Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1634 - 1653 2019-09-30

Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi
A Musical and Literary Examination of Folk Song Examples of The Samsun Province

Levent ÖZER [1] , Attila ÖZDEK [2] , Soner ALGI [3]


Bu araştırma TRT repertuvarında Samsun iline kayıtlı bulunan halk ezgilerinin müzikal ve edebî yönlerinin incelenmesi amacıyla yapılmış betimsel bir araştırmadır. Çalışmada Karadeniz ve Samsun yöresinin müziği, Samsun ilindeki müzik eğitimi ve müzikle ilişkili kurumlar, ilin tarihi ve coğrafi özellikleri, ilin coğrafi konumunun müzik kültürüne olan etkileri, yörede yaygın olarak kullanılan çalgılar ve halk oyunları hakkında genel bilgiler verilmiştir. TRT sözlü ve sözsüz repertuarında Samsun iline kayıtlı toplam 28 halk ezgisi tespit edilmiş ve bu ezgiler alfabetik sıraya göre incelenmiştir. Bütün ezgiler; makamsal yapı, ses genişlikleri, usul ve edebî özelliklerine göre incelenmiştir. Elde edilen veriler yorumlanmış ve bu verilerden bazıları grafikler ile sunulmuştur.  Sonuçta elde edilen bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.                           

The study is a descriptive study conducted to examine musical and literary aspects of the folk songs recorded in the province of Samsun in the TRT repertoire. In the study general information were provided about music, music education and music related institutions in Samsun province, historical and geographical features of the city, the effects of the geographical location  on music culture of the city, instruments and folk dances widely used in the Black Sea and Samsun regions. A total of 28 lyric and instrumental folk songs were determined from TRT repertoire, which belong to Samsun province and the songs were examined in alphabetic order. All the folk songs were examined according to their musical structure, sound width, style and literary order. The obtained data were interpreted and some of these data were presented with graphics. In conclusion, suggestions were made in accordance with the findings obtained. 

 • Kaynakça / ReferenceATEŞ, M. (2008). TRT Repertuarındaki Şarkışla Yöresine Ait Türkülerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • EROĞLU, D. Kürşat. (2005). T.R.T Repertuvarındaki Kırıkkale Türkülerinin Ezgisel Yapı Makam-Ayak Nazım Türü ve Usul Yönünden İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • DEMİR, Z. (1999). TRT Repertuvarında Bulunan Denizli Türkülerinin Makam-Ayak, Tür ve Usul Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • KAPTAN, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Rehber Yayınevi.
 • KARAGENÇ, M. (1999). TRT Repertuvarında Bulunan Kütahya Türkülerinin Makam-Ayak, Tür ve Usul Yönünden İncelenmesi Tahlili, Yüksek Lisans Tezi, EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • KARASAR, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • KINIK, M. (2007). Kayseri Türkülerinin Müziksel Tahlili, Yüksek Lisans Tezi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • ŞENEL, Ü. (2009). Nevşehir Yöresi Türkülerinin Melodik Yapı Bakımından Analizi, Yüksek Lisans Tezi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • ŞENGÜL, M. (2004). T.R.T Repertuvarında Bulunan Erzurum Türkülerinin Makam-Ayak, Tür ve Usul Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • ÖZTÜRK, O. (2004). TRT Repertuvarındaki Kerkük Türkülerinin Tür ve Biçim Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • ÖZTÜRK, Okan M. (2014). Makam Müziğinde Ezgi ve Makam İlişkisinin Analizi ve Yorumlanması Açısından Yeni Bir Yaklaşım: Perde Düzenleri ve Makamsal Ezgi Çekirdekleri, Doktora Tezi, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. USANMAZ, Ç. Erdem. (2006). Bursa’ da Müzik Geleneği ve T.R.T Repertuvarındaki Bursa Türkülerinin Müzikal Analizi, Yüksek Lisans Tezi, SAKARYA ÜNİVERSİTESİSosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal, Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4286-3712
Yazar: Levent ÖZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7214-5928
Yazar: Attila ÖZDEK
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2354-2844
Yazar: Soner ALGI
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 3 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad532281, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1634 - 1653}, doi = {10.15869/itobiad.532281}, title = {Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özer, Levent and Özdek, Attila and Algı, Soner} }
APA Özer, L , Özdek, A , Algı, S . (2019). Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1634-1653 . DOI: 10.15869/itobiad.532281
MLA Özer, L , Özdek, A , Algı, S . "Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1634-1653 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/532281>
Chicago Özer, L , Özdek, A , Algı, S . "Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1634-1653
RIS TY - JOUR T1 - Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi AU - Levent Özer , Attila Özdek , Soner Algı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.532281 DO - 10.15869/itobiad.532281 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1634 EP - 1653 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.532281 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.532281 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi %A Levent Özer , Attila Özdek , Soner Algı %T Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.532281 %U 10.15869/itobiad.532281
ISNAD Özer, Levent , Özdek, Attila , Algı, Soner . "Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 1634-1653 . https://doi.org/10.15869/itobiad.532281
AMA Özer L , Özdek A , Algı S . Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi. itobiad. 2019; 8(3): 1634-1653.
Vancouver Özer L , Özdek A , Algı S . Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 1634-1653.
IEEE L. Özer , A. Özdek ve S. Algı , "Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 1634-1653, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.532281