Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2141 - 2156 2019-09-30

Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları
Reflections of the Sense of Nationalism on the Turkish Management System During Ataturk’s Era

Gökmen KANTAR [1]


Milliyetçilik düşüncesi, modern çağda sanayi devrimi ile birlikte 19.yy’ın sonlarına doğru Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik akımının etkisi, tarihine ve kültürüne önem veren, Türklerde de tesirli olmuş, Cumhuriyet dönemiyle birlikte milliyetçilik daha da yaygınlaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’te milliyetçiliği ülkü edinmiştir. Özellikle milli mücadele döneminde Türk Milliyetçiliğine ve bağımsız yaşama azmine vurgu yapılmıştır. Bu milli şuur üzerine kurulan Cumhuriyet ve inkılâplar milliyetçilik tabanına göre konumlandırılmıştır. Bu temelin esası Türk Milletini, dünya uygarlık âlemi içerisinde modern ve milli medeniyet seviyesine ulaştırmaktır. Bu çalışmanın amacı, Atatürk’ün düşüncelerinin temeli olan milliyetçilik fikrini siyasi, tarihi ve yönetimsel açıdan değerlendirerek; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde milliyetçilik ilkesinin, Türk yönetim sistemine yansımalarını incelemektir. 

The idea of nationalism appeared in Europe toward the end of the 19th century together with the industrial revolution in the modern age. The Turks who give great importance to their culture and history were affected deeply by the influence of nationalism which became more widespread in the Republican period. Mustafa Kemal Ataturk, the Founder of the Turkish Republic, adopted nationalism as an ideal. He always emphasized the importance of Turkish nationalism and the determination of independent living especially during the national struggle period. The Republic and revolutions which were established on the basis of that national consciousness were positioned according to the foundation of nationalism. The essence of that foundation is to carry the Turkish nation to the modern and national civilization level in the world civilization. The purpose of the study is to evaluate the idea of nationalism which is the basic of Ataturk’s thoughts from a political, historical and administrative aspect and to examine its effects on the Turkish management system during the foundation of the Turkish Rebublic.                                                         

 • Alakel, M. (2011). İlk Dönem Cumhuriyet Türkiye’si Ulus İnşası Sürecinde Milliyetçilik ve Sivil-Etnik İkilemine Dair Teorik Tartışmalar. Gazi Akademik Bakış Dergisi, 5(9), 1-30.
 • Anderson, B. (1995). Hayali Cemaatler. Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Arsal, S., M. (2018). Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları. İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Arslan, N. (1961). Atatürk'ün Söylev Ve Demeçleri I ve II / T.B.M. Meclisinde ve C.H.P. Kurultaylarında 1919-1938 - 1906- 1938. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Atatürk, M.K (1933). Onuncu Yıl Nutku. 3 Ocak 2019 tarihinde http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/onuncu-yil-soylevi adresinden erişildi.
 • Atatürk, M.K.(1970).Nutuk. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Avcı, C. (2003). Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı. Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınevi.
 • Babüroğlu, S. (1982). Atatürk Dönemi ve Sonrası Kamu İktisadi Teşebbüsleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Biricikoğlu, H. (2018). Kamu Yönetimi. 03 Ocak 2019 tarihinde http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/68781/46568/4._hafta.pdf adresinden erişildi.
 • Dinç, S. (2008). Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Milliyetçilik İlkesi. 7 Ocak 2019 tarihinde http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/sait_dinc_ataturkcu_dusunce_sistemi_milliyetcilik_ilkesi.pdf adresinden erişildi.
 • Erşan, M. (2006).Mustafa Kemal Atatürk’ün Batılılaşma Hakkındaki Düşünceleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 39-50.
 • Feyzioğlu, T. (1985). Atatürk ve Milliyetçilik. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I(2), 353-411.
 • Feyzioğlu, T. (1987).Atatürk ve Milliyetçilik. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Georgeon, F. (2006). Türk Modernleşmesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gökçen, S. (2018).Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kuruluşunda Türk Milliyetçiliğinin Tesirleri. Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss.21-29), İstanbul: Sonsuztürk Stratejik Araştırmalar Merkezi.
 • İNAN, A., A. (1969). Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Kafesoğlu, İ. (1970). Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.
 • Kılıç, M. (2007).Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Milliyetçiliğinin Tipolojisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,16, 113-140.
 • Kocatürk, U. (1999). Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Kushner, D. (1979). Türk Milliyetçiliğinin doğuşu (1876-1908), çeviren Ş. Serdar Türet ve Diğerleri, İstanbul: Kervan Yayınları.
 • Oğuzlu, H., T. (2007). Dünya Düzenleri ve Güvenlik: Ulus-Devlet Güvenlik Anlayışı Aşılıyor Mu, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 6, 1-35.
 • Şener, B. (2014). Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Egemenlik Olguları, Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7( XVIII), 51-77.
 • Uğuz, Hülya Ekşi ve Rukiye Saygılı (2016). Küresel Dünyada Ulus Devlet. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi,16(32), 127-147.
 • Uzun, Turgay (2010). Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Kaynakları. Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, 28, 253-268.
 • Yanık, Celalettin ve Mustafa Kara (2016). Milliyetçiliğe Yönelik İki Kuramın Değerlendirilmesi: Modern Milliyetçi Kuram ve Etno-Sembolcü Milliyetçi Yaklaşım. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 559-582.
 • Yıldırım, Emre (2014). Türkiye’de Milliyetçilik ve Milli Kimlik: Türkçülügün Keşfi ve Ulus-Devletleşme Sürecinde Türk Milli Kimliği, TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, 28, 73-95.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5120-110X
Yazar: Gökmen KANTAR
Kurum: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 30 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad555434, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2141 - 2156}, doi = {10.15869/itobiad.555434}, title = {Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları}, key = {cite}, author = {Kantar, Gökmen} }
APA Kantar, G . (2019). Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 2141-2156 . DOI: 10.15869/itobiad.555434
MLA Kantar, G . "Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2141-2156 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/555434>
Chicago Kantar, G . "Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2141-2156
RIS TY - JOUR T1 - Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları AU - Gökmen Kantar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.555434 DO - 10.15869/itobiad.555434 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2141 EP - 2156 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.555434 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.555434 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları %A Gökmen Kantar %T Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.555434 %U 10.15869/itobiad.555434
ISNAD Kantar, Gökmen . "Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 2141-2156 . https://doi.org/10.15869/itobiad.555434
AMA Kantar G . Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları. itobiad. 2019; 8(3): 2141-2156.
Vancouver Kantar G . Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 2141-2156.
IEEE G. Kantar , "Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 2141-2156, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.555434