Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1967 - 1990 2019-09-30

Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği
A Research on Brand Dependency in the Purchasing Process: A Case Study in Adiyaman University

Ramazan ASLAN [1] , Abdurrahman ÖZBEYAZ [2]


Brand is one of the key factors determining the purchasing behaviors of consumers. Creating a brand impact in the purchasing process is profoundly important for both having superiority over competitors and reducing marketing costs. In the study, a questionnaire study was conducted to measure the brand effect in the purchasing process and 379 students attending Adiyaman University were chosen as sample using random methods. Within the scope of the study, a questionnaire form consisting of two parts was used as data collection tool. In the first part, the participants were asked questions about demographics and in the second part, questions about brands related with different product categories. According to the analysis results; it is seen that the difference between average use and preference rates in smartphones are higher than other product categories. Also, significant proportional differences were detected between the brands used and preferred in other product categories. This situation shows us that the brand has an important contribution in the purchasing process. Besides, when the effects of brand and price were examined according to the variable of gender in the purchasing process; it was seen that there was no statistically significant difference.              

 • Aaker, David. 2014. Markalama Başarıya Ulaştıran 20 Temel İlke. ed. Nadir Özata. MediaCat.
 • Akgün, Vasviye Özlem. 2008. “Modern Alışveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya Ilinde Bir Uygulama.” Selçuk Üniversitesi.
 • Akyüz, Zülkif Fatih. 2009. “Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Kararındaki Etkisi: Ankara Bölgesi Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma.” Gazi Üniversitesi.
 • Azmak, Eda. 2006. “Tüketici Satınalma Karar Sürecinde Marka Bağımlılığının Etkisi; Beyaz Eşya Ürünleri Üzerine Bir Uygulama.” Muğla Üniversitesi.
 • Baykal, C. 1999. “Türk Mal ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması ve Marka Oluşturulması.” Dış Ticarette Durum 45.
 • Bristow, Dennis N., Kenneth C. Schneider, and Drue K. Schuler. 2002. “The Brand Dependence Scale: Measuring Consumers’ Use of Brand Name to Differentiate among Product Alternatives.” Journal of Product & Brand Management 11(6): 343–56. http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/10610420210445488.
 • Büyükyavuz, Celal Özgür. 2008. “Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Spor Ayakkabılarına Ilişkin Marka Kişiliği Algılarındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Araştırma.” İstanbul Üniversitesi.
 • Can, Emel. 2007. “Marka ve Marka Yapılandırma.” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22(1): 225–37. http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/1612/5000011213-5000017746-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 • Cemalcılar, İlhan. 1999. Pazarlama - Kavramlar, Kararlar. İstanbul: Beta.
 • Cengiz, Ekrem. 2009. “Tüketicilerin Ürün Tercihinde Rol Oynayan Ürün Menşeinin, Marka, Fiyat ve Kalite Değişkenleri Açısından İncelenmesi.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23(2): 155–74.
 • Cömert, Yavuz, and Yakup Durmaz. 2006. “Tüketicinin Tatmini İle Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması.” Journal of Yaşar University 1(4): 351–75.
 • Deniz, Müjgan Hacıoğlu. 2011. “Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi.” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 1(61): 243–68.
 • Erdil, T. Sabri, and Yeşim Uzun. 2010. Marka Olmak. 2nd ed. Beta.
 • Ersin, Meltem. 1999. “Tüketici Satın Alma Karar Aşamasında Marka Bağımlılığı Etkisi ve Meyve Suyu Tüketicileri.” Marmara Üniversitesi.
 • Eru, Oya. 2007. “Marka Bağımlılığını Etkileyen Faktörler: Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulam.” Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Kantarcı, Öget et al. 2017. Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret. İstanbul. http://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2017/04/TUSIAD_E-Ticaret_Raporu_2017.pdf.
 • Khan, Matin. 2006. “Consumer Behaviour.” In Consumer Behaviour and Advertising Management, New Delhi: New Age Internatıonal (P) Limited, 391.
