Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1545 - 1558 2019-09-30

Factors Affecting the Transition Process of Healthcare Professionals to Universities
Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar

Nükhet BAYER [1] , Ece ZEYBEK YILMAZ [2] , Ayhan BAYRAM [3]


The purpose of the study is to determine the transition process of healthcare professionals, who had worked in clinics as doctors, nurses and physiotherapists before and then resigned and begun to work as university instructors, to universities, as well as factors affecting these processes. In the study, the instructors 7 of whom work in the department of nursing and health services, 3 in the department of physiotherapy-rehabilitation and 2 in the medical faculty were asked questions prepared via stylistic interview method, which is among qualitative research methods. Content analysis was applied to the data acquired via stylistic interview method. Analyses in the study were carried out using the NVivo 12 ProNitel Data Analysis Software. As a result of the analyses, it was determined that clinics and universities varied according to their working conditions and mobbing statuses; however, there was not much difference in terms of wage. It was found that the reasons of transition to universities arised from factors such as difficult working conditions, workload, personal development; clinics and universities had to cooperate and academicians with clinical experience would be more effective on students.         

Çalışmanın amacı daha önce kliniklerde doktor, hemşire ve fizyoterapist olarak çalışan daha sonra istifa ederek üniversitelerde öğretim elemanı olan sağlık çalışanlarının üniversiteye geçiş süreçleri ve bu süreçlerini etkileyen etmenleri belirlemektir.  Araştırmada 7 tanesi hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümünde, 3 tanesi fizyoterapi-rehabilitasyon bölümünde ve 2 tanesi de tıp fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarına nitel araştırma yöntemlerinden biçimsel mülakat yöntemiyle hazırlanan sorular sorulmuştur. Biçimsel mülakat yöntemiyle elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmada NVivo 12 ProNitel Veri Analiz Programı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda klinikler ve üniversitelerin çalışma şartları ve mobing durumlarına göre farklılık gösterdiği, ücret açısından çok fazla bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Üniversitelere geçiş nedenlerinin çalışma şartlarının zorluğu, iş yoğunluğu, kişisel gelişim, vb etkenlerden kaynaklandığı, kiliniklerle üniversitelerin iş birliği yapmaları gerektiği ve klinik deneyimi olan akademisyenlerin öğrenciler üzerinde daha etkili olabileceği belirlenmiştir.            

 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.Büyüköztürk, Şener (2012), Örneklem Yöntemleri, (Erişim Tarihi: 11.07.2018), http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf.
 • Çamlıbel, Z. (2010). İş Güçlüğü Ve İş Değiştirme Niyeti İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Kadın Çalışan Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Cheung, C. K. (2005). Adaptation to Work Restructuring Among Working People İn Hong Kong. The Journal of Socio-Economics, 34(3), 361–376.Creswell, J. W. (2017). Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri, H. Özcan (Ed), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elfering, A., Grebner, S., Gerber, H. & Semmer, N. K. (2008). Workplace Observation Of Work Stressors, Catecholamines And Musculoskeletal Pain Among Male Employees. Scandinavian Journal Of Work Environment & Health, 35(5), 337-344.
 • Eroğlu, F. (2000). Davranış Bilimleri, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Harris, D. N. (2001). Managment Of Work- Related Stres İn Nursing, Nursing Standard, 16(10), 47-52.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar – İlkeler – Teknikler. 23. Basım, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kudielka, B. M., Hanebuth, D., Kanel, R. V., Gander, M. L., Grande, G. & Fischer, J. E. (2005). Health Related Quality Of Life Measured By The SF 12 İn Working Populations: Associations With Psychosocial Work Characteristics. Interntional Journal Of Nursing Studies. 10(4), 429-440.
 • Leymann, H. (1996). The Content And Development Of Mobing At Work. Europen Journal Of Work And Organizational Psychology, 5(2), 165-184.
 • Moore, K. A. & Cooper, C. L. (1996). Stress İn Mental Health Professionals: A Theoretical Overview. International Journal Of Social Psychiatry, 42(2), 82-89.
 • Özdoğan, A. T. (2016). Örgütsel Tükenmişliğin İş Değiştirme Fikri Üzerindeki Etkileri : Öğretmenler Üzerine İstanbul’da Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Sixth European Working Conditions Survey (2015), European Foundation Fort He Improvement Of Living And Working Conditions, (Erişim Tarihi: 11.07.2018), Https://Www.Eurofound.Europa.Eu/Publications/Resume/2015/Working-Conditions/First-Findings-Sixth-European-Working-Conditions-Survey-Resume.
 • Stone, P. W., Mooney-Kane, C., Larson, E. L., Horan, T., Glance, L. G., Zwanziger, J. & Dick A. W. (2007). Nurse Working Conditions And Patient Safety Outcomes. Medical Care, 45(6), 551-578.
 • Vahey, D. C., Aiken L. H., Sloane, D. M., Clarke, S. P. & Vargas, D. (2004). Nurse Burnout And Patient Satisfaction. Medical Care, 42(2), 57-66.
 • Varol, F. (2017). Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminlerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Olan Etkisi: İlaç Sektörü Örneği, Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 200-208.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 10. Baskı, İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Zachariadou, T., Zannetos, S., Chira S., Gregoriou, S. & Pavlakis, A. (2019). Prevelence And Forms Of Workplace Bullying Among Helth Care Profeeionals İn Cyprus: Greek Version Of Leymann Inventory Of Psychological Terror Instrument. Safety And Health At Work, 9(3), 339-346.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal, İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3177-0596
Yazar: Nükhet BAYER
Kurum: LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6708-9017
Yazar: Ece ZEYBEK YILMAZ
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0640-8106
Yazar: Ayhan BAYRAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 28 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad527148, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1545 - 1558}, doi = {10.15869/itobiad.527148}, title = {Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar}, key = {cite}, author = {Bayer, Nükhet and Zeybek Yılmaz, Ece and Bayram, Ayhan} }
APA Bayer, N , Zeybek Yılmaz, E , Bayram, A . (2019). Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1545-1558 . DOI: 10.15869/itobiad.527148
MLA Bayer, N , Zeybek Yılmaz, E , Bayram, A . "Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1545-1558 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/527148>
Chicago Bayer, N , Zeybek Yılmaz, E , Bayram, A . "Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1545-1558
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar AU - Nükhet Bayer , Ece Zeybek Yılmaz , Ayhan Bayram Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.527148 DO - 10.15869/itobiad.527148 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1545 EP - 1558 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.527148 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.527148 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar %A Nükhet Bayer , Ece Zeybek Yılmaz , Ayhan Bayram %T Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.527148 %U 10.15869/itobiad.527148
ISNAD Bayer, Nükhet , Zeybek Yılmaz, Ece , Bayram, Ayhan . "Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 1545-1558 . https://doi.org/10.15869/itobiad.527148
AMA Bayer N , Zeybek Yılmaz E , Bayram A . Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar. itobiad. 2019; 8(3): 1545-1558.
Vancouver Bayer N , Zeybek Yılmaz E , Bayram A . Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 1545-1558.
IEEE N. Bayer , E. Zeybek Yılmaz ve A. Bayram , "Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 1545-1558, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.527148