Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1709 - 1742 2019-09-30

An Analysis of Political Advertisements Featured on the Basis of the 2018 General Elections in the Context of Attraction
2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi

Çiğdem ÇALAPKULU [1] , Yasin BOZDEMİR [2]


In the struggle for power in democratic communities, political communication is an inevitable necessity in line with the objectives of giving citizens information, changing their attitudes and persuading them. Political advertising is one of the most important branches of political communication. One of the important variables affecting election results is political communication and political campaigns. Persuasion, which is among the most important factors determining the success of political communication, can be formed with many different message contents. In advertising studies used in political campaigns during election periods, it is aimed to persuade the target voters via attractions which are among persuasion strategies. In the study, each of the prominent advertisements of the political parties named AKP/MHP/CHP/IYI PARTY and SP, which were featured on national channels after May 30, 2018 when deputyship nominations were officially announced within the frame of the general elections of June 24, 2018, was subjected to a semiotic analysis. As a result of that, findings of advertising attractions obtained from the advertisements analyzed within the scope of persuasion will be categorized and analyzed specific to the parties. Finally, the reflection and contribution of this condition to the results of the 2018 general elections will be interpreted.

 

Demokratik toplumlarda girilen iktidar mücadelesinde vatandaşlara bilgi vermek, tutumlarını değiştirebilmek, ikna edebilmek amaçları doğrultusunda siyasi iletişim kaçınılmaz bir gerekliliktir. Siyasi iletişimin en önemli kollarından birisini siyasal reklamlar oluşturur. Seçim sonuçlarını etkileyen önemli değişkenlerden birisi de siyasal iletişim ve siyasal kampanyalardır. Siyasal iletişimin başarısını belirleyen en önemli faktörlerden birisi olan ikna, birçok farklı mesaj içeriği ile oluşturabilir. Seçim dönemlerindeki siyasal kampanyalarda kullanılan reklam çalışmalarında, ikna stratejilerinden çekicilikler yoluyla hedefteki seçmen kitlenin ikna edilebilmesi amaçlanır. Bu çalışmada, 24 Haziran 2018 genel seçimleri çerçevesinde milletvekilliği adaylıklarının resmi olarak açıklandığı 30 Mayıs 2018 tarihinden sonra ulusal kanallarda yayımlanan AKP/MHP/CHP/İYİ PARTİ ve SP adlı siyasi partilerin siyasal reklam filmlerinden öne çıkan her bir tanesi göstergebilimsel incelemeye tabi tutulmuştur. Bunun sonucunda incelenen reklamlardan elde edilen ikna bağlamındaki reklam çekicilik bulguları, sınıflandırılıp partiler özelinde analiz edilerek bu durumun 2018 genel seçim sonuçlarına yansıması ve katkısı yorumlanacaktır.

 • Aydın, B. O., & Süslen, B. (2018). Siyasal reklamların göstergebilimsel yöntemle analizi: Chp 2017 halkoylaması reklam filmi örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), 149-164.
 • Aydın, D. (2010). Reklam hafızası ve reklam beğenirliği ilişkisi: Televizyon reklamlarına ilişkin deneysel bir çalışma. (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Ateş, S. (2016). Siyasal reklamlarda duygusal çekicilik kullanımı: 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde siyasal partiler tarafından üretilen reklam filmlerinin analizi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3 (12), 85-103.
 • Ateş, S. (2016). Siyasal reklamlarda duygusal çekicilik kullanımı: 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde siyasal partiler tarafından üretilen reklam filmlerinin analizi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bakır, U. (2006). Televizyon reklamlarında ikna unsuru olarak mizah. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Balcı, Ş. (2006). Negatif siyasal reklamlarda ikna edici mesaj stratejisi olarak korku çekiciliği kullanımı. (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Çakar, S. (2009). Reklamlarda korku çekiciliğinin kullanılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Dündar, G. (2018). Siyasal iletişim bağlamında kullanıcıların ürettikleri içeriklerin Twitter’da sunumu: Türkiye anayasa referandumu örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Türk Dil Kurumu. (21.11.2018). Erişim Adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c2e6bee236e57.10874993
 • Vodinalı, S. & Akıncı Çötok, N. (2015). Siyasal propaganda bağlamında siyasal reklamlar: 2015 Türkiye genel seçimlerinde Akp/Chp/Mhp partileri tv reklamları üzerine bir değerlendirme. Global Media Journal Turkish Edition, 6 (11), 497-531.
 • YouTube internet sitesi. (05.12.2018). Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=rSTkxC-D4Do
 • YouTube internet sitesi. (06.12.2018). Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=yCMmUNRzW3A
 • YouTube internet sitesi. (07.12.2018). Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=yWKUlZQuXVE
 • YouTube internet sitesi. (09.12.2018). Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=GO-pEbCGw8w
 • YouTube internet sitesi. (10.12.2018). Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=-oEwN-6Qjlo
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3423-0440
Yazar: Çiğdem ÇALAPKULU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9052-0672
Yazar: Yasin BOZDEMİR
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 28 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad525541, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1709 - 1742}, doi = {10.15869/itobiad.525541}, title = {2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi}, key = {cite}, author = {Çalapkulu, Çiğdem and Bozdemi̇r, Yasin} }
APA Çalapkulu, Ç , Bozdemi̇r, Y . (2019). 2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1709-1742 . DOI: 10.15869/itobiad.525541
MLA Çalapkulu, Ç , Bozdemi̇r, Y . "2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1709-1742 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/525541>
Chicago Çalapkulu, Ç , Bozdemi̇r, Y . "2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1709-1742
RIS TY - JOUR T1 - 2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi AU - Çiğdem Çalapkulu , Yasin Bozdemi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.525541 DO - 10.15869/itobiad.525541 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1709 EP - 1742 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.525541 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.525541 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi %A Çiğdem Çalapkulu , Yasin Bozdemi̇r %T 2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.525541 %U 10.15869/itobiad.525541
ISNAD Çalapkulu, Çiğdem , Bozdemi̇r, Yasin . "2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 1709-1742 . https://doi.org/10.15869/itobiad.525541
AMA Çalapkulu Ç , Bozdemi̇r Y . 2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi. itobiad. 2019; 8(3): 1709-1742.
Vancouver Çalapkulu Ç , Bozdemi̇r Y . 2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 1709-1742.
IEEE Ç. Çalapkulu ve Y. Bozdemi̇r , "2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 1709-1742, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.525541