 • Kotler, Philip. 2000. Pazarlama Yönetimi. ed. Nejat Muallimoğlu. Beta Basım.
 • Kotler, Philip, and Nancy Lee. 2007. Kamu Sektöründe Pazarlama. İstanbul: MediaCat.
 • Kurtuldu, Hüseyin Sabri. 2008. “Markalı Ürünler Kullananları Kullanmayanlardan Ayıran Faktörler.” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(25): 71–89.
 • Mucuk, İsmet. 2017. Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Odabaşı, Yavuz. 2000. Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetim. 8th ed. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Özer, Sinem. 2005. “Elektronik Ortamda Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Sadakatinin Sağlanmasındaki Rolü.” Marmara Üniversitesi.
 • Özgüven, Nihan, and Ezgi Karataş. 2010. “Genç Tüketicilerin Marka Kişiliği Algılamalarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: MCDonald’s ve Burger King.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(11): 27.
 • Pak, Halil, and Berna Tarı Kasnakoğlu. 2014. “Markaya Düşkünlük Kavramı Ve Ürün Kategorisine Göre Farklılıklar.” Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 14: 75–86.
 • Singh, Jagwinder, and B B Goyal. 2009. “Mobile Handset Buying Behavior of Different Age and Gender Groups.” International Journal of Business and Management 4(5). http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/1772.
 • Tek, Ömer Baybars, and Engin Özgül. 2010. Modern Pazarlama İlkeleri. İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Tunç, Deniz. 2007. “Marka Tercihlerinin Oluşumunda Reklamların Tüketicinin Farklı Demografik Özelliklerine Ilişkin Değişen Rolü (Şampuan Ürününe Yönelik Bir Araştırma).” Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Türkay, Ayşegül. 2011. “Satın Alma Davranışları Açısından Üniversite Öğrencileri Arasında Marka Bağımlılığının Önemi: Batı Akdeniz Üniversiteleri Üzerinde Bir Uygulama.” Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Türken, Büşra. 2016. “Bisküvi Sektöründe Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi.” Bahçeşehir Üniversitesi.
 • TürkPatent. 2017. “Marka Başvuru Rehberi.” Türk Patent Ve Marka Kurumu: 30. http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/65F971CA-5A9F-49C1-A009-4F95FFD46AEF.pdf (September 5, 2018).
 • Yılmaz, Özer. 2009. “Demografik Faktörlerin Perakendeci Markası Seçim Sürecine Etkileri Üzerine Bir Uygulama.” Balıkesir Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1427-8543
Yazar: Ramazan ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2724-190X
Yazar: Abdurrahman ÖZBEYAZ
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mart 2019
Kabul Tarihi : 2 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad546532, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1967 - 1990}, doi = {10.15869/itobiad.546532}, title = {Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Aslan, Ramazan and Özbeyaz, Abdurrahman} }
APA Aslan, R , Özbeyaz, A . (2019). Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1967-1990 . DOI: 10.15869/itobiad.546532
MLA Aslan, R , Özbeyaz, A . "Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1967-1990 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/546532>
Chicago Aslan, R , Özbeyaz, A . "Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1967-1990
RIS TY - JOUR T1 - Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği AU - Ramazan Aslan , Abdurrahman Özbeyaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.546532 DO - 10.15869/itobiad.546532 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1967 EP - 1990 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.546532 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.546532 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği %A Ramazan Aslan , Abdurrahman Özbeyaz %T Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.546532 %U 10.15869/itobiad.546532
ISNAD Aslan, Ramazan , Özbeyaz, Abdurrahman . "Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 1967-1990 . https://doi.org/10.15869/itobiad.546532
AMA Aslan R , Özbeyaz A . Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği. itobiad. 2019; 8(3): 1967-1990.
Vancouver Aslan R , Özbeyaz A . Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 1967-1990.
IEEE R. Aslan ve A. Özbeyaz , "Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 1967-1990, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.546532