Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Geçen Boy ve Yer Adlarının Dil ve Kültür Açısından Önemi

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 2, 991 - 1006, 30.06.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.544448

Öz

Yer ve boy adları, kendisini oluşturan toplumların tarihine ayna tutarlar. Hatta yer adları, zaman içinde pek çok değişikliğe uğramalarına rağmen, kendilerini meydana getiren toplumlardan bile uzun yaşarlar. Boy adları da Türklerin farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen bir bütün olarak ele alınmalarını sağlayan unsurların başında gelmektedir. Cengiz Aytmatov, eserlerinde çok çeşitli coğrafyalara yer vermiş ve bu coğrafyalarda bulunan yer adları vasıtasıyla oldukça geniş bir alana yayılmış Türk coğrafyasını resmetmiştir. Yapıtlarında yer verdiği boy isimleri ile de Türk toplumunun geçmişten günümüze tarihi derinliğini ortaya koymuştur. Bu makalede, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un eserlerinde kaleme aldığı boy ve yer adlarının dil ve kültür taşıyıcılığı açısından üstlendiği rol ele alınacaktır. 

Kaynakça

 • Arat, R. R(2008) Kutadgu Bilig, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Aydın, E. (2014) Orhon Yazıtları, Kömen Yayınları, Konya.
 • Aydın, E. (2016) Eski Türk Yer Adları, Bilge Kültür Sanat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2008) Toprak Ana, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2009) Kassandra Damgası, Çev.: A. Pirverdioğlu, Elips Kitap, Ankara.
 • Aytmatov, C. (2016a ) Elveda Gülsarı, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016b ) Beyaz Gemi, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016c ) Gün Olur Asra Bedel, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016d ) Dişi Kurdun Rüyaları, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016e ) Cengiz Han’a Küsen Bulut, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016 f ) Dağlar Yıkıldığı Zaman/Ebedi Gelin, Çev.: A. Pirverdioğlu, Elips Kitap, Ankara.
 • Aytmatov, C. (2016g) Cemile, Çev.: S. Gökmen, Elips Kitap, Ankara.
 • Aytmatov, C. (2016h) Sultanmurat, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Dıykanbayeva, M. (2015) “Hatıralar Işığında Cengiz Aytmatov Ve Eserleri,” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 169-188.
 • Erculasun, A. B ve Akkayonlu, Z.( 2014) Dîvânu Lugâti’t-Türk, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Ergin, M.(2006) Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
 • Ertekinoğlu, S. (2017) Alp Er Tonga’nın Kızı Kaz’dan Dede Korkut Yurdu Ahlat’taki Kız/Kaz Evladına, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http:// dx.doi.org/10.9761/JASSS6996 Number: 57, p. 507-510, Summer I 2017
 • Kalkan, M. (2006), Kırgızlar ve Kazaklar, Selenge Yayınları, İstanbul.
 • Kapağan, E. (2015), Kırgız Şiirinde Ekim Devrimi, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Kolcu,A.İ. (2008) Cengiz Aytmatov Üzerine Yazılar, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum.

The Importance of the Tribal and Place Names in the Works of Chinghiz Aitmatov in Terms of Language and Culture

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 2, 991 - 1006, 30.06.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.544448

Öz

The names of places and tribes reflect the history of the societies that comprise them. Although the names of places have undergone many changes over time, they live longer than the communities that make up them. The tribal names are among the factors that enable the Turks to be considered as a whole, even though they live in different geographies. Chinghiz Aitmatov has included a wide variety of geographies in his works and has painted a wide range of Turkish geography through the names of the places in these geographies. With the names which he gave place in his works, he has revealed the historical depth of Turkish society from past to present. In this article, the role of tribal and place names in the works of famous Kyrgyz author Chinghiz Aitmatov, in terms of language and culture transport, will be discussed.

Kaynakça

 • Arat, R. R(2008) Kutadgu Bilig, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Aydın, E. (2014) Orhon Yazıtları, Kömen Yayınları, Konya.
 • Aydın, E. (2016) Eski Türk Yer Adları, Bilge Kültür Sanat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2008) Toprak Ana, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2009) Kassandra Damgası, Çev.: A. Pirverdioğlu, Elips Kitap, Ankara.
 • Aytmatov, C. (2016a ) Elveda Gülsarı, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016b ) Beyaz Gemi, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016c ) Gün Olur Asra Bedel, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016d ) Dişi Kurdun Rüyaları, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016e ) Cengiz Han’a Küsen Bulut, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aytmatov, C. (2016 f ) Dağlar Yıkıldığı Zaman/Ebedi Gelin, Çev.: A. Pirverdioğlu, Elips Kitap, Ankara.
 • Aytmatov, C. (2016g) Cemile, Çev.: S. Gökmen, Elips Kitap, Ankara.
 • Aytmatov, C. (2016h) Sultanmurat, Çev.: R. Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Dıykanbayeva, M. (2015) “Hatıralar Işığında Cengiz Aytmatov Ve Eserleri,” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 169-188.
 • Erculasun, A. B ve Akkayonlu, Z.( 2014) Dîvânu Lugâti’t-Türk, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Ergin, M.(2006) Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
 • Ertekinoğlu, S. (2017) Alp Er Tonga’nın Kızı Kaz’dan Dede Korkut Yurdu Ahlat’taki Kız/Kaz Evladına, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http:// dx.doi.org/10.9761/JASSS6996 Number: 57, p. 507-510, Summer I 2017
 • Kalkan, M. (2006), Kırgızlar ve Kazaklar, Selenge Yayınları, İstanbul.
 • Kapağan, E. (2015), Kırgız Şiirinde Ekim Devrimi, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Kolcu,A.İ. (2008) Cengiz Aytmatov Üzerine Yazılar, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler, Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enver KAPAĞAN (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4647-1863
Türkiye


Bünyamin ŞAKAR Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5482-2021
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 25 Mart 2019
Kabul Tarihi 19 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kapağan, E. & Şakar, B. (2019). Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Geçen Boy ve Yer Adlarının Dil ve Kültür Açısından Önemi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 991-1006 . DOI: 10.15869/itobiad.544448
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.