemi ve Sosyal Sermaye Endeksinin Hesaplanması. Ankara: Kalkınma Bakanlığı (Uzmanlık Tezi).
 • Verhees, F., & Meulenberg, T. (2004). ,Market orientation, innovativeness, product inovation, and performance in small firms. Journal of Small Business Management, 42(2), 134-154.
 • Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society, 27, 151 - 208.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2626-9414
Yazar: Recep KOÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (DR)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3076-9470
Yazar: Bekir Sami OĞUZTÜRK
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 25 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad573319, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2272 - 2296}, doi = {10.15869/itobiad.573319}, title = {Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Koç, Recep and Oğuztürk, Bekir Sami} }
APA Koç, R , Oğuztürk, B . (2019). Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 2272-2296 . DOI: 10.15869/itobiad.573319
MLA Koç, R , Oğuztürk, B . "Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2272-2296 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/573319>
Chicago Koç, R , Oğuztürk, B . "Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2272-2296
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme AU - Recep Koç , Bekir Sami Oğuztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.573319 DO - 10.15869/itobiad.573319 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2272 EP - 2296 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.573319 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.573319 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme %A Recep Koç , Bekir Sami Oğuztürk %T Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.573319 %U 10.15869/itobiad.573319
ISNAD Koç, Recep , Oğuztürk, Bekir Sami . "Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 2272-2296 . https://doi.org/10.15869/itobiad.573319
AMA Koç R , Oğuztürk B . Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme. itobiad. 2019; 8(3): 2272-2296.
Vancouver Koç R , Oğuztürk B . Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 2272-2296.
IEEE R. Koç ve B. Oğuztürk , "Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 2272-2296, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.573319