Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2081 - 2098 2019-09-30

Determinants of Short Selling Price: An Application on the Borsa Istanbul Financial Index (XUMAL)
Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama

Nida ABDİOĞLU [1] , Sinan AYTEKİN [2]


Investors desiring to evaluate their savings in capital markets can obtain returns in the form of capital gains and dividend payments. The investor who only desires to obtain capital gain will be able to obtain returns by selling the purchased security at a higher price in the future. The investor can also take an advantage of price reductions in totally opposite market movements. This condition is expressed with the concept of short selling, which is defined as the investor’s selling or giving directions to sell the securities that he does not possess. From this point of view, in this study aiming to determine the factors that impact short selling price; a panel regression analysis was performed with the daily short selling price data of 93 firms that were listed in the Borsa Istanbul Financial Index between the years 2015 and 2018. As a result of the analysis, it was determined that there were statistically significant and positive correlations between the weighted mean short selling price (WMP) which is the dependent variable and short selling price volatility (VOL), DPRICE and YPRICE which are the independent variables. Considering the year dummy variables; it was found that there was a positive and significant correlation between WMP and HACIM, whereas there was no significant correlation between WMP and stock return. 

Tasarruflarını sermaye piyasalarında değerlendirmek isteyen yatırımcıların elde edebilecekleri getiriler sermaye kazancı ve kar payıdır. Sadece sermaye kazancı elde etmek isteyen yatırımcı satın aldığı menkul kıymeti ileride bir tarihte daha yüksek fiyattan satarak getiri elde edebilecektir. Yatırımcı, bunun tersi piyasa hareketlerinde de fiyat düşüşlerinden faydalanabilir. Bu durum yatırımcının sahip olmadığı menkul kıymetleri satması ya da satışı için emir vermesi anlamına gelen açığa satış kavramı ile açıklanmaktadır. Buradan hareketle açığa satış fiyatına etki eden faktörlerin belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada Borsa İstanbul mali endeksinde işlem gören 93 firmanın 2015-2018 yılları arasındaki günlük açığa satış verileri ile panel regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, bağımlı değişken olan ağırlıklı ortalama açığa satış fiyatı (AOF) ile bağımsız değişkenler olan açığa satış fiyat volatilitesi (VOL), DFİYAT ve YFİYAT arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Yıl kukla değişkenleri göz önüne alındığında ise AOF ile HACİM arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunurken AOF ile hisse getirisi arasında anlamlı ilişkinin varlığına dair bir bulguya ulaşılamamıştır.

