Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1931 - 1948 2019-09-30

Metropolitan Municipalities and Social Services: A Review on the Kocaeli Metropolitan Municipality
Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme

Metin ÖZKARAL [1] , Büşra YAŞAR [2]


Social service discipline is a whole of systematic applications and paradigms, handling individual’s problems and aiming to increase social welfare in order to eliminate social deprivations. For the realization of social service activities, various public institutions take actions. One of these public intitutions is local administration. In our country, one of the most powerful local administration structures is undoubtedly “Metropolitan Municipality”. In the study, we have investigated problems concerning the social service area, which is involved in the legislation regarding metropolitan municipalities, and the applicability of social service activities. In order to obtain more perceptible data, we have interviewed the experts working within the body of the Kocaeli Metropoliton Municipality. According to the results of the study; it is realized that important functions have been carried out. It is also crucial to increase the rate of specialist employment, to create moral support processes for the stuff and to increase the coordination among institutions.

Sosyal hizmet disiplini; bireyin problemlerini ele alan, sosyal yoksunluklarının giderilmesiiçin sosyal refahı arttırmayı amaçlayan bir uygulama ve paradigma bütünüdür. Sosyal hizmet faaliyetlerinin gerçekleşmesi içinçeşitli kamu kuruluşları eylemlerde bulunmaktadır. Bu kamu kuruluşlarından birisi de mahalli idarelerdir. Ülkemizdeki en güçlü mahalli idari yapılanmalarından birisi de kuşkusuz Büyükşehir belediyeleridir. Bu araştırmada, Büyükşehir belediyelerini ilgilendiren mevzuatta yer alan sosyal hizmet alanına ilişkin sorunlar ve faaliyetlerin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Daha somut bilgiler elde edebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan uzmanlardan mülakat tekniği kullanılarak bilgi alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; önemli işlevlerin yerine getirildiği görülmekle birlikte; uzman istihdam sayısının arttırılması, personele dönük manevi destek süreçlerinin oluşturulması ve kurumlar arası koordinasyonun arttırılması önem arz etmektedir.

 • Arıkboğa, E. (2013). Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli.
 • Aydın, H. (2010). Yerel Yönetimlerin Sosyal Hizmetler Ekseninde Değerlendirilmesi, Mahalli İdareler Dergisi, Şubat, S.186, s.1-8.
 • Berk, A.(2003).Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri. Sayıştay Dergisi, S. 49.
 • Cılga, İ. (2004). Bilim ve Meslek Olarak Türkiye’de Sosyal Hizmet. Ankara.
 • Dönümcü, Ş. (2004). Yaşamla Bütünleşen Bir Mesleğin Öyküsü. Sema Kut ve Sosyal Hizmet. Ankara.
 • Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu Raporu. 2009.
 • Eke, A. (1985). Anakent Yönetimi ve Yönetimler Arası İlişkiler: Batı Deneyimi ve Türkiye, Amme İdaresi Dergisi, C.18, S.4.
 • Ergun, T. ; Polatoğlu, A. (1992). Kamu Yönetimine Giriş. Ankara: TODAİE Yayınları, No:241.
 • Gülşin, H. (2008). Büyükşehir Belediyeleri İle İlçe Belediyeleri Ve İlk Kademe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler Ve Sorunlar. Konya.
 • Kut, S. (1988). Sosyal Hizmet Mesleği. Ankara.
 • Kut, S. (1991), Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler. Keleş, R.; J. Nowak; İ. Tomanbay. (Drl.). Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler. Ankara: Selvi, s. 155-158.
 • Ortaylı, İ. (1985). Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği. Hil Yayınları. İstanbul.
 • Özkaral, M. ; Akgül, A. ; Dur, K. (2018). İlçe Belediyeleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları: Safranbolu Örneği, Alanya 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, Türkiye.
 • Şeker, A.(2012). Sosyal Hizmete Giriş. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2533. Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1504. Eskişehir.
 • Tarımeri, N. (2008). Çocuk Koruma(ma) Kanunu II. Ankara: SABEV.
 • Tomanbay, İ. (1991). Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Tarihi. Keleş, R.; J. Nowak; İ. Tomanbay. (Drl.). Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler. Ankara: Selvi.
 • Tomanbay, İ. (1999). Sosyal Çalışma Sözlüğü. Ankara: Selvi.
 • Tortop, N. (1999). Mahalli İdareler. Yargı Yayınları, Ankara.
 • Tuzcuoğlu, F. (2003) Metropoliten Yönetim. Sakarya Kitabevi. Sakarya.
 • 03 Temmuz 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 10 Temmuz 2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 22 Şubat 2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
 • 24 Mayıs 1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • 01 Temmuz 2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu
 • 08 Mart 2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmelik
 • 03 Temmuz 2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
 • https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/birimler/sosyal-hizmetler-sube-mudurlugu/80
Birincil Dil tr
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3209-7260
Yazar: Metin ÖZKARAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4021-1115
Yazar: Büşra YAŞAR
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 16 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad565191, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1931 - 1948}, doi = {10.15869/itobiad.565191}, title = {Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Özkaral, Metin and Yaşar, Büşra} }
APA Özkaral, M , Yaşar, B . (2019). Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1931-1948 . DOI: 10.15869/itobiad.565191
MLA Özkaral, M , Yaşar, B . "Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1931-1948 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/565191>
Chicago Özkaral, M , Yaşar, B . "Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1931-1948
RIS TY - JOUR T1 - Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme AU - Metin Özkaral , Büşra Yaşar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.565191 DO - 10.15869/itobiad.565191 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1931 EP - 1948 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.565191 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.565191 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme %A Metin Özkaral , Büşra Yaşar %T Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.565191 %U 10.15869/itobiad.565191
ISNAD Özkaral, Metin , Yaşar, Büşra . "Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 1931-1948 . https://doi.org/10.15869/itobiad.565191
AMA Özkaral M , Yaşar B . Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme. itobiad. 2019; 8(3): 1931-1948.
Vancouver Özkaral M , Yaşar B . Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 1931-1948.
IEEE M. Özkaral ve B. Yaşar , "Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 1931-1948, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.565191