 • Aitken, M. J., Frino, A., Mccorry, M. S. ve Swan, P. L. (1998). “Short Sales Are Almost Instantaneously Bad News: Evidence from the Australian Stock Exchange”, The Journal of Finance, 53 (6), 2205-2223.
 • Aksoy, M., Uysal, Ö. ve Karatepe, S. (2011). “Hisse Senedi Ödünç İşlemleri ve Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası: Hisse Senedi Ödünç Komisyon Oranları ve Açığa Satış İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, 61 (2), 187-216.
 • Asquith, P., Pathak, P. A. ve Ritter, J. R. (2005). “Short Interest, Institutional Ownership, and Stock Returns”, Journal of Financial Economics, 78, 243-276.
 • Baklaci, H .F., Suer, O. ve Yelkenci, T. (2016). “A Closer Insight into the Causality Between Short Selling Trades and Volatility”, Finance Research Letters, 17, 48-54.
 • Beber, A. ve Pagano, M. (2013). “Short-Selling Bans Around the World: Evidence from the 2007–09 Crisis”, The Journal of Finance, 68 (1), 343-381.
 • Blau, B. M., Fuller, K. P. ve Van Ness, R. A. (2011). “Short Selling Around Dividend Announcements and Ex-Dividend Days”, Journal of Corporate Finance, 17 (3), 628-639.
 • Blau, B. M., Van Ness, B. F. ve Van Ness, R. A. (2009). “Short Selling and the Weekend Effect for NYSE Securities”, Financial Management, 38 (3), 603-630.
 • Boehmer, E. ve Wu, J. J. (2013). “Short Selling and the Price Discovery Process”, The Review of Financial Studies, 26 (2), 287-322.
 • Chen, M. ve Zheng, Z. (2008). “The Impact of Short Selling on the Volatility and Liquidity of Stock Markets: Evidence from Hong Kong Market”, http://efinance.org.cn/cn/aboutme/cmx3.pdf, 10.05.2019.
 • Coşkun, Y. (2010). “Kredili İşlemler ve Küresel Kriz Açısından İMKB’de Açığa Satış İşlemleri”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47 (547), 77-94.
 • Çankaya, S., Eken, M. H. ve Ulusoy, V. (2012). “The Impact of Short Selling on Intraday Volatility: Evidence from the Istanbul Stock Exchange”, International Research Journal of Finance and Economics, 93, 202-212.
 • Dechow, P. M., Hutton, A. P., Meulbroek, L. ve Sloan, R. G. (2001). “Short-Sellers, Fundamental Analysis, and Stock Returns”, Journal of Financial Economics, 61 (1), 77-106.
 • Deev, O. ve Linnertova, D. (2014). “The Determinants of ETFs Short Selling Activity”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 669-673.
 • Diether, K. B., Lee, K. H. ve Werner, I. M. (2005). “Can Short-sellers Predict Returns? Daily Evidence”, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.146.1&rep=rep1&type=pdf, 07.05.2019.
 • Elitaş, C. ve İlarslan, K. (2009). “Açığa Satış ve Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 43, 137-153.
 • Henry, O. T. ve Mckenzie, M. (2006). “The Impact of Short Selling on the Price‐Volume Relationship: Evidence from Hong Kong”, The Journal of Business, 79 (2), 671-691.
 • Jones, C. M. ve Lamont, O. A. (2002). “Short-Sale Constraints and Stock Returns”, Journal of Financial Economics, 66, 207-239.
 • Jung, C. S., Kim, W. ve Lee, D. W. (2013). “Short Selling by Individual Investors: Destabilizing or Price Discovering?”, Pacific-Basin Finance Journal, 21, 1232-1248.Karabacak, S. (2002). Açığa Satış İşlemleri Yeterlik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi, İstanbul, http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/429, 08.05.2019.
 • Kot, W. H. (2007). “What Determines the Level of Short-Selling Activity?”, Financial Management, 36 (4), 123-141.
 • Lamont, O. A. ve Stein, J. C. (2004). “Aggregate Short Interest and Market Valuations”, American Economic Review, 94 (2), 29-32.
 • Lecce, S. (2011). The Impact of Short-Selling in Financial Markets, Doctoral Dissertation, Discipline of Finance Faculty of Business and Economics University of Sydney, Australia.
 • Li, Y. ve Zhang, L. (2015). “Short Selling Pressure, Stock Price Behavior, and Management Forecast Precision: Evidence from a Natural Experiment”, Journal of Accounting Research, 53 (1), 79-117.
 • Li, Z., Lin, B., Zhang, T. ve Chen, C. (2017). “Does Short Selling Improve Stock Price Efficiency and Liquidity? Evidence from a Natural Experiment in China”, The European Journal of Finance, 24 (15), 1350-1368.
 • Linnertova, D. (2015). “Cross Sectional Analysis of Short Sale Determinants on U.S. Blue Chips”, Financial Assets and Investing, 6 (2), 21-35.
 • Linnertova, D. (2016). “Testing of Short Sale Hypotheses on NYSE”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 220, 261-270.
 • Lynch, A., Nikolic, B., Yan, X. ve Yu, H. (2014). “Aggregate Shortselling, Commonality, and Stock Market Returns”, Journal of Finance, 17, 199-229.
 • Mckenzie, M. ve Henry, O. T. (2012). “The Determinants of Short Selling: Evidence from the Hong Kong Equity Market”, Accounting and Finance, 52 (1), 183-216.
 • Mertzanis, C. (2015). “Short Selling Regulation, Return Volatility and Market Volatility in the Athens Exchange”, Studies in Economics and Finance, 34 (1), 143-164.
 • Nagel, S. (2005). “Short Sales, Institutional Investors and the Cross-Section of Stock Returns”, Journal of Financial Economics, 78, 277-309.
 • Özçalık, S. G. ve Aytekin, S. (2019). “Türkiye Ödünç Pay Piyasası: BIST Bankacılık Endeksi’nde Açığa Satışın Belirleyicileri”, 10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Özet Bildiri Kitabı: 147.
 • Platt, H. D. (2004). “A Fuller Theory of Short Selling”, Journal of Asset Management, 5 (1), 49-63.
 • Sharma, N. (2017). “Impact of Short Selling in Financial Markets”, Journal of Social Science Research, 11 (3), 2447-2481.
 • Sobaci, C., Sensoy, A. ve Erturk, M. (2014). “Impact of Short Selling Activity on Market Dynamics: Evidence from an Emerging Market”, Journal of Financial Stability, 15, 53-62.
 • Sochi, M. ve Swidler, S. (2018). “A Test of Market Efficiency When Short Selling Is Prohibited: A Case of the Dhaka Stock Exchange”, Journal of Risk and Financial Management, 11 (59), 1-17.
 • Wang, S. F. ve Lee, K. H. (2015). “Do Foreign Short-Sellers Predict Stock Returns? Evidence from Daily Short-Selling in Korean Stock Market”, Pacific-Basin Finance Journal, 32, 56-75.
 • Zhong, Y. ve Li, S. (2016). “Margin Trading and Short Selling on Stock Liquidity: Evidence from the Expansion of Marginal Securities in Chinese Stock Market”, 9th International Symposium on Computational Intelligence and Design, Proceedings Book: 82-86.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8498-9893
Yazar: Nida ABDİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1502-2643
Yazar: Sinan AYTEKİN
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 29 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad568523, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2081 - 2098}, doi = {10.15869/itobiad.568523}, title = {Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Abdi̇oğlu, Nida and Ayteki̇n, Sinan} }
APA Abdi̇oğlu, N , Ayteki̇n, S . (2019). Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 2081-2098 . DOI: 10.15869/itobiad.568523
MLA Abdi̇oğlu, N , Ayteki̇n, S . "Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2081-2098 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/568523>
Chicago Abdi̇oğlu, N , Ayteki̇n, S . "Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2081-2098
RIS TY - JOUR T1 - Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama AU - Nida Abdi̇oğlu , Sinan Ayteki̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.568523 DO - 10.15869/itobiad.568523 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2081 EP - 2098 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.568523 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.568523 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama %A Nida Abdi̇oğlu , Sinan Ayteki̇n %T Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.568523 %U 10.15869/itobiad.568523
ISNAD Abdi̇oğlu, Nida , Ayteki̇n, Sinan . "Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 2081-2098 . https://doi.org/10.15869/itobiad.568523
AMA Abdi̇oğlu N , Ayteki̇n S . Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama. itobiad. 2019; 8(3): 2081-2098.
Vancouver Abdi̇oğlu N , Ayteki̇n S . Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 2081-2098.
IEEE N. Abdi̇oğlu ve S. Ayteki̇n , "Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 2081-2098, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.568523